[ อัพเดท] เปิดให้ทำแล้ว! พาสปอร์ต10 ปี รุ่นใหม่ 2564

หนังสือเดินทาง 10 ปี ทำได้เฉพาะบุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

ล่าสุดกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้เพิ่มอายุการใช้งานหนังสือเดินทาง (Passport) เป็น 10 ปี ทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พาสปอร์ตใหม่เวอร์ชั่นนี้ มีความสวยงาม สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้นและพิเศษขึ้นอีกกับ การสแกนภาพใบหน้า 3 จุด และลายเซ็นมีความนูนกว่าเดิม

โดยนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ” กรมการกงสุลได้เปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถขอทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต บุคคลทั่วไปอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ที่กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง โดยจะมีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท “

 

ทำพาสปอร์ต 10 ปี เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับคนมีพาสปอร์ตอยู่แล้ว

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
 2. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ที่มีรูปถ่าย และรายละเอียดของผู้ขอ 1 ชุด

สำหรับคนพาสปอร์ตหมดอายุ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
 2. หนังสือเดินทางฉบับเก่า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ที่มีรูปถ่าย
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ( สำหรับคนเปลี่ยนชื่อนามสกุล )

** อย่าลืม จัดเตรียมสำเนาเอกสารมาด้วยตนเองให้ครบถ้วนในวันยื่นขอรับบริการ **

 

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต

เมื่อถึงสำนักงานหนังสือเดินทางที่เราเลือกแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. กดรับบัตรคิว
 2. กรอกใบคำร้อง แนบบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่เตรียมมา
 3. นั่งรอคิว เมื่อถึงคิวเรา เจ้าหน้าที่จะให้เรา วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า (ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก)
 4. ชำระค่าธรรมเนียม 1,500 บาท สามารถเดินทางไปรับหนังสือเดินทางได้เองที่กรมการกงสุล รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่ หรือจะเลือกจัดส่งไปรษณีย์ (รอภายใน 5- 7 วันทำการ)

**** สามารถจองคิวล่วงหน้า (จองล่วงหน้าเร็วสุดได้ 1 วัน) ได้ที่ >> https://www.qpassport.in.th

 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) บุคคลทั่วไป

 • สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500 บาท
 • สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 3,500 บาท (* แบบเร่งด่วน)

 

อัพเดทที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพ

1.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ( MBK Center )
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 5 โซน A

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G Greenzone

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว CAT แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ : อาคาร CAT แจ้งวัฒนะ ชั้น 1

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนีโทรศัพท์ : 02-422-3431 โทรสาร 02-422-3432

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ ชั้น 2

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ธัญบุรี
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โซนเซ็นทรัล ชั้น 3

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย ( ปิดปรับปรุงชั่วคราว )
ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย

9. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ( ปิดปรับปรุงชั่วคราว )
ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210