วันหยุดยาว 64 อัพเดท ปฏิทิน รวมวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ในปี 2564 อัพเดทล่าสุด

วันหยุดยาว 64

ในช่วงปี 2562 และ 2563 มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดต่าง ๆ เยอะมาก เห็นได้ชัดจากวันหยุด ราชการ มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ทั้งที่มีการเพิ่มวันหยุดยาว ตาม ครม. ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ให้คนไทยได้มีวันหยุดพักผ่อนมากยิ่งขึ้น ในปี 2564 นี้ก็มีการประกาศ วันหยุดยาว 64 ออกมาบ้างแล้ว แต่ยังมีการปรับเปลี่ยนอีกพอสมควร มาดู ตาราง วันหยุดยาว ฉบับ อัพเดท 2564 กัน

วันหยุดยาว 64 วันหยุด 2564 วันหยุดราชการ 64 วันหยุดธนาคาร 64

วันหยุด 64 – เดือน มกราคม
วันที่
วัน
วันหยุด
1 มกราคม 2564
วันศุกร์
วันขึ้นปีใหม่
วันหยุด 64 – เดือน กุมภาพันธ์
วันที่
วัน
วันหยุด
12 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์
วันตรุษจีน (วันหยุดราชการเพิ่มพิเศษ)
26 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์
วันมาฆบูชา
วันหยุด 64 – เดือน มีนาคม
วันที่
วัน
วันหยุด
วันหยุด 64 – เดือน เมษายน
วันที่
วัน
วันหยุด
6 เมษายน 2564
วันอังคาร
วันจักรี
12 เมษายน 2564
วันจันทร์
วันสงกรานต์
13 เมษายน 2564
วันอังคาร
วันสงกรานต์
14 เมษายน 2564
วันพุธ
วันสงกรานต์
15 เมษายน 2564
วันพฤหัสบดี
วันสงกรานต์
วันหยุด 64 – เดือน พฤษภาคม
วันที่
วัน
วันหยุด
1 พฤษภาคม 2564
วันเสาร์
วันแรงงาน
3 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์
วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
4 พฤษภาคม 2564
วันอังคาร
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
11 พฤษภาคม 2564
วันอังคาร
วันพืชมงคล
26 พฤษภาคม 2564
วันพุธ
วันวิสาขบูชา
วันหยุด 64 – เดือน มิถุนายน
วันที่
วัน
วันหยุด
3 มิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
วันหยุด 64 – เดือน กรกฎาคม
วันที่
วัน
วันหยุด
24 กรกฎาคม 2564
วันเสาร์
วันอาสาฬหบูชา
25 กรกฎาคม 2564
วันอาทิตย์
วันเข้าพรรษา
26 กรกฎาคม 2564
วันจันทร์
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
26 กรกฎาคม 2564
วันจันทร์
วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
27 กรกฎาคม 2564
วันอังคาร
วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2564
วันพุธ
วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันหยุด 64 – เดือน สิงหาคม
วันที่
วัน
วันหยุด
12 สิงหาคม 2564
วันพฤหัสบดี
วันแม่แห่งชาติ
วันหยุด 64 – เดือน กันยายน
วันที่
วัน
วันหยุด
14 กันยายน 2564
วันศุกร์
วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล 
วันหยุด 64 – เดือน ตุลาคม
วันที่
วัน
วันหยุด
13 ตุลาคม 2564
วันพุธ
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม 2564
วันเสาร์
วันปิยมหาราช
25 ตุลาคม 2564
วันจันทร์
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันหยุด 64 – เดือน ธันวาคม
วันที่
วัน
วันหยุด
5 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
6 ธันวาคม 2564
วันจันทร์
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม 2564
วันศุกร์
วันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคม 2564
วันเสาร์
คริสต์มาส
31 ธันวาคม 2564
วันศุกร์
วันส่งท้ายปีเก่า

มีวันรวมวันหยุดแล้ว ก็ต้องมีลิส วันหยุดยาวสำหรับ มนุษย์เงินเดือน ด้วย จะได้วางแผนเที่ยวกันถูก

