Wow!!! NokScoot บินลัดฟ้าสู่ไต้หวัน ราคาโดนๆแค่ 2,390.-

Wow!!! NokScoot บินลัดฟ้าสู่ไต้หวัน ราคาโดนๆแค่ 2,390.- วันนี้พี่ช้างพามาตะลุยประเทศไต้หวัน ดินแดนแห่งแสงสี แหล่ง Shopping อาหารแสนอร่อย บ่อน้ำร้อนและแหล่งธรรมชาติสวยๆโดยบินในเส้นทาง ดอนเมือง – ไต้หวัน (DMK-TPE)