บินฟูลเซอร์วิสสุดคุ้ม! เริ่มต้น 990 บาท! จากสายการบิน Thai Smile

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ จากสายการบิน Thai Smile บินฟูลเซอร์วิสสุดคุ้ม! เริ่มต้น 990 บาท!

บินสบาย ราคาประหยัด! 🏝 เส้นทางบินในประเทศ ราคาเริ่มต้น 990 บาท*ต่อเที่ยว และ เส้นทางระหว่างประเทศ เริ่มต้น 3,940 บาท *ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว

☑ ฟรี โหลดสัมภาระ 20 กก. 
☑ ฟรี อาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
☑ ฟรี เลือกที่นั่ง

📆 จอง : วันนี้ – 15 พ.ค. 62 
🛫 เดินทาง : 15 พ.ค. – 20 ก.ค. 62

✅ เชียงใหม่ >> https://bit.ly/2XHYcOi
✅ อุบลราชธานี >>. https://bit.ly/2L29uM9
✅ สุราษฎร์ธานี >> https://bit.ly/2UCuUyN
✅ กระบี่ >> https://bit.ly/2UHxjsc
✅ ภูเก็ต >> https://bit.ly/2IFy5nO
✅ ย่างกุ้ง >> https://bit.ly/2W5F7p1
✅ พนมเปญ >> https://bit.ly/2UVqojN
✅ เวียงจันทน์ >> https://bit.ly/2WbqhNX
✅ หลวงพระบาง >> https://bit.ly/2IJbCX0
✅ ปีนัง >> https://bit.ly/2vmmlOw
✅ ฮ่องกง >> https://bit.ly/2L3SswU
✅ เกาสง >> https://bit.ly/2GwbSoJ

🔖 ราคาโปรโมชั่น ไม่ได้มีทุกวันเดินทางนะครับ ต้องกดปรับวัน หรือเลื่อนวันกันหน่อย ตามสะดวกครับ