ข่าวดี! ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการ ลดหย่อนภาษีเมืองรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561

 ข่าวดี! ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการ ลดหย่อนภาษี เมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 นะครับ