การขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวที่สิงคโปร์

การขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวที่สิงคโปร์

สำหรับใครที่ไปเที่ยวสิงคโปร์บ่อยๆ รู้ไหมครับว่านักท่องเที่ยวที่ไปช้อปปิ้งที่ประเทศสิงคโปร์จะสามารถขอคืนเงินภาษีที่เรียกว่า GST(Goods and Services Tax) จำนวน 7% ได้ ซึ่งห้างใหญ่ๆดังๆในสิงคโปร์ทั้งหมดล้วนขอ Tax Refund ได้หมดเช่น ห้างมุสตาฟา เป็นต้น โดยมีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับ เวลาเราไปช้อปปิ้งก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษี พี่ช้างจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ กันครับ

หลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

ในฐานะนักท่องเที่ยวของสิงคโปร์ หากเราซื้อสินค้าราคามากกว่า 100 SGD (รวมภาษีสินค้าและบริการ หรือ GST) ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เราจะสามารถขอคืนภาษี GST 7% ครับ ซึ่งจะสามารถขอคืนได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่มีเลขทะเบียนภาษี GST เดียวกันกับในเอกสารดังกล่าว หากต้องการทราบว่าร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว (TRS) สามารถทำได้ดังนี้ครับ

 1. มองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ “Tax Free” (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้านั้น
 2. สอบถามร้านค้านั้นๆว่าเราสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่

ทีนี้มาดูกันว่า เราเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ไหมเอ่ย

 • ไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักอาศัยถาวร
 • ใช้เวลาในสิงคโปร์ไม่เกิน 365 วันในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า
 • ไม่ได้เป็นลูกจ้างในสิงคโปร์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า
 • ไม่ได้เป็นลูกเรือของสายการบินหรือเรือที่จะออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ณ วันที่ซื้อสินค้า
 • กรณีที่ถือวีซ่านักเรียน ต้องซื้อสินค้าภายใน 4 เดือนก่อนถึงวันที่วีซ่านั้นจะหมดอายุ หลังจากเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้านั้นๆ ก็จะต้องไม่กลับเข้าประเทศสิงคโปร์อีกเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้ ก็มีนะครับ ดังนี้

>> สินค้าที่บริโภคหรือใช้แล้วในประเทศสิงคโปร์

>> สินค้าส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์

>> สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ

>> ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว

 

วิธีการขอภาษีคืน

 1. ที่สนามบิน – ถ้าหากว่าเราคิดว่าจะนำสินค้าที่ซื้อมาโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง จำเป็นต้องแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ก่อนที่จะทำการเช็คอินสินค้าที่ต้องการโหลด กรณีที่เช็คอินสินค้าที่ซื้อแล้ว จะไม่สามารถขอคืนภาษีย้อนหลังได้นะครับ เพราะว่าหน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์อาจขอตรวจสอบสินค้าที่ซื้อ ก่อนที่จะดำเนินการคืนภาษี
 2. ที่ตู้บริการตนเอง eTRS – การขอคืนภาษี GST สามารถทำรายการในลักษณะ self service ได้ครับ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง โดยใช้ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund หรือตู้ eTRS) ซึ่งมีให้บริการในแต่ละจุด ได้แก่ สนามบินชางงี บริเวณห้องโถงเช็คอินสำหรับผู้โดยสารขาออก (ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) และห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารรอเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) ของอาคารผู้โดยสาร 1, 2 และ 3

ในระบบจะให้เลือกว่าต้องการรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือขอคืนเป็นเงินสด ดังนี้

 • เลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล ทุกครั้งที่ซื้อสินค้า ให้แสดงบัตรเดียวกันนี้กับร้านค้านั้นๆ บัตรนี้จะใช้ในการเชื่อมโยงการซื้อทั้งหมด หากต้องการขอคืนภาษีที่สนามบิน สามารถไปยังตู้บริการตนเอง eTRS แล้วรูดบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล รายละเอียดการซื้อสินค้าทั้งหมดจะแสดงทันทีครับ หลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอได้เลย ทังนี้การเลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล เราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรนั้นชำระค่าสินค้า ยังคงสามารถชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตใบอื่นได้นะครับ
 • ถ้าไม่มีบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือไม่ต้องการใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล ให้เราเก็บใบ eTRS จากร้านค้าที่เราซื้อสินค้า หากต้องการขอคืนภาษีที่สนามบิน ไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS และสแกนใบ eTRS ทั้งหมดทีละใบ และสามารถขอเงินภาษีได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ สะดวกมากๆครับ

เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะออกสลิปแจ้งให้ทราบ อ่านข้อมูลเพื่อดูว่าจะต้องไปที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบของศุลกากรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอดูสินค้าที่ซื้อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ

3. สามารถขอคืนภาษีทางออนไลน์ผ่านแอป Tourego ระบบการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวผ่านมือถือ รับตั๋วคืนภาษีที่ออกผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งส่งตรงถึง e-wallet นอกจากนี้ Tourego ยังให้คำแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดในการช้อปปิ้ง อาหารและการเดินทาง เพื่อมอบความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวในสิงคโปร์อีกด้วยครับ

 

การรับภาษีคืน

 • ขอรับภาษีคืนเป็นเงินสด ให้ไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ที่ห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงสลิปแจ้งยอดเพื่อขอรับเงินสดได้เลยครับ
 • ขอรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เราสามารถไปขึ้นเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนภาษีที่ตู้ eTRS ยอดคืนเงินจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามที่แจ้งภายใน 10 วัน
 • ขอรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร จะต้องเขียนชื่อและที่อยู่บนสลิปแจ้ง แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค จากนั้นจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันครับ

หมายเหตุ

>> เราจะต้องเดินทางออกจากสิงคโปร์พร้อมด้วยสินค้าที่ซื้อภายใน2 เดือนนับจากวันที่ซื้อ และภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากได้รับอนุญาตคืนภาษี GST การเบิกเงินคืนค่าภาษี GST ต้องดำเนินการโดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์คืนภาษีที่ได้รับอนุญาตภายใน 2 ดือนนับจากวันที่ได้รับอนุมัติการคืนภาษี

>> เพื่อไม่ให้การขอคืนภาษีที่ไม่ยุ่งยาก พี่ช้างแนะนำว่าพกpassport ติดตัวไปด้วยครับในขณะช้อปปิ้ง แม้ว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำส่วนใหญ่มีบริการคืนภาษี แต่จำเป็นจะต้องใช้หลักฐานแสดงการซื้อ และหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตนนั่นเองครับ