วิธีลงทะเบียน “หมอพร้อม” เตรียมจองวัคซีน 1 พ.ค.นี้

ลงทะเบียน “หมอพร้อม” เตรียมจองวัคซีนโควิด 1 พ.ค.นี้

หมอพร้อม พร้อมแล้วเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงก่อน อันได้แก่

  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
  • ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง/โรคหัวใจและหลอดเลือด/โรคไตวายเรื้อรัง/โรคหลอดเลือดสมอง/โรคอ้วน/โรคมะเร็ง/โรคเบาหวาน)

อยากลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร ?

การลงทะเบียน “หมอพร้อม” จะทำผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ทำได้ไม่ยากเลย มาดูขั้นตอนกันจ้า

 

 

 

 

 

 

นอกจากวิธีลงทะเบียนผ่านทาง LINE OFFICIAL หมอพร้อม ยังสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่

  • โรงพยาบาลใกล้บ้านที่เคยมีประวัติการรักษา
  • อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่

#วิธีลงทะเบียนหมอพร้อม #จองวัคซีนโควิด #หมอพร้อม