Citibank จัดให้ บัตรเครดิต ซิตี้ รับสิทธิ์ กินฟรี ที่สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ

Citibank Credit Card อัพเดท บัตรเครดิต กินฟรี สนามบิน ในช่วงปลายปี 2565 กันอีกครั้ง ทาง Citibank อัพเดทต่อโปรโมชั่นกันยาว ๆ อีก 6 เดือน ถึง 31 ธ.ค. 65 เลย บัตรเครดิต Citibank ทุกประเภท รวมไปถึงบัญชี เรดดี้เครดิต (Ready Credit) สามารถรับอาหาร เครื่องดื่ม ได้ฟรี เพียงแค่แสดงบัตรเครดิต Citi หรือ บัตร เรดดี้เครดิต เท่านั้น ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ทาง Citibank มีอัพเดท ร้านค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขในการรับอาหารฟรี เหลือแค่ 2 สิทธิ์ /บัตรฯ /ตลอดรายการ สามารถดูรายละเอียดกันต่อได้เลยครับ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ “บัตรเครดิต กินฟรี สนามบิน” เทียบกับปีที่แล้ว ของโปรโมชั่น […]