อัปเดตล่าสุด ! ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน AirAsia ปี 2024

อัปเดตล่าสุด ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน AirAsia ปี 2024 อัปเดตล่าสุด ! ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ของ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และ ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ หรือหลายๆคน เรียกง่ายๆติดปากว่า “ค่าตัดบัตร” ในเส้นทางในประเทศ และ ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 📌 เส้นทางในประเทศ เริ่มต้นที่ 107 บาท/คน/เที่ยว 📌 เส้นทางต่างประเทศ เริ่มต้นที่ 100 บาท/คน/เที่ยว 📌 เส้นทางต่างประเทศ (ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์) เริ่มต้นที่ 100 บาท/คน/เที่ยว ✈ ใครที่จองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ของแอร์เอเชีย จะ “ต้องจ่าย” ค่าธรรมเนียมชำระเงิน ตามตารางนี้ ไม่สามารถเลี่ยงได้ในทุกกรณีครับ (ยกเว้น การเลือกชำระด้วยเครดิต จะไม่เสียค่าธรรมเนียม) ซึ่งแตกต่างจากการซื้อ “บริการเสริม (Add on)” คือ น้ำหนักกระเป๋า เลือกที่นั่ง ประกัน ที่เราเลือก/หรือไม่เลือกซื้อ ก็ได้ตามใจต้องการ   […]