รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

 

สถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาด ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลายคนต้องการพักชำระหนี้แต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร เราได้ “รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19″ ที่เป็นมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ของธนาคารต่างๆ มาให้ทุกคคน โดยทุกคนสามารถติดต่อธนาคารได้โดยตรงตามรายละเอียดด้านล่างนี้ โดยข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

– พักชำระยอดสูงสุด 6 เดือน
– ลูกค้าชั้นดี และไม่เคยค้างชำระ จะได้พักค่างวดเป็นเวลา 6 เดือน
– กรณีอื่นอาจต้องพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี


ธนาคารธนชาติ

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

– ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และสินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด*
– ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน
– ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด
⌚️ ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

– พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
– ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

 

ธนาคารเกียรตินาคิน

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19


– พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
– ในกรณีที่เป็นลูกค้าชั้นดีและไม่เคยค้างชำระ อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ธนาคารทิสโก้

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19


– ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
– ลดภาระการผ่อนชำระ
– ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
– ลดค่าธรรมเนียม

 

ธนาคารกสิกรไทย

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19


– สามารถพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
⌚️ ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563


ธนาคาร CIMB THAI AUTO

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19


– สามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน

 

ธนาคาร ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

– ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาททุกราย บริษัทจะเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน
– ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท
o บริษัทจะพักชำระหนี้เป็นเวลา 3 – 6 เดือน หรือ
o ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายระยะเวลาชำระค่างวด

 

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19


– สามารถพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 90 วัน
– สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
(กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
– การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้
– การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
⌚️สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563

 

บริษัท ตรีเพชรอีซุซุลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

– เลื่อนระยะเวลาพักการชำระค่างวดออกไปสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน


บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

– สามารถพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 90 วัน

 

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ช่วงโควิด-19

– พักชำระหนี้ให้กับลูกค้าสูงสุด 3 เดือน

⌚️สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563