100 เดียวเที่ยวทั่วไทย รวม ขั้นตอน ลงทะเบียน วิธีซื้อ ซื้ออะไรดี ระยะเวลาโครงการ

100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

วันที่ 15 ต.ค. 62 ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปี 2562 ว่า ททท. ได้เตรียมมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมกับมาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

ลิ้งค์ลับลงทะเบียน

มาตรการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย  มีสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกว่า 40,000 รายการ จำหน่ายในราคา 100 บาทต่อรายการ โดยจะเปิดลงทะเบียน 4 วัน ได้แก่ 11-12 พฤศจิกายน และวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ให้สิทธิ์วันละ 10,000 คน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06:00 ถึง 24:00 น. (6 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน) ของทั้ง 4 วันลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ https://www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com เดินทางท่องเที่ยว ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้ เท่านั้น

ไฮไลท์ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

ในโครงการนี้แบ่งออกเป็น 7 หมวด หมู่ คือ
– ตั๋วเครื่องบิน
– รถเช่า
– โรงแรม
– ทัวร์
– ร้านอาหาร
– กิจกรรม
– สปา
โดยแต่ละหมวดหมู่ มีสินค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 40,000 รายการ พร้อมรับของขวัญเพิ่มเติม จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีก !

ขั้นตอนลงทะเบียน 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย มีอยู่แค่ 4 อย่าง คือ บัตรประชาชน , อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ บัตรเครดิต , บัตรเดบิต ที่มีเครื่องหมาย Visa หรือ Master Card และต้องมีเงินในบัญชี มากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อ (ไม่มีการจ่ายหรือชำระเงินเพิ่มกับผู้ประกอบการ ยกเว้นว่าจะใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติม จากที่โครงการกำหนด) หรือ PromptPay เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่จะลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการได้จะต้อง มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไปเท่านั้น และต้องใช้สิทธิ์นอกจังหวัดที่ปรากฎในบัตรประชาชน

หมายเหตุ : 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 รายการเท่านั้น

100-deaw-tiew-tua-thai-register 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

ลงทะเบียนและซื้อดีลวันเดียวกัน

ลงทะเบียนและซื้อดีลในวันเดียวกัน ทั้ง 4 ครั้ง คือ
– 11 พฤศจิกายน เวลา 06:00 – 24:00 (6 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน)  หรือจนกว่าของขวัญ 10,000 รายการจะหมด
– 12 พฤศจิกายน เวลา 06:00 – 24:00 (6 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน)  หรือจนกว่าของขวัญ 10,000 รายการจะหมด
– 11 ธันวาคม เวลา 06:00 – 24:00 (6 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน) หรือจนกว่าของขวัญ 10,000 รายการจะหมด
– 12 ธันวาคม เวลา 06:00 – 24:00 (6 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน) หรือจนกว่าของขวัญ 10,000 รายการจะหมด

100deawtietuathai-register-date วันเวลาซื้อของขวัญ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

สามารถลงทะเบียนและซื้อดีลได้ที่ https://www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com

ขั้นตอนการเข้าร่วม 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

ขั้นตอนในการเข้าร่วม มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน โดยหลังจาก ซื้อ จ่ายเงินเรียบร้อยและได้รับอีเมล์ยืนยันจากโครงการ สามารถนำใบยืนยันไปใช้ได้ตามวันที่ระบุตามเงื่อนไขของสินค้านั้น ๆ หรือ สามารถนำ E-Voucher ไปใช้ได้ทันที สำหรับ กลุ่ม E-Voucher โดยมีขั้นตอนการเข้าร่วมและซื้อของขวัญจากโครงการ ดังนี้

