Shop ช่วยชาติ!!! ลดหย่อนภาษีสะใจ 15,000.- สายเปย์ ต้องห้ามพลาด

😍 ครม.ไฟเขียว Shop ช่วยชาติ!!! ลดหย่อนภาษีสะใจ 15,000.- สายเปย์ ต้องห้ามพลาด

มาตรการช็อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท ช่วง 11 พ.ย.-3 ธ.ค. นี้

🎀 ช้อปช่วยชาติ 2560 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ? 🎀
🔸ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล
🔸ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2561
🔸ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560
🔸ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก)
🔸สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้
🔸ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)
🔸ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร สินค้าประเภทไหนที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ? 
สำหรับสินค้าที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น เช่น
🔹เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเสริมความงาม
🔹อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โดยร้านอาหารนั้นต้องจดทะเบียน VAT
🔹ยารักษาโรค อาหารเสริม
🔹อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
🔹เครื่องใช้ไฟฟ้า
🔹บริการต่าง ๆ อาทิ นวดหน้า สปา
🔹ทองรูปพรรณ (ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ)
🔹ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ และนำบัตรไปใช้บริการในช่วงวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560
🔹ค่าซ่อมรถ โดยต้องรับบริการและแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 1 พ.ย.-3 ธ.ค.2560
🔹ฯลฯ สินค้าประเภทไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ? 
สินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้จะเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อยกเว้น เช่น
🔺เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
🔺ยาสูบ บุหรี่
🔺น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
🔺ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ
🔺ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
🔺ค่ารักษาพยาบาล
🔺ค่าทำศัลยกรรม
🔺ทองคำแท่ง
🔺ผัก ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป
🔺เนื้อหมู ไก่ ปลา
🔺หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน
🔺สินค้า Duty free (ยกเว้นซื้อสินค้าที่เสีย VAT ในร้าน Duty Free สามารถนำมาใช้ได้)
🔺ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ
🔺บัตรของขวัญ (Gift Voucher)
🔺ทัวร์ไปต่างประเทศ
🔺สินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
🔺ค่าบริการนำเที่ยวในประเทศ แพ็กเกจทัวร์ หรือค่าที่พักโรงแรมในประเทศ (แต่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนเพื่อการท่องเที่ยวได้)
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://url.changdeal.com/8uVvI
ที่มา : thairath , kapook.com