รีวิววิธีการสั่งอาหารผ่าน Now – Food Delivery แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารน้องใหม่

Now-Food Delivery น้องใหม่ ไฟแรง น้องช้างจะมาสอนวิธีการสั่งผ่าน แอพพลิเคชั่น Now – Food Delivery แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารน้องใหม่ ที่ออกโปรโมชั่นแรงงมากก  สั่ง 150 บาท จ่ายเพียง 50 บาท😜😜