วิธีการทำวีซ่าประเทศอังกฤษ UK VISA แบบละเอียด !

วิธีการทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ ที่ที่หลายๆคนอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต  เมืองผู้ดี บ้านเมืองสไตล์คลาสสิค เดินทางสะดวกสบาย สำหรับใครที่วางแผนกำลังจะเดินทางไป พี่ช้างนำวิธีการทำวีซ่าอังกฤษมาฝากให้เตรียมตัวกันล่วงหน้าก่อนเลยครับ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนทำวีซ่า

ก่อนอื่นเลย เรามาเตรียมเอกสารกันครับ

1. หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุเงินเดือน) (ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และวันเริ่มงาน) หรือ หลักฐานการศึกษา (ถ้ายังเป็นนักเรียน-นักศึกษา) เจ้าของกิจการ หรือ คนทำงานอิสระ ให้แสดงหลักฐานเช่นทะเบียนการค้า หรือ แหล่งที่มารายได้

2. สลิปเงินเดือน ยอดเงินสุทธิที่หาได้ทั้งหมดทั้งปี

3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

4. จองที่พัก (แนะนำจองแบบยกเลิกได้ เช่น Booking.com) หรือ จดหมายเชิญจากคนที่จะไปพักอาศัยด้วย

5. แผนการเดินทาง  (ตารางเที่ยวในแต่ละวันที่มาอยู่ในประเทศ)

6. พาสพอร์ตเล่มปัจจุบัน ต้องเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน  และพาสพอร์ตเล่มเก่าๆ(ถ้ามี)

7. ข้อมูลที่อยู่ที่ทำงานปัจจุบัน และที่อยู่ปัจจุบันของตน (เลขที่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์ติดต่อ)

8. ข้อมูลผู้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง (ชื่อ วันเกิด)

9. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต เพย์พาวฯ

10. คำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่ายรายวัน เป็นหน่วย GBP

 

ก่อนกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า

ก่อนท่านจะกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้าง Account ใน official website ของ UK Visas & Immigration ที่เว็บนี้ https://visas-immigration.service.gov.uk/product/uk-visit-visa จะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานิดหน่อย

register 1

หน้าแรก กดเลือกภาษาที่ท่านใช้ เลือก ไทย

> กด Next

 

register 2

เลือกประเภทของวีซ่าที่ท่านจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ ตามจุดประสงค์ โดยสามารถเช็คได้ที่เว็บ

https://www.gov.uk/check-uk-visa

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวปกติ รวมถึงพบครอบครัว ญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษ การรักษาทางการแพทย์ แต่งงาน ธุรกิจ การศึกษา (นักเรียนแลกเปลี่ยน ประชุม) และทรานซิส (แวะพักเครื่อง) ให้เลือกอันแรก Visit or transit visa

> กด Next

 

register 3

หน้านี้ จะให้ท่านเลือกว่า จะให้แสดงคำถามเป็นภาษาไทยหรือไม่ ถ้าต้องการให้คำถามแปลเป็นภาษาไทย ให้ตอบ Yes หากไม่ต้องการตอบ No (ให้แปลเป็นภาษาไทยช่วยให้ทำได้เร็วขึ้นพอสมควรเลยครับ สะดวกมากๆ)

*ถึงแม้ว่าคำถามจะแปลเป็นภาษาไทย แต่คำตอบจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น*****

 

register 3

ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าจากประเทศใด ให้ตอบประเทศที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า หากทำในประเทศไทย

ตอบ Thailand ประเทศไทย โดยการพิมพ์ TH ลงไปในช่อง

> กด Next

 

register 5

เลือกสถานที่ที่ท่านสะดวกยื่นคำร้องขอวีซ่า และสามารถไปตามนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใดแห่งหนึ่ง คือ สาขากรุงเทพมหานคร หรือเชียงใหม่

หากท่านยอมรับให้กดข้อแรก I can go to an appointment at one of these visa application centres

ข้าพเจ้าสามารถไปตามนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องแห่งใดแห่งหนึ่ง

> กด Next

หน้าถัดไป จะเป็นข้อมูลต่างๆของการทำวีซ่าอังกฤษ  เช่น ประเภทวีซ่า การนัดหมาย ระยะเวลาในการทำ วิธียื่นคำร้อง

 

apply uk

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ได้เฉพาะท่านที่มีจุดประสงค์ของการเดินทางดังข้อต่อไปนี้

Tourism, including visiting family and friend ท่องเที่ยว รวมถึงเยี่ยมครอบครัวและเพื่อน

Business, including sports and entertainment ธุรกิจ รวมถึงด้านกีฬาและบันเทิง

Transit through the UK ทรานซิสเครื่อง (แวะพักเครื่องในสหราชอาณาจักร)

Academic visit, including teaching and exchange ทางวิชาการ เช่น การสอน และแลกเปลี่ยน

Marriage or civil partnership การแต่งงาน รวมถึงการแต่งงานของเพศเดียวกัน

Private medical treatment การรักษาทางการแพทย์

 

หากท่านเป็น นักการทูต ข้าราชการ หรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นโดยการตรวจคนเข้าเมือง ท่านจะต้องกรอกข้อมูลผ่านทาง

https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

 

 

register 7

Before you start ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น

 1. เช็คว่าวีซ่าอังกฤษของเรา จะต้องขอเป็นประเภทไหน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล
 2. ถ้าหากท่านต้องการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เกินกว่า 6 เดือนในประเทศเหล่านี้ (เช็คที่นี่) ท่านจะต้องทำ Tuberculosis (TB) test หรือการตรวจเชื้อวัณโรค ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บเดียวกัน
 3. เช็คสถานที่ที่ท่านสามารถนัดหมายไปยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ (หากทำที่ประเทศไทย) ดู https://www.vfsglobal.co.uk/thailand/applicationcentre.html#8

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอย่างเป็นทางการ มี 2 แห่ง คือ

1. เชียงใหม่: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่

“อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี” 191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

**มีค่าบริการเรียกเก็บเพิ่มเติมในการยื่นใบคำร้อง GBP 55 (ประมาน 2,363 บาท เดือนพ.ค. 2018) ซึ่งชำระในเวลาเดียวกันกับที่ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

 เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เฉพาะการนัดหมายล่วงเวลา:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 – 14:30 น.