วันหยุดยาว 2564

วันหยุดยาว เดือน มกราคม 2564 – เที่ยว 4 วัน

          – เที่ยว 4 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564
– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันส่งท้ายปีเก่า
– วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดยาว เดือน กุมภาพันธ์ 2564 – เที่ยว 3 – 4 วัน

          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ หรือ 1 มีนาคม
            เที่ยวตั้งแต่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 // 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
– วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
– วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุดยาว เดือน มีนาคม 2564

– ไม่มี

วันหยุดยาว เดือน เมษายน 2564 – เที่ยว 4 วัน , 6 วัน , 9 วัน หรือ เที่ยว 16 วัน

          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
            เที่ยวตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 3 – 6 เมษายน 2564
          – เที่ยว 6 วัน ลาหยุด 1 วัน วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
            เที่ยวตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 – 18 เมษายน 2564
          – เที่ยว 9 วัน ลาหยุด 1 วัน วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
            เที่ยวตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 10 – 18 เมษายน 2564
          – เที่ยว 16 วัน ลาหยุด 5 วัน วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 , วัน พุธที่ 7 – 9 เมษายน 2564  และ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
            เที่ยวตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 3 – 18 เมษายน 2564
– วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี
– วันจันทร์12 เมษายน 2564 วันหยุดสงกรานต์ (เพิ่มเติม)
– วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
– วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
– วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

วันหยุดยาว เดือน พฤษภาคม 2564 – เที่ยว 4 วัน , 5 วัน

          – เที่ยว 4 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 1 – 4 พฤษภาคม 2564
          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
            เที่ยวตั้งแต่ 8 – 11 พฤษภาคม 2564
          – เที่ยว 5 วัน ลาหยุด 2 วัน  26 – 30 พฤษภาคม 2564
            เที่ยวตั้งแต่ วันพุธที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2564
– วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงานแห่งชาติ
– วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
– วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
– วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล (รอหมายกำหนดการ)
– วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

วันหยุดยาว เดือน มิถุนายน 2564 – เที่ยว 4 วัน 

          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน  วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
            เที่ยวตั้งแต่ 3 – 6 มิถุนายน 2564

– วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

 

วันหยุดยาว เดือน กรกฎาคม 2564 – เที่ยว 5 วัน 

          – เที่ยว 5 วัน ลาหยุด 1 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
            เที่ยวตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2564
– วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
– วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา
– วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
– วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)
– วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดยาว เดือน สิงหาคม 2564 – เที่ยว 4 วัน

          – เที่ยว 5 วัน ลาหยุด 1 วัน วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
            เที่ยวตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 12 – 15 สิงหาคม 2564
– วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 

วันหยุดยาว เดือน กันยายน 2564 – เที่ยว 3 วัน

          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 24 – 26 กันยายน 2564
– วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล

วันหยุดยาว เดือน ตุลาคม 2564 – เที่ยว 5 วัน , 3 วัน 

          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 และ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
            เที่ยวตั้งแต่ วันพุธที่ 13 – 17 ตุลาคม 2564
          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 23 – 25 ตุลาคม 2564

– วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
– วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

 

วันหยุดยาว เดือน พฤศจิกายน 2564

– ไม่มี

วันหยุดยาว เดือน ธันวาคม 2564 – เที่ยว 3 วัน หรือ 9 วัน 

          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 4 – 6 ธันวาคม 2564
          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564
          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2564 – วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2565
          – เที่ยว 9 วัน ลาหยุด 3 วัน วันอังคารที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564
            เที่ยวตั้งแต่  วันเสาร์ที่ 4 – 12 ธันวาคม 2564

– วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
– วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

 

จะเห็นได้ว่า วันหยุดยาว ในปี 2564 นี้ พอ ๆ กับ ในปี 2563 ซึ่งอาจจะมีการกระตุ้นจากรัฐบาลในการเพิ่มวันหยุดในช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้ วันหยุดประจำปีธนาคาร วันหยุดราชการ รวมไปถึง วันหยุดยาว 64 นี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นได้อีก โดยเฉพาะ

วันหยุด 63