เตรียมให้พร้อมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ยื่นรอบเดียวผ่านแน่นอน

เตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นให้พร้อม ยื่นรอบเดียวผ่านชัวร์!            ท่องเที่ยวหลายประเทศในโซนยุโรปใครว่ายาก ขอวีซ่าแค่ฉบับเดียวก็เข้าออกได้หลายประเทศเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลย พี่ช้างจะพาไปรู้จักใบเบิกทางที่ทำให้เราเข้าออกประเทศในโซนยุโรปได้มากถึง 26 ประเทศเลยทีเดียว แถมวิธีเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อยื่นให้ผ่านฉลุยในครั้งเดียว! ในรอบนี้พี่ช้างขอพูดถึงวิธีเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยวระยะสั้นก่อนนะครับ ตามพี่ช้างมาเลยครับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คือ? วีซ่าเชงเก้น คือ วีซ่าที่ยื่นเพียงครั้งเดียวแต่ใช้ข้ามเขตแดนในโซนยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ และใช้เวลาพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน หรือเป็นเวลา 3 เดือนสำหรับการขอวีซ่าระยะสั้น   ที่มาของวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเชงเก้นนั้นเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เรียกว่า “ข้อตกลงเชงเก้น” หรือ (Schengen Agreement) ที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปโดยข้อตกลงมีอยู่ว่าพลเมืองของประเทศที่ทำข้อตกลงสามารถเดินทางเข้าออกระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทางเหมือนเดินทางข้ามจังหวัดเลยทีเดียวครับ แต่ผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศต้องทำการยื่นร้องขอวีซ่าซึ่งสามารถใช้พำนักในกลุ่มประเทศได้ไม่เกิน 90 วัน และสามารถใช้เดินทางข้ามเขตแดนที่มีข้อตกลงเชงเก้นจำนวน 26 ประเทศได้โดยถือวีซ่าแค่ฉบับเดียว   กลุ่มประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้นทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ค, เยอรมนี, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, กรีซ, สเปน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, […]