การทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียแบบออนไลน์ ง่ายที่สุด

การทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียแบบออนไลน์ ง่ายที่สุด

australia-flag-map

ขณะนี้ พวกเราสามารถยื่นสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยว หรือ Subclass 600 ผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะครับ เรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย แค่เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

 1. เตรียมเอกสารก่อนการสมัครวีซ่าออนไลน์
 2. กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มขอวีซ่า
 3. เก็บข้อมูล Biometric
 4. รอรับผลวีซ่าทางอีเมล์

บุคคลที่ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว 600 นั้นจะต้องมีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ/เพื่อน หรือกิจกรรมใดๆที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน เท่านั้น (หากต้องการเดินทางระยะยาวอ่านข้อมูลต่อที่ https://url.changreview.com/zIn8y )

สถานที่ยื่นขอวีซ่า (AVAC)

มีอยู่เพียง 2 จังหวัด คือ

 1. กรุงเทพมหานคร: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28

เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

ยื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์นอกเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 16:00 น.-17:00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

(การยื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์นอกเวลาทำการจะเปิดเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน และท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการปกติ)

เวลารับเอกสาร ตั้งแต่เวลา 15:00 น. – 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

              รถยนต์ส่วนตัว จอดได้ที่ตึกข้างๆ มีค่าธรรมเนียมจอดรายชั่วโมง

รถไฟฟ้า BTS สถานี นานา ทางออก 3 ต่อวินมอเตอร์ไซค์ หรือเดินได้ครับ

ดูแผนที่ https://goo.gl/maps/NEkJ9GBHNix

 

 1. เชียงใหม่: อาคารศิริพานิช ชั้น 6 ตรงข้ามเมญ่าช้อปปิ้งเซนเตอร์ เชียงใหม่

เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

เวลารับเอกสาร ตั้งแต่เวลา 14:30 น. – 15:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*

*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

               รถยนต์ส่วนตัว: จอดได้ที่จอดรถรอบๆตึกศิริพานิช

รถสองแถวแดง: มาลงที่ด้านหน้าได้เลย

ดูแผนที่ https://goo.gl/maps/D459t3s8RHw

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://url.changreview.com/RPSDl

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการทำวีซ่า

ก่อนอื่นเรามาเตรียมเอกสารก่อนทำวีซ่ากันหน่อยครับ (เป็นภาษาอังกฤษ และบันทึกเป็นไฟล์ Pdf)

1. พาสปอร์ต (passport) เล่มปัจจุบัน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางวันแรก พร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีข้อมูลส่วนตัวของเรา และสำเนาพาสพอร์ตเล่มเก่าทั้งหมด (ถ้ามี) (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา)

2. รูปถ่าย ปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5×4.5 CM

3. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา)

5. หลักฐานสถานะทางการเงิน: Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นภาษาอังกฤษ และหน่วยเงินเป็น AUD ซึ่งขอได้ที่ธนาคารที่ท่านเปิดใช้ ควรเลือกบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวและมีเงินเก็บมากที่สุด (บัญชีเงินเดือน)

6. หนังสือรับรองการทำงาน: ขอกับทางบริษัทที่เราทำงานปัจจุบัน หากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ให้ทำสำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท

7. แผนการเดินทาง: เขียนแผนการเดินทางว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ทุกวัน

8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

สมัครวีซ่า 600 ออนไลน์

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Immiaccount เพื่อทำการสมัครสมาชิก (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด**)

 

1-create-an-ImmiAccount

What type of online services do you need? คุณต้องการทำรายการออนไลน์แบบไหน

Individual ทำคนเดียว       Organisation ทำเป็นคณะ (รวมถึงเอเจนซี่)

Family name นามสกุล

Given names ชื่อจริง

Phone เบอร์โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน

Mobile phone เบอร์โทรศัพท์มือถือ

1.1

Email address อีเมลล์ที่เราจะได้รับเอกสารตอบกลับการยื่นวีซ่า

Confirm email address กรอกอีเมลล์อีกครั้งเพื่อยืนยัน

> กด Continue

 

