โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน จากสายการบิน Oman Air บินฟูลเซอร์วิสสู่หลากหลายปลายทางทั่วโลก

ราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน จากสายการบิน Oman Air บินฟูลเซอร์วิสสู่หลากหลายปลายทางทั่วโลก ราคาสบายกระเป๋า

💺 ในชั้นประหยัด ราคาไป-กลับ เริ่มต้น 13,565 บาท 🛌 ชั้นธุรกิจ ราคาไป-กลับ เริ่มต้น 34,545 บาท รวมภาษีแล้ว เดินทางได้ยาวๆถึง ธ.ค. เลยครับ

✅ ฟรี โหลดสัมภาระ ชั้นประหยัด 30 กก. 
ชั้นธุรกิจ 50 กก. (25 กก. x 2 ใบ)
✅ ฟรี เลือกที่นั่ง
✅ ฟรี อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

📍 เริ่มจอง : วันนี้ – 11 เม.ย. 62 
📍 เดินทาง : วันนี้ – 15 ธ.ค. 62

➡ Dubai >> https://bit.ly/2Vf45ld
➡ Istanbul >> https://bit.ly/2Uqz6pc
➡ Zurich >> https://bit.ly/2FJOS5e
➡ Moscow >> https://bit.ly/2uEHiUm
➡ Paris >> https://bit.ly/2WHnvQk
➡ London >> https://bit.ly/2I7mYTA