บินฟูลเซอร์วิส ไป Los Angeles กับสายการบิน Hongkong airlines

บินฟูลเซอร์วิส ไป Los Angeles กับสายการบิน Hongkong airlines ด้วยราคาไป-กลับ เริ่มต้น 16,472 บาท รวมภาษีแล้ว

✨ ราคาดี แวะต่อเครื่องที่ฮ่องกง ใครอยากแวะเที่ยวก่อนก็ทำได้

☑ ฟรี โหลดสัมภาระ 23 Kg. x 2 ใบ (46 Kg.)
☑ ฟรี เลือกที่นั่ง
☑ ฟรี อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

📆 จอง : วันนี้ – 31 ก.ค. 62
🛫 เดินทาง : 3 ต.ค. – 5 ธ.ค. 62

✅ ทาางไปจอง >> https://bit.ly/2y2wGjZ