บินตรง! สู่หลากหลายเส้นทางทั่วโลก กับสายการบินไทย  

บินตรง! สู่หลากหลายเส้นทางทั่วโลก กับสายการบินไทย  

 

ด้วยราคาไป-กลับ เริ่มต้น 5,680 บาท รวมภาษีแล้ว ราคานี้บินสบายๆ ฟูลเซอร์วิส โหลดกระเป๋า อาหาร เครื่องดื่มมีให้บริการครบครับ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด รีบจองเลย!

 ฟรี โหลดสัมภาระ 20 Kg.
 ฟรี เลือกที่นั่ง
 ฟรี อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 สำรองที่นั่ง : วันนี้ – 2 ตุลาคม 2562
 เดินทาง : 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562 และ
15 มกราคม – 31 มีนาคม 2563

 ทางลัดไปจอง 
.
 Singapore >> https://bit.ly/2nwmHBz
 Ho Chi Minh >> https://bit.ly/2mRyoCk
 Taipei >> https://bit.ly/2mTjNGu
 Tokyo >> https://bit.ly/2m0kT30
 Osaka >> https://bit.ly/2lOJ70n
 Paris >> http://bit.ly/2mhZzG1
 Brussels >> https://bit.ly/2mjUQnn
 Copenhagen >> https://bit.ly/2mR6ma1
 Frankfurt >> http://bit.ly/2m2nUPZ
 Paris >> http://bit.ly/2mhZzG1
 Rome >> https://bit.ly/2mSFQx8
 Zurich >> http://bit.ly/2lU0k8i
 Vienna >> http://bit.ly/2kQw120
 London >> http://bit.ly/2m0zJ9k
 Oslo >> http://bit.ly/2lU0v3s
 Stockholm >> http://bit.ly/2ksIby0
 Moscow >> http://bit.ly/2lTO5bR