55 จังหวัด เที่ยวแล้วลดหย่อนภาษีได้ ตลอดปี 2561

 55 จังหวัด เที่ยวแล้วลดหย่อนภาษีได้ ตลอดปี 2561😍😍

วันนี้พี่ฮูกเอาข่าวดีมาฝากนักท่องเที่ยว ปีนี้ท่องเที่ยว เมืองรอง 55 จังหวัดสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตลอดปี 2561 สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายในที่นี้ซึ่งหมายถึง ค่าที่พัก หรือแพ็คเกจทัวร์ (ที่ทำการซื้อจากบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศ) ซึ่งมิได้หมายรวมถึง ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าเดินทางใดๆ🎉

มีจังหวัดไหนบ้างไปดูกัน: http://url.changdeal.com/a3Lb1