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า  – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 – 12:00 น.

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 14:30 – 15:30 น.

วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 – 12:00 น.

บริการเสริม

โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเสริมได้ดังต่อไปนี้

1.บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

2.บริการห้องรับรองพิเศษ

3.บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายออนไลน์

ซึ่งบริการเสริมข้างต้นนี้ท่านสามารถชำระได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์หรือชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 

2. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใหม่ในจังหวัดกรุงเทพฯ

“อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28” ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30-18.00 น.

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):

วันเสาร์ เวลา 08:30-12.00 น.

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13:30-16:00 น.

 

3. บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่

เช่น บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่ บริการนัดหมายนอกเวลาทำการ บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน บริการแปลเอกสาร เป็นต้น

หากท่านต้องการบริการพิเศษในการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.vfsglobal.co.uk/Thailand/thai/user_pay_services.html#mobile-visa-application-centre

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประจำกรุงเทพและเชียงใหม่ จะปิดทำการตามวันนักขัตฤกษ์ในปี 2561 ดังนี้ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ระยะเวลาการทำวีซ่า

https://www.gov.uk/visa-processing-times

 

ขั้นตอนในการยื่นคำร้อง

 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า และต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. ชำระเงิน ค่าวีซ่าออนไลน์
 3. พิมพ์แบบฟอร์ม การสมัครวีซ่าที่มีการยืนยันแล้ว
 4. นัดหมาย และไปตามที่นัดหมายที่ศูนย์รับคำร้อง พร้อมเอกสารตัวจริงและสำเนาสำหรับการขอวีซ่า รวมไปถึงหนังสือรับรองการแปล สำหรับเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ

 

register 8

How to apply วิธียื่นคำร้อง

– เวลาในการกรอกใบสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ท่านสามารถบันทึกข้อมูลที่กรอกลงไปได้โดยการกดบันทึก (save) และกลับมาทำรายการต่อได้ในภายหลัง

– ถ้าท่านไม่ได้ทำรายการ หรือไม่มีความเคลื่อนไหวระหว่างการกรอกแบบฟอร์ม เกินกว่า 25 นาที ระบบจะทำการออกจากระบบอัตโนมัติ ดังนั้นท่านจะต้องจำ ID และ Password ตัวเองไว้ให้ดี

– ในการยื่นขอคำร้องวีซ่าอังกฤษ จะต้อง

 1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 2. ชำระค่าวีซ่าออนไลน์
 3. ปริ้นท์แบบฟอร์มหลังทำรายการเสร็จเรียบร้อย
 4. ทำการจองนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า

 

ในวันนัดหมายท่านจะต้อง

 1. นำเอกสารตัวจริง และสำเนาของเอกสารทั้งหมดที่ใช้ยื่นคำร้อง
 2. แปลเอกสารที่ใช้ยื่นคำร้อง หากต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือเวลส์

 

พร้อมแล้ว กด start now เพื่อเริ่มการกรอกแบบฟอร์ม

— Part 1 Start —

1 start

Register your email อีเมล์และรหัสผ่านของท่าน

กรอกอีเมล์และตั้งรหัสผ่านของท่าน เพื่อที่ภายหลังเราจะสามารถเข้าสู่ระบบมากรอกข้อมูลต่อได้ (เวลาทำรายการเราต้องกดบันทึกข้อมูลไปเรื่อยๆ) และใช้ติดตามผลการยื่นวีซ่า รวมไปถึงการส่งเอกสารต่างๆเข้าอีเมลล์ของเราด้วย

 

1.1 start

ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว มีตัวอักษร และเลขอย่างน้อย 1 ตัว

เสร็จแล้วกด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

— Part 2 Application —

2.1 application

Your name ชื่อของท่าน

กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตามพาสพอร์ต ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.2 application

Any other names ชื่อของท่าน

Are you now or have you ever been known by another name? (Required)

ท่านเป็นที่รู้จักในชื่ออื่นอีกหรือไม่ เช่น ชื่อกลาง ชื่อเก่าฯ

หากไม่มีกด No

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.3

Home address ที่อยู่

ใส่บ้านเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ตำบล อำภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ (พิมพ์ Th แล้วเลือก Thailand ประเทศไทย)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.4

Your phone numbers หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

กรอกรหัสประเทศของตนเอง ประเทศไทยใช้

+66 แล้วตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ทั่วไป แต่ตัด 0 ตัวแรกทิ้งไป

หากต้องการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์อีก ให้กด +Add another telephone number เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.5

Living at your home address ที่อยู่บ้านของท่าน

How long have you lived at this address? (Required)

ท่านได้อาศัยในที่อยู่นี้มานานเท่าไหร่ ช่องที่สองมีหน่วยให้เลือกเป็นวัน สัปดาห์ เดือน และปี จากนั้นใส่ตัวเลขโดยประมานในช่องแรก

What is the ownership status of your home? (Required)

สถานะการเป็นเจ้าของบ้านของท่านคืออะไร เลือกประเภทว่าท่านอาศัยอยู่ในที่พักปัจจุบันในฐานะอะไร เช่น ผู้อยู่อาศัย เจ้าของบ้าน ฯ

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

uk

Your gender and relationship status เพศของท่าน และสถานะภาพความสัมพันธ์

กดเลือกเพศของท่านอ้างอิงตามพาสพอร์ตเล่มปัจจุบัน

What is your relationship status? สถานภาพความสัมพันธ์ของท่านคืออะไร

สถานภาพของท่านมีให้เลือก 6 อย่าง เช่น โสด แต่งงาน (ต้องเป็นแบบจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) ม่าย ฯ

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.7

Your nationality, date and country of birth สัญชาติ วันเกิด ประเทศที่เกิดของท่าน

กรอกสัญชาติ สัญชาติไทยพิมพ์ TH แล้วกดเลือก Thailand ประเทศไทย

หากมีสัญชาติมากกว่า 1 ให้กด + Add another nationality เพื่อเพิ่มสัญชาติอื่น

Date of birth (Required) วันเดือนปีเกิด กรอกแบบ วันที่/เดือน/ปี ค.ศ

Country of birth ประเทศที่เกิด พิมพ์ TH แล้วกดเลือก Thailand ประเทศไทย

Place of birth สถานที่เกิดตามพาสพอร์ต (ใส่จังหวัดที่เกิด หรือประเทศก็ได้ เช่น Bangkok, Thailand)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.8