— Account Details —

1.2 Acc

Login details

Username ใช้เป็นอีเมล์ของเราได้ (ไม่สามารถเปลี่ยนได้)

New password ตั้งรหัสผ่าน

**Password รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 9 อักษร รวม ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหม่ 1 ตัว พิมพ์เล็ก 1 ตัว ตัวเลข 1 ตัว

Re-type new password พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

 

1.3

Secret questions and answers

Question 1 เลือกคำถามลับ

Answer 1 พิมพ์คำตอบของคำถามลับข้อที่ 1

Question 2 เลือกคำถามลับขอที่ 2

Answer 2 พิมพ์คำตอบของคำถามลับข้อที่ 2

Question 3 เลือกคำถามลับข้อที่ 3

Answer 3 พิมพ์คำตอบของคำถามลับข้อที่ 3

**จดไว้ให้ดีนะครับ เอาไว้ใช้เวลาเรากดลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่**

 

— Security alerts —

Immiaccount will send you alerts to help protect the security of your account. Select whether you wish to receive alerts about the following หากต้องการให้ Immiaccount ส่งข้อความเตือนความปลอดภัยในบัญชีของท่าน ให้ทำเครื่องหมายหน้าข้อที่ต้องการ

Change name details เปลี่ยนชื่อ

Successful logon การเข้าใช้บัญชีสำเร็จ

Change password เปลี่ยนรหัสผ่าน

 

 

Declaration

1.5

Terms and conditions

กดอ่านได้ที่ View the Immiaccount terms and conditions เพื่ออ่านข้อตกลง หากอ่านและทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วให้ทำเครื่องหมาย / ที่ accept the Immiaccount terms and conditions to access the Department of Immigration and Border Protection services and agree to an Immiaccount being created in my name. All details on this form are correct เพื่อยืนยันด้วยว่า ข้อมูลที่เรากรอกมาในการสร้างบัญชีกับทาง Immiaccount นั้นถูกต้อง

Security check ทำเครื่องหมาย / ในช่อง I am not a robot

> กด Submit

 

หลังจากกรอกข้อมูลสมัครบัญชีกับ Immiaccount เสร็จแล้ว จะมีอีเมลล์ส่งมาหาเราเพื่อให้เราหัวช้อ “Confirm you ImmiAccount email address” ให้เรากดยืนยันบัญชีของเราที่ลิ้งค์ที่แนบมาในเนื้อหาครับ หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ

confirm-immi

เมื่อกดที่ลิ้งค์แล้ว จะมีหน้าต่างขึ้นมาว่า เราได้ Activate บัญชีของเราเรียบร้อย

1.7 confirm

 

กลับมาที่หน้าเว็บเดิมที่เรากรอกข้อมูลสมัครบัญชี Immiaccount ไว้ จากนั้นจะมาทำการกรอกข้อมูลกันต่อครับผม

2-new-application

กดที่เมนู New application

2.1

จากนั้นกดเลือกประเภทวีซ่าที่เราจะขอ ให้เลือกแบบ Visitor แล้วกดต่อที่ Visitor Visa (600) จากนั้นกด Continue

 

2.2 terms

หน้าถัดมาจะมีข้อความ Terms and conditions เงื่อนไขของการสมัคร (กดอ่านเพิ่มเติมที่ View terms and conditions และ View privacy statement) อ่านและทำความเข้าใจเสร็จแล้วให้ทำเครื่องหมาย / ที่ I have read and agree to the terms and conditions

> กด Next

 

Application context

2.3 application

จะแสดงข้อมูลจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้

— Current Location —

Is the applicant currently outside Australia? ตอนนี้คุณอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลียหรือไม่ หากใช่ตอบ Yes

Give the current location of the applicant and their legal status at this location ให้ระบุประเทศที่ตอนนี้ท่านอาศัยอยู่

Current location กดเลือก Thailand

Legal status กดเลือก Citizen

 

— Purpose of stay —

2.4 purpose

Select the stream the applicant is applying for เลือกจุดประสงค์ของการเข้าประเทศออสเตรเลีย