100deaw-tie-tua-thai-procedure ขั้นตอน 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.100เดียวเที่ยวทั่วไทย.com
2. ลงทะเบียนเพื่อรับคิวด้วย หมายเลขบัตรประชาชน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าคิว ตั้งแต่ 06:00 – 24:00 (6 โมงเช้า ถึง เที่ยงคืน)  หลังจาก เข้าคิว เรียบร้อย จะต้องเปิดหน้าเวปที่ได้ทำการเข้าคิวไว้ ถ้าปิด หรือ เน็ตหลุด หรือ ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ได้คิว จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าคิวใหม่อีกครั้ง
3. จองซื้อของขวัญด้วย Email และ หมายเลขโทรศัพท์
4. ชำระเงิน 100 บาท ผ่านทางโครงการด้วยช่องทาง บัญชีพร้อมเพย์ และ บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต ที่มีเครื่องหมาย Visa หรือ Master Card และต้องมีเงินในบัญชี มากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อ (ไม่มีการจ่ายหรือชำระเงินเพิ่มกับผู้ประกอบการ ยกเว้นว่าจะใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติม จากที่โครงการกำหนด)
5. รอรับ Email เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
         – ถ้าซื้อสินค้าบริการในกลุ่ม INSTANT CONFIRM คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการจอง มีคำว่า Booking confirmation บนอีเมล์ หมายถึงคุณได้ทำการจองและระบุวันใช้บริการผ่านทางระบบแล้ว สามารถนำอีเมล์ยืนยันการจองนี้ไปใช้บริการได้เลย
– ถ้าซื้อสินค้าบริการในกลุ่ม REDEEM VOUCHER คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันการซื้อของขวัญที่มีข้อความว่า E-VOUCHER โดยคุณต้องติดต่อผู้ประกอบการ แสดงหลักฐานและหมายเลข E-Voucher ยืนยันสิทธิ เพื่อจองวันเดินทาง/วันเข้าพัก ตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขที่ระบุ
6. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนดก่อนใช้บริการ

เงื่อนไขในการใช้ของขวัญ

 1. สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของผู้ซื้อ
 2. ถ้าท่านซื้อสินค้าที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับภูมิลำเนาในบัตรประชาชน ท่านจะไม่สามารถทำการยืนยันการจองเพื่อใช้บริการจากผู้ประกอบการได้หรือท่านจะถูกปฎิเสธจากผู้ประกอบการที่ไปขอรับบริการ
 3. สินค้าทุกรายการไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น / เปลี่ยน หรือแลก / ทอน เป็นเงินสดได้
 4. เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่สามารถยกเลิก/แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการได้ในทุกกรณี
 5. รายการ สินค้าในโครงการมีกำหนดเวลาให้ใช้ภายใน 31 ธันวาคม 2562  โดยแต่ละสถานที่ มีกำหนดระบะเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ซื้อต้องอ่านเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียด เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง 
 6. สินค้าที่อยู่ในโครงการราคา 100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ผู้ซื้อ จ่าย 100 บาทที่โครงการ และไปใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่ระบุได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากผู้ใช้บริการต้องการซื้อหรือรับบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ณ สถานประกอบการนั้นๆ

email-booking-confirmation-100-deaw-tiew-tua-thai 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

ตั๋วเครื่องบิน

 1. สายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางในประเทศ ราคาไปกลับ 100 บาท
 2. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เส้นทางบินในประเทศ ราคาไปกลับ 100 บาท

รถเช่า

 1. ASAP เช่ารถ ทั่วไทย วันละ 100 บาท
 2. ZORIDE เช่ารถ ทั่วไทย วันละ 100 บาท

โรงแรม

 1. ศรีพันวา 100 บาท (จำนวนจำกัด) (ปกติราคามากกว่า 40,000-120,000 บาท ต่อคืน)
 2. เดอะนาคา 100 บาท (จำนวนจำกัด)
 3. THANN Wellness Destination 100 บาท (จำนวนจำกัด) (ปกติราคา 12,000-50,000 บาท ต่อคืน)
 4. Onsen at Moncham 100 บาท (จำนวนจำกัด) (ปกติราคา 10,000-260,000 บาท ต่อคืน)
 5. Avista Hideaway Phuket Patong – Mgallery 100 บาท (จำนวนจำกัด)
 6. Renaissance Pattaya Resort & Spa 100 บาท (จำนวนจำกัด)
 7. The Tubkaak Krabi Boutique Resort 100 บาท (จำนวนจำกัด)
 8. พุทธรักษา หัวหิน 100 บาท (จำนวนจำกัด)
 9. Celes Beachfront Resort – Koh Samui 100 บาท (จำนวนจำกัด)
 10. Baba Beach Club Phuket Luxury Pool Villa Hotel by Sri panwa 100 บาท (จำนวนจำกัด)
 11. Baba Beach Club Hua Hin Luxury Pool Villa Hotel by Sri panwa 100 บาท (จำนวนจำกัด) (ปกติราคา 11,000-63,000 บาท ต่อคืน)

ทัวร์

 1. คาแรคเตอร์ท่องเที่ยวพาเที่ยวสระบุรีวันเดย์ทัวร์ (รถไฟกทม-สระบุรี) 100 บาท
 2. Thai Bus Food Tour : Afternoon Tea 100 บาท
 3. Hop-On Hop-Off Bus Tour By Elephant GoGo (24-Hour Pass) 100 บาท
 4. 100 เดียวเที่ยวสาครบุรี
 5. ทำบุญไหว้พระ 9 วัน อยุธยา 1 วัน โดยรถตู้ปรับอากาศ 100 บาท

ร้านอาหาร

 1. โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ สวีท
 2. Supanniga Eating Room
 3. Duo Cucina
 4. ร้านแม่เจริญ
 5. Orta Cafe
 6. ร้านอาหาร สุพรรณิการ์ ซื้อ Voucher มูลค่า 1,000 บาท ในราคา 100 บาท

กิจกรรม

 1. SHOW BLACK THAILAND
 2. Legend Siam (เลเจนด์ สยาม)
 3. Siam Amazing Park
 4. Aphrodite Cabaret Show Phuket
 5. Phuket Simon Cabaret
 6. Phuket Trickeye Museum
 7. Siam Niramit Phuket
 8. Camel Republic
 9. Santorini Park Cha-Am
 10. Swiss Sheep Farm
 11. Vana Nava Water Jungle HuaHin
 12. Frost Magical Ice of Siam
 13. Khao Kheow Open Zoo
 14. Pattaya Sheep Farm
 15. ArtIn Paradise 3D ChiangMai
 16. ChiangMai Night Safari
 17. Miracle Cabaret ChiangMai
 18. KAAN Show Pattaya
 19. NongNooch Tropical Garden Pattaya
 20. Dream World Bangkok
 21. SeaLife Bangkok Ocean World
 22. Love Art Park Pattaya
 23. Mini Siam Pattaya
 24. Pattaya Floating Market
 25. White Orchid River Cruise
 26. Big Bus London
 27. Grand Canyon Water Park
 28. Colosseum Show Pattaya
 29. SimonStar Show Phuket
 30. Dolphin Show Phuket
 31. Phuket Bird Park
 32. Phuket Botanic Garden
 33. Dino Sea World Park
 34. Ancient City Muang Boran Samut Prakan
 35. LINE Village Bangkok
 36. Laser Tagat Siam Laser Games
 37. MahanakhonSkywalk

แพ็กเกจหรู

 1. ราวินทรา สปา
 2. ดิ โอเอซิส สปา

ของขวัญพิเศษ

Extra-Gift ของขวัญพิเศษ

Extra-Gift ของขวัญพิเศษ

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนได้ คิวที่ 6,000 7,000 8,000 9,000 และ 10,000 ในแต่ละวัน ททท จัด Surprise Gift ให้คุณได้สิทธิ์ ซื้อ Voucher โรงแรมหรูมูลค่าเฉลี่ย 15,000 บาท – 30,000 บาท ซื้อได้ในราคา 100 เดียว (ถ้าของขวัญนี้ไม่ถูกใจ สามารถกลับไปเลือกซื้อของขวัญอื่น ๆ ที่มีในโครงการได้ แต่ต้องเลือกใช้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

โดย จะมีรายชื่อโรงแรมที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมไว้เบื้องต้นสำหรับคิวที่ 6,000 7,000 8,000 9,000 และ 10,000 ในแต่ละวัน
ดังนี้
1. ศรีพันวา ภูเก็ต (Sripanwa Phuket)
2. บาบาบีชคลับ ภูเก็ต (Baba Beach Club Phuket)
3. บาบาบีชคลับ หัวหิน (Baba Beach Club Hua Hin)
4. เดอะนากา ภูเก็ต (The Naka Phuket)
5. ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม (Onsen at Moncham)

Surprise

Extra-Gift ของขวัญพิเศษ

 

เพื่อเป็นการขอบคุณ กลุ่มนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว จิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม ททท. จัดของขวัญพิเศษ อีก 100 รายการ มอบให้ด้วย ติดตามกติกากันได้ผ่าน Facebook โครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย

 

 

 

โครงการอื่น ๆ ที่ ททท มีส่วนร่วม ผ่านมา
ชิมช้อปใช้ Phase 1
ชิมช้อปใช้ Phase 2
ร้านค้าถุงเงิน