บินตรง “ออสเตรเลีย” ฉลองค่าเงินถูก กับสายการบินไทย

บินตรงฟูลเซอร์วิสไป “ออสเตรเลีย” กับสายการบินไทย

ด้วยราคาไป-กลับ เริ่มต้นเพียง 19,240 บาท รวมภาษีแล้ว ราคานี้บินฟูลเซอร์วิส โหลดสัมภาระได้ฟรี 20 Kg. บริการอาหาร,เครื่องดื่ม และ เลือกที่นั่งแล้วครับ บินกันสบายๆไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

📆 เริ่มจอง :: วันนี้ – 14 เม.ย. 62
🛫 เดินทาง :: วันนี้ – 31 ต.ค. 62

➡ Perth >> https://bit.ly/2uQbxI3
➡ Melbourne >> https://bit.ly/2G6mWKl
➡ Sydney >> https://bit.ly/2VsUlnR
➡ Brisbane >> https://bit.ly/2I4W67x