Tourist stream ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ/เพื่อน

Business stream ประชุม เยี่ยมชม กิจกรรมทางธุรกิจ (ไม่เกี่ยวกับการทำงาน)

Sponsored family stream มีผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์)

Frequent traveler stream แขกที่เดินทางมาบ่อยๆ ทั้งในเชิงท่องเที่ยวและธุรกิจ

List all reasons for visiting Australia ให้กด Tourism

Give details of any significant dates on which the applicant needs to be in Australia กรอกข้อมูลสำคัญในการเข้าประเทศครั้งนี้ ให้พิมพ์รายละเอียดของการเดินทางของเราในครั้งนี้ (เช่น ใส่วันที่ และระบุว่าวันนี้เราไปไหนบ้าง มากี่วัน มาทำอะไรฯ) ในช่องสี่เหลี่ยมว่างๆด้านล่าง

 

2.5 group

— Group processing —

Is this application being lodged as part of a group of applications? การสมัครของเราครั้งนี้ได้ยื่นเป็นกลุ่มหรือไม่

ตอบ No หากสมัครเพื่อตนเองเพียงผู้เดียว

 

— Special category of entry —

Is this applicant a representative of a foreign government or traveling on a United Nations Laissez-Passer, or a member of an exempt group? ท่านเป็นตัวแทนของรัฐบาล องค์กรอิสระUN หรือไม่ ให้ตอบ No

> กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล จากนั้นกด Next

 

2.6 passport

Transaction reference number (TRN) เป็นเลขอ้างอิงของเรา

— Applicant —

การกรอกข้อมูลครั้งนี้ ต้องกรอกตามจริงเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าให้แก่ท่าน โดยเฉพาะชื่อและนามสกุล (แม้ว่าผ่าน อาจเกิดการล่าช้าตอนผ่าน ตม. ได้ครับ)

— Passport details —

Family name นามสกุล

Given names ชื่อจริง

Sexพศ (Male ชาย Female หญิง Other อื่นๆ)

Date of birth กดเลือกวันเดือนปีค.ศ เกิด

Passport number เลขที่พาสพอร์ต

Country of passport ประเทศที่ออกพาสพอร์ต เลือก Thailand

Nationality of passport holder สัญชาติ เลือก Thailand

Date of issue วันที่ออกพาสพอร์ต

Date of expiry วันที่หมดอายุพาสพอร์ต

Place of issue/issuing authority สถานที่ออกพาสพอร์ต Thailand

 

2.7 Id card

— National Identity card บัตรประชาชน —

Does this applicant have a national identity card? ท่านมีบัตรประชาชนหรือไม่ ตอบ Yes ว่ามี จากนั้นกรอกข้อมูลของบัตรประชาชนเราลงไป

Family name นามสกุล

Given names ชื่อจริง

Identification number เลขบัตรประชาชน

Country of issue ประเทศที่ออก เลือก Thailand

Date of issue เลือกวันออกบัตร

Date of expiry เลือกวันหมดอายุของบัตร

**หากเป็นบัตรประชาชนที่ทำถาวร หรือไม่ระบุวันที่ออกและหมดอายุ ให้ปล่อยช่องว่างไว้**

 

— Place of birth —

Town/city อำเภอ/เมืองที่เกิด

State/province จังหวัดที่เกิด

Country of birth ประเทศที่เกิด

 

— Relationship status —

Relationship status เลือกสถานภาพของเรา (De facto อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่จดทะเบียน Divorced หย่า Married สมรส Never married ยังไม่สมรส (โสด))

 

— Other names/spellings —

Is this applicant currently, or have they ever been known by any other names? ท่านมีชื่ออื่นนอกเหนือจากชื่อจริงที่กรอกมาหรือไม่ หากมีตอบ Yes แล้วระบุชื่ออื่น ไม่มีตอบ No

 

— Citizenship —

Is this applicant a citizen of the selected country of passport? คุณเป็นพลเมืองของประเทศที่ถือพาสพอร์ตหรือไม่ ตอบ Yes

Is this applicant a citizen of any other country? คุณเป็นพลเมืองของประเทศอื่นอีกหรือไม่ หากไม่ตอบ No

