Cigna Thailand จัดโปรโมชั่น รับแผนประกันการเดินทาง ฟรี!

 

 วันนี้พี่ช้างมาอัพเดท “ข่าวประกันการเดินทาง” ที่น่าสนใจกันครับ . . .

“Cigna Thailand จัดโปรโมชั่น รับแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ฟรี!”

เอกสิทธิ์นี้ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้บัตรเครดิต  วีซ่า รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่า นานสูงสุด 10 วันครับ

(สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้)

(โปรโมชั่นนี้ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ วันนี้-30 เมษายน 2559 เท่านั้น

1 ท่าน / 1 สิทธิ์ สามารถใช้ครอบคลุมวันเดินทาง ไม่เกิน 10 วันเท่านั้น

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต วีซ่า แพลทตินัม, วีซ่า ซิกเนเจอร์, วีซ่า อินฟินิท  ทุกประเภท ทุกธนาคาร

ไปดูความคุ้มครองและวิธีการสมัครตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับ


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับผู้ถือบัตร เครดิต วีซ่า แพลทตินัม ทุกธนาคาร

ตัวอย่างบัตร เครดิตวีซ่า แพลทตินัม

 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท (รวมถึงทุพพลภาพถาวร)
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 2,000,000 บาท
 • ความคุ้มครองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1,000,000 บาท
 • พร้อมดูแล 24 ชม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต วีซ่า ซิกเนเจอร์ ทุกธนาคาร

ตัวอย่างบัตร เครดิตวีซ่า  ซิกเนเจอร์

KSE-Signature-01

 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท  (รวมถึงทุพพลภาพถาวร)
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 2,000,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 บาท
 • ค่าล่าช้าของการการเดินทาง (Flight Delay) ทุก ๆ 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท
 • ความคุ้มครองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1,500,000 บาท
 • พร้อมดูแล 24 ชม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต วีซ่า อินฟินิท ทุกธนาคาร

ตัวอย่างบัตร เครดิตวีซ่า  อินฟินิท

infinite

 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท  (รวมถึงทุพพลภาพถาวร)
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 2,000,000 บาท
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
 • ค่าล่าช้าของการการเดินทาง (Flight Delay) ทุก ๆ 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง สูงสุด 6,000 บาท
 • ความคุ้มครองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2,000,000 บาท
 • พร้อมดูแล 24 ชม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก 

cigna (1)

2 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับความคุ้มครองนี้

1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ (Register)

 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี

วิธีแรก โทร. 02-763-0022 วันจันทร์-ศุกร์ 0.8.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วิธีที่สอง  ส่ง SMS โดยพิมพ์ CN1 เว้นวรรคตามด้วยชื่อเว้นวรรคนามสกุล ส่งมาที่ 4535222

2. เปิดใช้สิทธิก่อนการเดินทาง (Activate)

 • หลังลงทะเบียน ลูกค้าต้องเปิดใช้สิทธิ์ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 วัน โดยโทรแจ้งรายละเอียดการเดินทางที่ 02-763-0022 วันจันทร์-ศุกร์ 0.800-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • กรมธรรม์จะส่งให้ลูกค้าทางอีเมลล์ ลูกค้าสามารถเปิดใช้สิทธิ์ได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับแผนประกันการเดินทางฟรี

 • จำกัดสิทธิ์การกรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร / ครั้ง
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 18-80 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
 • รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ นานสูงสุด 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด