วิธีการเคลมกระเป๋าเดินทางเสียหาย / ชำรุด จากการขนส่งของสายการบิน เซฟและแชร์เก็บไว้ได้เลย !!

วิธีเคลมกระเป๋าเดินทางเสียหาย/ชำรุด จากการขนส่งของสายการบิน

 ปกติเวลาต้องเดินทาง พี่ช้างจะต้องซื้อประกันการเดินทางไว้ครับ

เพราะเวลาที่เราต้องเดินทางไกล ไปยังต่างเมือง ต่างสถานที่ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ อย่างไม่คาดคิดเช่น ไม่สบาย , โดนโจรกรรม , เที่ยวบินล่าช้า , กระเป๋าล่าช้า , โดนภัยธรรมชาติ , ทรัพย์สินเสียหาย / สูญหาย , เกิดอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ ตลอดจนเสียชีวิต เป็นต้น
💼 ครั้งนี้พี่ช้าง Jackpot กระเป๋าเดินทางเสียหายจากการขนส่งของสายการบินขณะเดินทางกลับมาจาก New Zealand ครับ พี่ช้างจะมาแนะนำขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมค่าสินไหมฯ จากประกันการเดินทางของ Cigna ครับ
🔧 ขั้นตอนการเคลม
แจ้งสายการบินออกเอกสาร -> ส่งซ่อม -> รวบรวม / ส่งเอกสาร -> รอผลการอนุมัติ
1. หลังจากตรวจสอบแล้วว่า กระเป๋าเดินทางเสียหายจากการขนส่งของสารการบิน ให้เราสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถเคลมกระเป๋าเดินทางเสียหายได้ที่ไหน เพื่อติดต่อให้ทางสายการบินออกเอกสารรับรองว่าเกิดกระเป๋าเสียหายจากการขนส่งจริง ๆ 
เคลมกระเป๋า001
เอกสารรับรองว่าเกิดกระเป๋าเสียหายจากการขนส่งจริง ๆ ในตัวอย่างเป็นของเครือ Star Alliance ครับ

2. นำกระเป๋าไปส่งซ่อมได้ทันที โดยแจ้งให้ทางร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ด้วย

เคลมกระเป๋า002
ใบเสร็จรับเงินของกระเป๋าเดินทาง ครับ ได้ทำการเปลี่ยนล้อ จำนวน 2 ล้อครับ

3. รวบรวมเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ , Boarding Pass / e-Ticket , สำเนา Passport , สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทิ้งไว้

4. ตรวจสอบกระเป๋าเดินทางและใบเสร็จเรียบร้อย

5. จัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง 
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ตู้ ปณ.111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
เคลมกระเป๋า 006
เรียบร้อยแล้ว ก็รอผลการอนุมัติ ของพี่ช้างหลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 5 วัน ก็ได้รับการตอบกลับ พอเช็คเงินในบัญชีธนาคารทาง Cigna ก็โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วครับ 😀

*** ทั้งหมดต้องทำภายใน 30 วันหลังจาก เดินทางกลับถึงประเทศไทย ***

📋 เอกสารที่ต้องใช้
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการเดินทาง Claim form_Travel_rev4.pdf
#ดาวน์โหลดที่นี่ http://url.changreview.com/sv0cR

2. Boarding Pass , e-Ticket
3. สำเนา Passport
4. สำเนา หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
5. จดหมายรับรองจากสายการบิน
6. รายการและราคาของที่สูญเสียหรือเสียหายจากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงินที่ออกจากร้านค้าที่ทำการซ่อมแซมกระเป๋า

💵 เรียบร้อยแล้วก็นอนรอทาง Cigna โอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ได้เลยครับ เท่านี้เองไม่ยุ่งยากเลย !!

 

 สำหรับแผนรายเที่ยว
 กรอกโค้ด CHANGJUN
· เมื่อซื้อแผนใดก็ได้ เบี้ย 500 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์ รับ Starbucks e-Coupon 150 บาท/กรมธรรม์
· เมื่อซื้อแผนใดก็ได้ เบี้ย 900 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์ รับ Starbucks e-Coupon 300 บาท/กรมธรรม์

🌍 สำหรับแผนรายปี เลือกรับตามใจ
 กรอกโค้ด CHANGYEARS รับ Starbucks e-Coupon
 กรอกโค้ด CHANGYEARC รับ Central Gift Voucher
· เมื่อซื้อแผน 1 (Premier) หรือแผน 2 (Business) รับ 700 บาท/กรมธรรม์
· เมื่อซื้อแผน 3 (Prime) รับ 900 บาท/กรมธรรม์

 รีวิวขั้นตอนการเคลมประกันกรณีไม่สบายในต่างประเทศ >>>http://url.changdeal.com/v51Y3

 รีวิวขั้นตอนการเคลมกระเป๋าเดินทางเสียหาย >>>http://url.changreview.com/0oV5w