 

2.8 other passport

— Other passports —

Does this applicant have other current passports? คุณมีพาสพอร์ตเล่มอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีตอบ No

 

— Other identity documents —

Does the applicant have other identity documents? คุณมีเอกสารอื่นที่ระบุตัวตนอีกหรือไม่ ตอบ No

 

— Health examination —

Has the applicant undertaken a health examination for an Australian visa in the last 12 months? คุณได้ตรวจสุขภาพเพื่อการขอวีซ่าออสเตรเลียใน 12 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ หากไม่ตอบ No

> กด Save จากนั้นกด Next

 

2.9

— Critical data confirmation —

หน้านี้จะเป็นการสรุปข้อมูลที่เรากรอกมาข้างต้น หากข้อมูลถูกต้องทั้งหมดให้ตอบ Yes จากนั้นกด Next

 

2.10

— Additional identity questions —

Previous travel to Australia

Has this applicant previously travelled to Australia or previously applied for a visa? คุณเคยไปออสเตรเลียหรือเคยสมัครวีซ่าออสเตรเลียมาก่อนหรือไม่ หากเคยตอบ Yes แล้วกรอกข้อมูล หากไม่เคยตอบ No

> กด save จากนั้นกด Next

 

2.11

— Travelling companions —

Are there any other persons travelling with the applicant to Australia? การเดินทางครั้งนี้ จะมีผู้อื่นเดินทางไปด้วยหรือไม่ หากมีตอบ Yes พร้อมกรอกข้อมูลระบุความสัมพันธ์กับเรา หากไปคนเดียวตอบ No

> กด save จากนั้นกด Next

 

2.12 contact detail

— Contact details —

Country of residence

Usual country of residence เลือกประเทศที่เราอยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน Thailand

 

— Department office —

The applicant may be required to attend an Australia Government Office for an interview. Which is the closet office to the applicant’s current location? ระบุ (ประเทศ) สถานที่ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย สาขาที่ท่านสะดวกในการสัมภาษณ์ เลือก Thailand

 

— Residence Address —

Country เลือก Thailand

Address กรอกที่อยู่ปัจจุบัน

Suburb/town อำเภอ

State or province จังหวัด

Postal code รหัสไปรษณีย์

 

2.13contact

— Contact telephone numbers —

Home phone โทรศัพท์บ้าน

Business phone โทรศัพท์ที่ทำงาน

Mobile/cell phone โทรศัพท์มือถือ

 

— Postal address —

Is the postal address the same as the resident address? ที่อยู่รับไปรษณีย์ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันหรือไม่ หากใช่ตอบ Yes ถ้าไม่ใช่ตอบ No แล้วกรอกที่อยู่ลงไป

 

— Email address —

Email address กรอกอีเมลล์ของท่าน

> กด save จากนั้นกด Next

 

2.14

— Authorised recipient —

Does the applicant authorize another person to receive written correspondence on their behalf?

This authorizes the department to send the authorized person all written correspondence that would otherwise be sent directly to the applicant. คุณต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเรื่องวีซ่าแทนคุณหรือไม่

No ไม่ ฉันต้องการรับเรื่องเอง (หากทำเอง ต้องการดำเนินการเอง ให้เลือกข้อนี้)

Yes, a migration agent ต้องการให้เอเจนซี่รับเรื่องแทน

Yes, another person ต้องการให้ผู้อื่นรับแทน

 

— Electronic communication —

Email address ให้กรอกอีเมลล์ที่จะเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆเรื่องวีซ่าของเรา

> กด save จากนั้นกด Next

 

2.15 family unit

— Non-accompanying members of the family unit —

Does the applicant have any members of their family unit not travelling to Australia who are not Australian citizens or Australian permanent residents? คุณมีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้เดินทางไปยังออสเตรเลียกับคุณหรือไม่ *บุคคลนั้นจะต้องไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลียหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ถาวรที่ออสเตรเลีย ถ้ามีตอบ Yes แล้วกด Add เพื่อกรอกรายละเอียดลงไป หากมีหลายคนให้กด Add แล้วกรอกให้ครบทุกคน

Relationship to applicant กดเลือกความสัมพันธ์กับเรา

Family name นามสกุล

Given names ชื่อจริง

Sex เพศ (Male ชาย Female หญิง Other อื่นๆ)

Date of birth วันเดือนปีเกิด

Country of birth ประเทศที่เกิด

> กด save แล้วกด Confirm กด Next

 

2.16 entry

— Entry to Australia —

Proposed period of stay

Does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion? คุณต้องการจะเดินทางไปยังออสเตรเลียมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ หากไม่ตอบ No

How long does the applicant plan to stay in Australia?

Length of stay in Australia ระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย กดเลือกระยะเวลา

Planned arrival date วันแรกที่จะเดินทางไปถึงออสเตรเลีย กดเลือกวันที่ในช่อง

Planned final departure date วันสุดท้ายที่จะออกจากประเทศออสเตรเลีย กดเลือกวันที่ในช่อง

*ระยะเวลาที่ขออาจได้ไม่ตรงกับตอนที่ได้รับวีซ่า*

 

2.17 stay

— Stay while in Australia —

Will the applicant undertake a course of study in Australia? คุณได้วางแผนที่จะเรียนต่อที่ออสเตรเลียหรือไม่

 

— Relatives, friends, and contacts in Australia —

Will the applicant visit any relatives, friends or contacts while in Australia? ระหว่างคุณอยู่ในออสเตรเลีย คุณจะไปเจอญาติ/เพื่อนหรือไม่

> กด Save จากนั้นกด Next

 

2.18

— Visa applicant’s current overseas employment —

Current employment details

Employment status สถานะการทำงานปัจจุบัน (employed มีงานทำ Unemployed ว่างงาน)

Occupation grouping กลุ่มอาชีพ กดเลือกกลุ่มอาชีพของคุณ

Organization ชื่อบริษัท/องค์กร

Start date with current employer วันเดือนปีที่เริ่มงานวันแรก กดเลือกวันที่ช่อง

 

— Organization address —

Country ประเทศ

Address ที่อยู่ที่ทำงาน

Suburb/town อำเภอ

State or province จังหวัด

Postal code รหัสไปรษณีย์

 

2.19

— Contact telephone numbers —

Business phone โทรศัพท์ที่ทำงาน

Mobile/cell phone โทรศัพท์มือถือ

 

— Electronic communication —

Email address อีเมล์ทีใช้กับบริษัท

> กด Save แล้วกด Next

 

2.20

— Financial support —

Funding details

Give details of how the applicant’s stay in Australia will be funded ทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่มาของแหล่งเงินของท่านในการเดินทางครั้งนี้

Self-funded ออกค่าใช้จ่ายเอง

Supported by current overseas employer ออกโดยบริษัทต่างชาติ

Supported by other organization ออกโดยบริษัทอื่น

Supported by other person ออกโดยบุคคลอื่น

What funds will the applicant have available to support their stay in Australia?

ให้กรอกรายละเอียดถึงแหล่งเงินที่เราจะใช้ตอนอยู่ในออสเตรเลียในช่องว่าง

> กด Save แล้วกด Next

 

Health declarations

2.21 health

In the last five years, has any applicant visited, or lived, outside their country of passport, for more than 3 consecutive months? Do not include time spent in Australia ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คุณได้ไปอาศัย ไปอยู่ที่ประเทศอื่นๆนอกจากประเทศที่ถือพาสพอร์ตเกิน 3 เดือนหรือไม่ (ไม่รวมระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย)

Does any applicant intend to enter a hospital or healthcare facility while in Australia? คุณวางแผนที่จะเข้ารักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล ขณะอยู่ที่ออสเตรเลียหรือไม่

Does any applicant intend to work as, or study to be a doctor, dentist, nurse or paramedic during their stay in Australia? คุณวางแผนที่จะเรียน ศึกษาต่อด้านแพทย์

 

Has any applicant:

Ever had, or currently have, tuberculosis? คุณเคยเป็นวัณโรคหรือไม่

Been in close contact with a family member that has tuberculosis? คุณเคยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นวัณโรคหรือไม่