Your passport หนังสือเดินทางของท่าน

Passport number or travel document reference number หมายเลขหนังสือเดินทาง/พาสพอร์ต เช่น AA9999999

Place of issue สถานที่ออก ใส่จังหวัดที่ทำพาสพอร์ต

Issue date (Required) วันที่ออกพาสพอร์ต ใส่ วันที่/เดือน/ปี ค.ศ. (ดูจากหน้าแรกของพาสพอร์ต)

Expiry date (Required) วันหมดอายุของพาสพอร์ต ใส่ วันที่/เดือน/ปี ค.ศ. (ดูจากหน้าแรกของพาสพอร์ต)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.9

Another passport or travel document หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางฉบับอื่น

Do you have another passport or travel document? ท่านมีหนังสือเดินทาง (พาสพอร์ต) เล่มอื่นหรือไม่

 1. หนังเดินทางออกโดยประเทศอื่น
 2. หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุไปแล้ว แต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางที่ผ่านมาของท่าน

หากมีตอบ Yes ไม่มีตอบ No

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.10

หากใครตอบว่า Yes มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือเล่มอื่น

จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้กรอก ข้อมูลหมายเลขพาสพอร์ต จังหวัดที่ไปทำ วันที่ออกและหมดอายุของพาสพอร์ตทีละเล่ม

ถ้ามีหลายเล่มก็กด Yes วนไปเหมือนเดิมครับ จนกว่าจะครบ หากกรอกครบทุกเล่มแล้ว จะมีคำถามเดิมถามอีกครั้งว่ามีหนังสือเดินทางเล่มอื่นอีกหรือไม่ คราวนี้ให้ตอบ No ไม่ แล้วกด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.11

National identity card บัตรประชาชน

ถามว่าท่านมีบัตรประชาชนหรือไม่ ให้ตอบ Yes แล้วจะมีช่องขึ้นมาให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของเราลงไป จากนั้นกดบันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.12

Your employment status สถานะภาพทำงานของท่าน

มีตัวเลือก 5 ข้อ คือ

Employed (ถูกจ้างงาน) Self-employed (เป็นเจ้าของกิจการ) A student (นักเรียน)

Retired (เกษียณ) และ Unemployed (ไม่ได้ทำงาน)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.13

Your employer ชื่อบริษัทหรือนายจ้างของท่าน

Employer’s name ชื่อของนายจ้าง (ชื่อบริษัท/โรงเรียน)

Employer’s address (Required) ที่อยู่ของนายจ้าง (เลขที่อยู่ของบริษัท/โรงเรียน)

Town/City เมือง (อำเภอ)       Province/State จังหวัด

 

2.14

Postal code (if applicable) รหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี)

Country ประเทศ พิมพ์ TH เลือก Thailand

Employer’s telephone number (Required)

เบอร์โทรศัพท์ของนายจ้าง (ใส่รหัสประเทศไทย +66 แล้วตามด้วยเบอร์โทรศพท์ปกติที่ตัด 0 ตัวแรกทิ้งไป)

Date you started working for this employer (Required)

วันที่ท่านเริ่มต้นทำงานกับนายจ้างนี้ ใส่เดือนและปี ค.ศ ที่ท่านได้เริ่มทำงานวันแรกกับบริษัท/โรงเรียนปัจจุบัน

**ข้อมูลที่กรอกในหน้านี้จะต้องตรงกับหนังสือรับรองการทำงาน

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.15

Your job งานของท่าน

Your job title ตำแหน่งงานของท่าน กรอกชื่อตำแหน่งงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

How much do you earn each month – after tax? (Required)

ท่านมีรายได้หลังจากหักภาษีแล้วต่อเดือนเท่าไร (ใส่รายได้รวมต่อเดือนก็ได้ครับ ให้ตรงกับจดหมายรับรองงาน)

เลือกสกุลเงิน GBP (สามารถหาค่าเงินไทยเป็นปอนด์ได้ที่นี่ THB to GBP)

Describe your job บรรยายลักษณะงานของท่านคร่าวๆ ว่าทำอะไรบ้าง

 

2.16

Your income and savings รายได้และเงินออมของท่าน

มี 3 ข้อให้เลือกคือ

2.16.1

 1. Other regular income รายได้ประจำอย่างอื่น เช่น เบี้ยเลี้ยง บำนาญ การลงทุน รายได้อื่น และกรอก จำนวนเงินที่ได้รับจากช่องทางที่ท่านเลือกต่อปี (หน่วย GBP)

 

2.16.2

 1. Savings เงินออม กรอกจำนวนเงินออมในบัญชีของเราทั้งหมด (หน่วย GBP) ถ้าหากท่านมีแหล่งเงินออมทางเพียงอย่างเดียว ให้ท่านขอหลักฐานจากธนาคารที่แสดงเงินออมทั้งหมดด้วย (เป็นภาษาอังกฤษ)

 

2.16.3

 1. I do not have any other income or savings ฉันไม่มีทั้งเงินออมหรือรายได้อื่น หากไม่มีทั้งสองข้อบนข้างต้น ให้เลือกข้อนี้

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.17

About the cost of your visit เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน

How much money are you planning to spend on your visit to the UK? (Required)

ท่านวางแผนจะใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ตอนอยู่สหราชอาณาจักร

คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทริปนี้ รวมตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายประจำวัน (อาหาร เดินทาง) เป็นหน่วย GBP

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.18

About your financial situation เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของท่าน

What is the total amount of money you spend each month? (Required)

ท่านใช้จ่ายเงินเท่าไรต่อเดือน (ที่ประเทศเรา) ให้กรอกจำนวนเงินที่ท่านใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเดือนตามความเป็นจริง (ค่าน้ำ ไฟ ที่พัก เดินทาง อาหารฯ) เป็นหน่วย GBP

 

2.19

Paying for your visit ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน

Will anyone be paying towards the cost of your visit? (Required)

จะมีบุคคลอื่นช่วยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่ รวมถึงบริษัท หรือผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ผู้ปกครอง คู่สมรสฯ

