บินไปเที่ยวยุโรป กับ สายการบิน Lufhansa ในชั้น ” “

บินไปเที่ยวยุโรป กับ สายการบิน Lufhansa บินสบายกว่าเดิม ในชั้น ” ” ด้วยราคาไป-กลับ เริ่มต้น 33,685 บาท รวมภาษีแล้ว

ที่นั่งกว้าง สบายกว่าเดิม พร้อม in-flight entertainment โหลดกระเป๋าได้จุใจ!
 ราคานี้รวม 
 โหลดสัมภาระ 23 Kg. x 2 ใบ (รวม 46 Kg.)
 เลือกที่นั่ง
 อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 เริ่มจอง : วันนี้ – 26 พ.ย. 62
 เดินทาง : วันนี้ – 31 พ.ค. 63


 ทางลัดไปจอง 
Paris >> https://bit.ly/37rH05h
Amsterdam >> https://bit.ly/2O66k9z
London >> https://bit.ly/335hyPK
Vienna >> https://bit.ly/2O4KQK0
Frankfurt >> https://bit.ly/2KI2elN
Zurich >> https://bit.ly/37phTQC
Moscow >> https://bit.ly/2QyJwkq
Istanbul >> https://bit.ly/2O4M9Zq