ถ้ากดใช่ จะมีอีกหน้ามาให้เรากรอก ถ้าไม่มีจะข้ามไปอีกข้อเลย

 

2.20

Help towards the cost of your visit ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการเดินทางของท่าน

ให้ตอบว่าใครที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ของท่าน

เช่น ครอบครัว เพื่อน บริษัทที่ทำงานของท่าน หรือบริษัทอื่น

จากนั้นต้องกรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหน่วย GBP รวมถึงกรอกเหตุผลที่ได้รับการสนับสนุนเงินก้อนนี้

 

2.20.1

มีบุคคลอื่นที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่ หากมีอีกตอบ Yes แล้วกรอกข้อมูลเหมือนกัน หากไม่มีแล้ว ตอบ No เพื่อไปยังข้อถัดไป

 

2.21

Your visit to the UK การเยี่ยมเยือนสหราชอาณาจักรของท่าน

ใส่วันที่/เดือน/ปีค.ศ วันแรกที่ท่านจะเดินทางไปถึงประเทศอังกฤษ (วันที่บินไปถึง) และวันที่จะเดินทางออก (วันที่บินกลับ)

 

2.22

Spoken language preference ภาษาที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูล

ตอบ English ภาษาอังกฤษ

 

2.23

Main reason for your visit เหตุผลหลักในการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านคืออะไร

Tourism, including visiting family and friends ท่องเที่ยว รวมถึงการเยี่ยมครอบครัว/เพื่อนที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ

Business, including sports and entertainment ทำธุรกิจ รวมถึงด้านกีฬาและบันเทิง

Transit through the UK แวะพักเครื่องที่สนามบินในสหราชอาณาจักร (ทรานซิส)

Academic visit, including teaching and exchange ทางด้านการศึกษา เยี่ยมชม การเรียนการสอน และแลกเปลี่ยน

Marriage or civil partnership แต่งงาน (ทั้งต่างเพศ และเพศเดียวกัน)

Private medical treatment การรักษาทางการแพทย์

Other – I am visiting for another reason อื่นๆ

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.24

Main reason for your holiday visit วัตถุประสงค์หลักในการเข้าประเทศ

คำตอบที่ให้เลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทที่ท่านเลือกไว้ในข้อที่แล้ว สำหรับ Tourism นั้นจะมีให้เลือกย่อยอีก 3 ข้อคือ

Tourist ท่องเที่ยว

Visiting family เยี่ยมครอบครอบ

Visiting friends เยี่ยมเพื่อน

 

2.25

Your activities กิจกรรมของท่าน

จะมีช่องด้านล่างให้เขียนแผนเที่ยวคร่าวๆในแต่ละวันว่าไปเมือง หรือสถานที่ไหน (เลือกหลักๆ ไม่ต้องใส่มาทั้งหมด)

 

2.25.1

ตัวอย่างการกรอกแผนเที่ยวในแต่ละวันแบบคร่าวๆ

 

2.26

People financially dependent on you เกี่ยวกับผู้ติดตามของท่าน

ท่านมีบุคคลที่ต้องช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เด็กอายุมากกว่า 18 ปีแต่พักอาศัยอยู่กับท่าน เด็กที่ท่านต้องดูแลตลอดเวลา และ ญาติผู้สูงอายุที่ต้องการที่พักอาศัยหรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.27

Give details about your first parent เกี่ยวกับบิดามารดาของท่าน:1 of 2

ให้เลือกกรอกข้อมูลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของท่าน จำนวน 2 คน

2.27.1

หากใครไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือไม่ทราบข้อมูล ให้กด What if I do not have my parent’s details? แล้วทำเครื่องหมายในช่อง I do not have my parent’s details

 

2.27.2

ถ้าหากมีข้อมูล ให้เลือกมา 1 คนก่อน จะเป็น บิดาหรือมารดาก่อนหรือผู้ปกครองก็ได้ แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ชื่อจริง นามสกุล วัน/เดือน/ปี ค.ศ.เกิด สัญชาติ และ คำถาม

Have they always had the same nationality? (Required)

พวกเขาใช้สัญชาติเดิมตลอดหรือไม่ (ถ้าไม่เคยหรือไม่คิดว่าจะเปลี่ยนให้ตอบ No)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ ซึ่งในหน้าถัดไปให้กดเลือกผู้ปกครองอีกท่านนึง แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวเหมือนข้อนี้

 

2.28

Family who live in the UK ครอบครัวที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร

ข้อนี้จะถามถึงว่าท่านมีบุคคลเหล่านี้ คือ ครอบครัว (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส พี่น้อง), ปู่ย่าตายาย หลาน, สามีของตนและคู่สมรส, คู่สมรสของบุตรฯ อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษหรือไม่

หากมีตอบ Yes หากไม่มีตอบ No

 

2.29

Travelling as part of an organised group เดินทางกับบุคคลอื่น

การเดินทางครั้งนี้ท่านได้เดินทางไปกับกลุ่มคณะหรือไม่ ถ้าไปกับกลุ่มตอบ Yes แล้วใส่ชื่อกลุ่มหรือบริษัท หากเดินทางคนเดียว หรือเดินทางกันเอง ตอบNo

 

2.30

Travelling with another person การเตรียมการเดินทางของท่าน

ท่านจะเดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ชีวิต คู่สมรส หรือผู้ติดตามของท่านหรือไม่

ถ้าบุคคลอื่นที่จะเดินทางไปด้วยกันไม่ใช่ คู่ชีวิต คู่สมรส หรือผู้ติดตามให้ตอบ Yes แล้วกรอก ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และความสัมพันธ์

หากไม่เดินทางกับคนอื่นตอบ No

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.31

Accommodation in the UK ที่พักในสหราชอาณาจักร

ข้อนี้ควรตอบ Yes เนื่องจากเราจะต้องเตรียมตัวที่พักที่แน่นอนตอนอยู่ที่นั่น (สามารถจองที่พักแบบยังไม่ต้องชำระเงินเลยได้ เช่น booking.com)

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.32

Accommodation in the UK ที่พักในสหราชอาณาจักร

หากพักที่โรงแรมให้กรอกชื่อที่พัก หรือถ้าเยี่ยมญาติให้กรอกชื่อเจ้าของบ้าน

 

2.32.1

Enter the address for where you are staying (Required) กรอกที่อยู่ของที่พัก (โรงแรม/บ้าน) บ้านเลขที่ เมือง รหัสไปรษณีย์

 

2.32.2

When will you arrive there? (Required)

ท่านจะไปถึงที่นั้นเมื่อไหร่ ให้ใส่ วันที่/เดือน/ปี ค.ศ. ที่จะไปพักในวันแรก และวันสุดท้าย

 

2.33

Other accommodation in the UK ที่พักทีอื่นในสหราชอาณาจักร

ในการเดินทางครั้งนี้ ท่านมีที่พักที่อื่นอีกหรือไม่ หากใครย้ายที่พักมากกว่า 1 ครั้ง ให้ตอบ Yes แล้วกรอกข้อมูลเหมือนข้อที่แล้ว

หากพักที่เดียวไม่ย้ายไปไหนให้ตอบ No

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.34

UK travel history ประวัติการเดินทางไปสหราชอาณาจักร

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเดินทางเข้าไปยังสหราชอาณาจักรหรือไม่

 

 

2.34.1

2.34.2

หากตอบเคยเดินทางไป หน้าถัดไปจะมีให้เรากรอกวัตถุประสงค์ เดือนและปีค.ศ.ที่ได้ไป และระยะเวลาที่ไป

หากไม่มีตอบ No จะข้ามไปอีกข้อนึงเลย

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.35

UK visa applications คำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรหรือไม่

ถ้าเคยให้ตอบ Yes แล้วกรอก เดือน/ปีค.ศ.ที่ได้รับ

หากไม่เคยตอบ No ไปยังข้อถัดไป

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.36

International travel history ประวัติการเดินทางนานาชาติ

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านได้เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้กี่ครั้ง ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อเมริกา และเขตเชงเก้น (เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์)

หากเคย หน้าถัดไปจะถามเราว่าเราได้ไปประเทศไหนมาบ้าง (หากตอบ 3 ครั้ง จะต้องกรอกข้อมูล 3 ครั้ง) วัตถุประสงค์ที่ไป วัน/เดือน/ปี ค.ศ.ที่เดินทาง และระยะเวลาที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

 

2.37

Travel history ประวัติการเดินทางรอบโลก

ในข้อนี้จะถามว่า ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านได้เดินทางไปยังประเทศอื่นบ้างหรือไม่ (ไม่รวมการเดินทางไปสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ หรือเขตเชงเก้น)

หากเคยไปตอบ Yes แล้วมากรอกข้อมูล วัตถุประสงค์การเดินทาง วัน/เดือน/ปี ค.ศ.ที่เดินทาง และระยะเวลาที่อยู่

 

2.38

Any other visits เพิ่มการเดินทางอื่น

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน ท่านได้เดินทางไปยังประเทศอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีตอบ Yes แล้วกรอกข้อมูลเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ กรอกให้จนครบ ถ้าหมดแล้วให้ตอบ No

 

2.39

Problems with immigration to the UK ปัญหาการเข้าเมืองสหราชอาณาจักร

ท่านเคยพบปัญหาในการเข้าสหราชอาณาจักรบ้างหรือไม่ ดังต่อไปนี้

 • ปฏิเสธวีซ่าสหราชอาณาจักร
 • ถูกเนรเทศออกจากสหราชอาณาจักร
 • ถูกให้ออกจากสหราชอาณาจักร
 • ต้องออกจากสหราชอาณาจักร
 • ปฏิเสธการเข้าเมืองสหราชอาณาจักร

หากไม่เคยตอบ No

หากเคยตอบ Yes พร้อมระบุเหตุผลในหน้าถัดไป ประเทศที่ถูกปฏิเสธให้เข้า เดือน/ปีค.ศ และใส่หมายเลขอ้างอิง

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.40

Convictions and other penalties การพิพากษาลงโทษ และโทษปรับอื่นๆ

ท่านได้เคยมีปัญหาในการเข้าประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหราชอาณาจักรหรือไม่ หากเคยให้ตอบเหตุผล

 

2.40.1

*หากไม่เคยให้ตอบข้อสุดท้าย

 

2.41

War crimes อาชญากรรมสงคราม

การกระทำที่ผิดกฏหมาย ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง  มีแต่การกระทำที่ผิดกฎหมายรุนแรงทั้งนั้นหากไม่เคยเลย ให้ตอบ No เลยครับ

 

2.42

Terrorist activities กิจกรรมการก่อการร้าย

ข้อนี้ถามว่าเราเคยเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในประเทศใดหรือไม่ ไม่เคยตอบ No

 

2.43

Terrorist organizations องค์กรก่อการร้าย

เคยเป็นสมาชิก หรือให้การสนับสนุนแก่องค์กรก่อการร้ายหรือไม่ ตอบ No ครับ

 

2.44

Terrorist views มุมมองก่อการร้าย

ท่านเคยโดนหมายความ หรือไม่ได้ตั้งใจ เคยแสดงความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นว่าท่านสนับสนุนการก่อความรุนแรงหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นก่อการร้ายหรืออาชญากรรมร้ายแรงหรือไม่ ตอบ No

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.45

Your previous employers งานเก่าของท่าน

ท่านได้เคยทำงานในองค์กรดังต่อไปนี้หรือไม่ หากเคยทำเครื่องหมายหน้าข้อนั้น แล้วกรอกรายเอียดเพิ่มเติมของงานที่ทำ

1.Armed Forces (including compulsory national or military service)

กองทัพ(รวมถึงการเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้ชาติ)

อธิบายรายละเอียดงาน

2. Government (including Public or Civil Administration and compulsory national service)

หน่วยงานรัฐบาล(รวมถึงการรับราชการหรือได้รับการตรวจเลือกเป็นทหาร)

อธิบายรายละเอียดงาน

3. Media organisations องค์กรสื่อ

อธิบายรายละเอียดงาน

4. Security organisations (including police and private security companies)

องค์กรเกี่ยวกับความปลอดภัย (รวมถึงตำรวจและบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน)

อธิบายรายละเอียดงาน

5. Judiciary (including work as a judge or magistrate) เกี่ยวกับกฎหมาย(รวมถึงการทำงานเป็นผู้พิพากษา)

อธิบายรายละเอียดงาน

2.45.1

หากไม่เคยทำในองค์กรเหล่านี้ ให้ตอบข้อสุดท้าย

I have not worked in any of the jobs listed above  ฉันไม่เคยทำงานในงานใดๆที่มีรายชื่อข้างต้น

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

2.46

Additional information about your application ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าท่านต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่ได้มีคำถามให้ตอบในแบบฟอร์ม ให้อธิบายในกรอบนี้ (ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร)

ถ้าไม่ต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ให้กดบันทึกดำเนินการต่อ ได้เลยครับ

 

2.47

Check your answers ตรวจสอบคำตอบของท่าน

หน้านี้จะเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่เราได้กรอกมา ให้เราไล่อ่าน ตรวจสอบข้อมูลที่เรากรอกอย่างละเอียดทุกข้อว่าถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลทั้งหมดจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นความจริง

หากต้องการแก้ไขในข้อไหน ให้กด Change แก้ไขคำตอบได้ที่ด้านขวาสุดของแต่ละคำถามนั้นๆ

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกด ดำเนินการต่อ

 

— Part 3 Documents —

3.1

Documents เอกสาร

เอกสารเหล่านี้มีความจำเป็น และท่านต้องเตรียมเพื่อประกอบคำร้องของท่าน ทำเครื่องหมายเพื่อตกลงว่าท่านจะเตรียมเอกสารแต่ละฉบับ

The passport or travel document for xxxxx xxxxxxxxxx from Thailand

พาสพอร์ตของเรา

 

— Part 4 Declaration —

4.1

Declaration แถลงการณ์

ฉันยอมรับว่า ข้อมูลที่ได้กรอกในแบบฟอร์ม และเอกสารที่จะยื่นแนบไปกับเอกสารขอคำร้องนั้น เป็นความจริง และยอมรับกฎเกณฑ์ปฏิบัติของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขและข้อกำหนด

หากยอมรับกด I accept the above ฉันยอมรับข้างต้น

 

— Part 5 Pay —

5.1

Visa options ตัวเลือกวีซ่า

เลือกระยะเวลาวีซ่าเยี่ยมเยือนของท่าน

 

5.1 5.2

ท่านสามารถเลือกขอระยะเวลาของวีซ่าได้ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10ปี

6 เดือน คือ ระยะของวีซ่าทั่วไป กดเลือก 6 เดือนหากไปแค่ระยะเวลาสั้นๆ

 

5.3

Choose a service เลือกบริการ

หน้านี้จะแสดงระยะเวลาของวีซ่าที่ท่านเลือกจะขอ(ที่เราตอบไปในข้อที่แล้ว)

และสามารถกลับไปเปลี่ยนระยะเวลาได้โดยกด Change visa length

ด้านล่างจะมีข้อมูลของค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า และระยะเวลา มีตั้งแต่ช้าสุด 15 วัน จนเร็วสุดเพียงแค่ 24 ชั่วโมง แต่แน่นอนว่ายิ่งเร็ว ยิ่งด่วน ยิ่งแพง

หากเลือกบริการที่ท่านพอใจแล้ว จะมีขึ้นยอดที่ต้องชำระทั้งหมดเป็นเงินสกุล USD (ดอลล่าร์สหรัฐ)

**สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรจะติดต่อท่าน ถ้าจะต้องใช้เวลาพิจารณาคำร้องของท่านนานกว่าปกติ

 

5.4

Choose a Visa Application Centre เลือกศูนย์รับคำร้อง ที่เราสะดวกไปยื่นขอวีซ่า

มีให้เลือก 2 ศูนย์คือ

 1. กรุงเทพฯ Bangkok (premium lounge available)

Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 THAILAND

 1. เชียงใหม่ Chiang Mai

Siriphanich Building 191, Huay Kaew Road Chiang Mai 50200 THAILAND

**ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม GBP 55 (80 USD) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า Chiang Mai โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนนี้พร้อมกับค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าของท่าน**

 

5.5

Choose an appointment เลือกนัดหมาย

ให้ท่านเลือกวัน/เดือน และเวลาที่ต้องการ/สะดวก (อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดเวลาเปิด-ปิดอีกครั้งนึง)ไปยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ศูนย์บริการรับคำร้องที่ท่านเลือกไว้ในข้อที่แล้ว (สามารถนัดหมายทำล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่เกิน 90 วัน) โปรดหลีกเลี่ยงช่วงเย็นเนื่องจากคนไปทำเยอะมาก อาจดีเลย์กว่าเวลาที่นัดไว้ถึงเกือบชั่วโมงนึงกันเลยทีเดียว พี่ช้างแนะนำให้นัดคิวบ่ายโมงบ่ายสอง หรือเช้าที่สุดไปเลยครับ

 

5.6

Your payment provider ผู้จัดหาการจ่ายเงินของท่าน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 136.00 USD (4,300 บาท เดือนพ.ค. 2018)

สามารถชำระค่าบริการได้ 4 ช่องทางคือ

 1. Visa บัตรเครดิตวีซ่า
 2. MasterCard บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
 3. Maestro บัตร Maestro ของธนาคาร Sparkasse
 4. PayPal เพย์พอล

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร แบ่งตามประเภทของวีซ่า*

1. Standard Visitor ท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว/เพื่อน

fee 1

 

2. Short-term study Visitor ศึกษาเล่าเรียน ระยะสั้น

fee 2

 

3. Business Visitor ติดต่อธุรกิจ

fee 3

 

4. Special visitors – marriage or civil partnership เข้าร่วมร่วมงานแต่งงาน หรือ แต่งงานfee 4

 

5. Diplomatic/Official visitors นักการทูต ข้าราชการ

fee5

 

6. Visitors in transit แวะพักเครื่อง (ทรานซิส)

fee 6

>>เช็คค่าธรรมเนียมประเภทอื่นเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม UK visa fee from Thailand<<

 

 

5.7

ก่อนจะกดทำรายการต่อไปยังหน้าถัดไป ให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ดี (โดยการกดดูที่ด้านล่างสุด show and edit answers แสดงคำตอบของท่าน) เพราะถ้ากด ดำเนินการไปที่เวิลด์เพย์แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก

 

5.7.1

หากมีข้อไหนผิดให้กด Changeแก้ไขคำตอบ ที่ด้านขวาสุดของแต่ละข้อ

หากเช็คเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการต่อกับเวิร์ดเพย์เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน ท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้หลังเราได้รับเงินที่ท่านชำระมาเรียบร้อยแล้ว

 

5.8

World pay ชำระเงินค่ายื่นคำร้องขอวีซ่า

Payment reference number 3030005311610 เป็นตัวเลขอ้างอิงการชำระเงินของเรา

Amount to pay       USD 136.00 ยอดรวม 136 ดอลล่าร์สหรัฐ

กรอกข้อมูลตามช่องที่ให้มา ถ้าเลือกเป็นแบบบัตรเครดิต ก็กรอกข้อมูลเลขบัตร ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุฯ และด้านล่างก็กรอกที่อยู่ที่จะส่งใบเสร็จรับเงินมาให้เรา

เสร็จเรียบร้อยแล้วกด Make payment ซึ่งใช้เวลาประมาน 15 วินาทีในการรอการชำระเงิน

😁เป็นอันเสร็จสิ้นขึ้นตอนการกรอกเอกสาร😁

 

— Part 6 Download and Print —

หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว จะมีเอกสาร 2 อย่าง ส่งมาให้เราทางอีเมลล์

 1. Appointment Confirmationการยืนยันนัดหมาย จะมีระบุสถานที่เราจะไปยื่นคำร้องขอวีซ่า วัน/เดือน/ปีที่นัดหมาย และเอกสารที่ต้องเตรียมไปประกอบการยื่นขอวีซ่า (ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มที่กรอก ใบนัดหมาย พาสพอร์ตเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า ผลการตรวจวัณโรค (กรณีไปอยู่นานเกิน 6 เดือน) หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) และเอกสารอื่นๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าครั้งนี้ )
 2. Application formใบสมัครที่เรากรอกออนไลน์ จะแสดงข้อมูลทุกอย่าง ทุกข้อที่เรากรอกลงไป

 

TIPs

 1. เตรียมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้า ถ้าไปใช้บริการในศูนย์ยื่นคำร้องนั้น จะค่อนข้างแพงและเสียเวลา
 2. ขอ Bank statement กับทางธนาคารล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 3. เอกสารที่ทำสำเนา ถ่ายเอกสารไว้ เตรียมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องไว้เลยครับ
 4. จองคิวทำวีซ่าตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับ ก่อนเดินทางไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน จะได้วีซ่ามาให้อุ่นใจก่อน เช่น ถ้าต้องการเดินทางไปวันที่ 1 กรกฎาคม สามารถยื่นได้วันแรกวันที่ 2 เมษายน และใช้เวลาในการพิจารณา VISA ประมาณ 3 สัปดาห์ (ส่วนมากจะไม่ถึง สัก 5 วันก็ได้แล้วครับ)

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไปยื่นขอคำร้องทำวีซ่าที่ศูนย์ฯ

 1. พาสพอร์ตปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับมาประเทศเรา และถ่ายสำเนา เซ็นรับรอง รวมถึงพาสพอร์ตเล่มเก่าที่มีทั้งหมด (ถ้ามี)
 2. Appointment confirmation การยืนยันนัดหมาย ให้ปริ้นท์ออกมา ที่ส่งมาให้เราทางอีเมลล์
 3. Application form แบบฟอร์มสมัครวีซ่า ให้ปริ้นท์ออกมาเช่นกัน แล้วจะต้องลงลายมือชื่อในหน้าแรก และหน้าสุดท้าย
 4. Tuberculosis (TB) test ใบรับรองการตรวจวัณโรค ใช้เฉพาะในกรณีที่เราจะไปอยู่ในสหราชอาณาจักรเกิน 6 เดือน
 5. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้เดินทางไปสหราชอาณาจักร มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 6. Itinerary แผนการเดินทางคร่าวๆ ว่าในแต่ละวันที่เรามาอยู่ที่นี่ เราเดินทางไปไหนบ้าง (เอาแต่สถานที่หลักๆก็พอครับ)
 7. ใบจองที่พัก ระบุวันเวลาที่พัก ต้องมีที่พักทุกคืน ดังนั้น ถ้าย้ายที่พักกี่ที่ ก็ต้องปริ้นมาให้ครบ และต้องมีชื่อผู้เข้าพักทุกคน
 8. ตั๋วเครื่องบิน (แนะนำจองแบบยกเลิก/คืนเงินได้)
 9. ประกันการเดินทาง (ซื้อแบบคืนเงินได้ ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
 10. หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุเงินเดือน) (ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และวันเริ่มงาน) หรือ หลักฐานการศึกษา (ถ้ายังเป็นนักเรียน-นักศึกษา)
 11. สลิปเงินเดือน
 12. Bank statement หลักฐานทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ และค่าเงินเป็น GBP ย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อดูเงินเข้าออกของเรา ดังนั้นควรเลือกเล่มที่มีความเคลื่อนไหวให้มากที่สุด และมีเงินในบัญชีอย่างต่ำ 1 แสนบาท ขอได้ที่ธนาคารมีค่าใช้จ่ายประมาน 100 บาท (ถ้าเป็นเจ้าของบ้าน รถ หรือเงินออม เงินลงทุน ยื่นไปให้ให้เลยครับ)
 13. Bank guarantee เป็นเอกสารที่รับรองว่าบัญชีของเรานั้นมีอยู่จริง และมียอดคงเหลือในบัญชีเท่าไร

โดยสามารถแปลงจากสกุลเงินไทยบาทไปเป็นสกุลเงินของประเทศที่เราจะขอวีซ่าได้ กรณีนี้เราจะแปลงจากเงินบาทเป็นเงินปอน GBP

*รูปถ่าย ปี2018 นี้ไม่ต้องใช้แล้วครับ จะมีให้ไปถ่ายรูปตอนยื่นเลย พร้อมกับเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว*

**สามารถดาวน์โหลด Checklist ของเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียมไปได้ที่นี่ครับ**

เอกสารแนบใช้ยื่นขอวีซ่า

 

การเดินทางไปยังศูนย์ยื่นคำร้อง

the trendy

credit รูปภาพจาก DDProperty

 1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพฯ

ณ อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28

 BTS สถานีนานา (ระยะทางประมาณ 300 เมตร) ทางออก 3 เดินต่อไปยังซอยสุขุมวิท 13 ขวามือจะเห็นร้าน 7-11 เดินเข้าไปอีกก็จะเห็นตึก Trendy อยู่ติดกับ Family mart

 MRT สถานีสุขุมวิท (ระยะทางประมาณ 800 เมตร)  ทางออก 3 (ทางออกไปยังสถานีบีทีเอสอโศก) ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลยอย่าขึ้นต่อไปยัง บีทีเอสนะครับ เดินตรงไปเรื่อยๆ จนผ่านโรบินสันทางขวามือ แล้วสักพักก็จะเจอซอยสุขุมวิท 13

รถส่วนตัว สามารถขึ้นทางด่วนมาลงทางออกเพลินจิตเหนือ หรือเพชรบุรี แล้วมาจอดที่ตึกข้างๆได้ครับ มีค่าบริการจอดรายชั่วโมง

 

อาคารศิริพานิช เชียงใหม่

credit รูปภาพจาก cm2property

 1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร เชียงใหม่

ณ อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี อยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยสารพัดช่าง และห้างสรรพสินค้าเมญ่า แยกรินคำ ถนนห้วยแก้ว

 สามารถนำส่วนตัวไปจอดได้

จากแยกรินคำ มาตามถนนห้วยแก้ว พอผ่านโรงแรม อีสทิน ตัน มาได้สัก 200 เมตร (ประมาณ 1 นาที ขับรถ) อาคารนี้จะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับ จอดรถได้ที่ จอดรถของอาคารเลย รองรับได้ 80-100 คัน

หรือ โบกรถสองแถว แท็กซี่ ไปลงแถวนั้น

 

ในวันนัดหมาย

ท่านควรวางแผนเพื่อให้ไปถึงที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนกำหนดนัดหมาย โดยนำหนังสือนัดหมายและชุดเอกสารคำขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และแบบระบุเอกลักษณ์ฉบับที่สองที่ยังไม่หมดอายุ ไปด้วย

พอเข้ามาในตึกแล้วเจอเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ให้เรายื่นใบนัดหมาย แล้วไปขึ้นลิฟต์ด้านหลัง ไปยังชั้น 28 ขึ้นมาถึงแล้ว จะให้เราสแกนตัวและสัมภาระติดตัว แล้วรับบัตรคิวเดินไปรอข้างในในส่วนของการยื่นวีซ่าอังกฤษ (ระวังสับสนไปนั่งของวีซ่าออสเตรเลียนะครับ) รอจนถึงหมายเลขของท่านถูกเรียกเพื่อจัดทำคำขอของท่าน

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี เพราะท่านจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินนี้ในภายหลังเพื่อรับเอกสารคืน

หมายเหตุสำคัญ: ท่านจะไม่สามารถยื่นเอกสารอื่นใดได้อีกเมื่อคำขอของท่านได้มีการยื่นที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าแล้ว  เอกสารที่ท่านได้ยื่นไว้ขณะที่ท่านจัดทำคำขอวีซ่าของท่านนั้น จะเป็นเอกสารเพียงชุดเดียวที่จะได้รับการพิจารณา

 

ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย

มอบลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่ายของท่าน (ซึ่งรู้จักกันว่าคือ การเก็บข้อมูล ไบโอเมตริก) ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า  ซึ่งรวมถึงภาพสแกนนิ้วมือระบบดิจิตอล (ทั้งหมด 10 หน่วย) และรูปถ่ายระบบดิจิตอล  การสแกนนิ้วมือนั้นจะใช้อุปกรณ์สแกนอิเล็คทรอนิคส์  จะไม่มีการใช้หมึก ของเหลว หรือสารเคมีใดๆ  ท่านควรตรวจดูให้ดีว่าปลายนิ้วมือของท่านทุกนิ้วปราศจากการตกแต่งไม่ว่าในรูปแบบใด (เช่น การสักเฮนนา) แผลเปิด แผลถลอก หรือรอยใดๆ

 

เพราะสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการดำเนินการสแกนนิ้วมืออันเป็นที่ยอมรับได้  รูปถ่ายดิจิตอลของท่านจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงและไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นเคลือบสี หรืออุปกรณ์สวมศีรษะ เว้นแต่เป็นการสวมอุปกรณ์สวมศีรษะตามข้อบังคับของศาสนา หรือด้วยเหตุผลทางการแพทย์  ทั้งนี้ ใบหน้าของท่านควรสามารถให้เห็นได้ชัดเจนโดยไม่มีผมปกคลุมตา  เราจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านได้ หากท่านไม่อาจยื่นข้อมูลไบโอเมตริก ได้

 

การรับเอกสารคืน (พาสพอร์ต) 

โปรดเลือกว่าท่านประสงค์จะไปรับคืนเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

หรือท่านประสงค์จะให้เราส่งเอกสารคืนให้ท่านทางไปรษณีย์

 

บริการ SMS–ติดตามคำร้องขอวีซ่าของท่าน

SMS และข่าวอัพเดททางอีเมลจะถูกจัดส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านและทางที่อยู่อีเมลล์ที่แจ้งไว้ในคำร้องยื่นขอวีซ่าของท่าน เพื่อแจ้งสถานภาพของคำร้องของท่าน ท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจำนวนมากผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมล เพื่อแจ้งว่าคำร้องของท่านกำลังดำเนินการอยู่

บริการนี้จะมีให้ท่านเลือกภาษาในการส่ง SMS ตามที่ท่านเลือก (เลือกรับข้อความได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจาก UK border agency แจ้งว่าได้มีการพิจารณาวีซ่าของท่านแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้รับแจ้งผลของการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้โดยการชำระเงิน 85 บาทเมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบและข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

กรุณาอ่าน SMS Service Disclaimer ให้ชัดเจนก่อนสมัครใช้บริการนี้

 

คำถามที่พบบ่อย FAQ

ขั้นตอนการขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืน

 

VFS Global ประเทศไทย

อาคารเดอะเทรนดี้ (TheTrendyOfficeBuilding)

เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์) (UK) ชั้น 28 ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์

https://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/index.html