Ever has a chest x-ray which showed an abnormality? คุณเคยเอ็กซเรย์ปอดแล้วมีความผิดปกติหรือไม่

 

2.22

During their proposed visit to Australia, does any applicant expect to incur medical costs, or require treatment or medical follow up for: ระหว่างอาศัยในออสเตรเลีย คุณคาดว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ดังต่อไปนี้หรือไม่

Blood disorder โรคเลือด

Cancer มะเร็ง

Heart disease โรคหัวใจ

Hepatitis B or C and/or liver disease ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี และโรคตับ

HIV infection, including AIDS ไวรัสเอชไอวี รวมถึงเอดส์

Kidney disease, including dialysis โรคไต รวมถึงการฟอกไต

Mental illness โรคจิตเภท

Pregnancy ตั้งครรภ์

Respiratory disease that has required hospital admission or oxygen therapy โรคทางเดินหายใจที่รุนแรง

Other? อื่นๆ

Does any applicant require assistance with mobility or care due to a medical condition? คุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษใดๆหรือไม่

> กด Save แล้วกด Next

 

 

Character declarations

2.23

2.24

ในส่วนนี้ถ้ามีข้อไหนตอบ Yes คุณจะต้องอธิบายรายละเอียดทั้งหมด คือ วันที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และวันที่ที่ต้องโทษจากการกระทำนี้

หากไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ ให้ตอบ No ทั้งหมด และไม่ต้องตอบรายละเอียดใดๆ

>กด Save แล้วกด Next

 

— Visa history —

2.25 visa history

Has the applicant held or does the applicant currently hold a visa to Australia or any other country?

ตอนนี้คุณยังมีวีซ่าของออสเตรเลียหรือประเทศอื่นที่ยังไม่หมดอายุหรือไม่

Has the applicant ever been in Australia or any other country and not complied with visa conditions or departed outside their authorized period of stay?

คุณเคยเข้าประเทศออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆโดยผิดเงื่อนไข หรือเกินกว่ากำหนดของวีซ่าหรือไม่

Has the applicant ever had a visa for Australia or any other country refused or canceled?

คุณเคยโดนปฏิเสธหรือยกเลิกวีซ่าออสเตรเลียหรือประเทศอื่นหรือไม่

> กด Save แล้วกด Next

 

— Declaration —

2.26

Giving false or misleading information is a serious offense

ถ้าเข้าใจถูกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้ข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง ให้ตอบ Yes ทั้งหมด

2.27

> กด Save แล้วกด Next

 

— Review page —

2.28 review

Please check that the information provided is correct before you continue โปรดเช็คข้อมูลว่าถูกต้องทั้งหมดก่อนที่จะไปหน้าต่อไป

Application context

หากมีตรงไหนผิดให้กด Click here to edit the Application context คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขข้อมูล

> กด Save แล้วกด Next

 

— Providing supporting evidence —

2.30

หน้านี้จะให้เราอัพโหลดเอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่าทั้งหมด โดยกดที่ Attach ที่ด้านหลังของข้อ จากนั้นจะมีอีกหน้าต่างนึงขึ้นมา ให้ใส่

 

2.31

คำอธิบายสั้นของไฟล์นั้นที่ช่อง Description และ กดเลือกไฟล์อัพโหลดที่ช่อง File name แล้วกด Choose file เสร็จแล้วกด Add attachment พออัพโหลดสำเร็จแล้วให้กด Confirm ด้านล่าง

Photograph – passport รูป 3.5*4.5cm
Travel document สำเนาพาสพอร์ต
National ID card สำเนาบัตรประชาชน
Family composition, evidence of สำเนาทะเบียนบ้าน
Planned tourism activities แผนการเดินทางในประเทศ
Financial capacity หลักฐานการเงิน
Employment – current หนังสือรับรองการทำงานปัจจุยัน
Previous travel ประวัติการเดินทาง (วีซ่าในอดีตที่ได้) ถ้ามี

หากอัพโหลดเอกสารครบแล้ว ให้กด Next เพื่อชำระเงินค่าสมัครวีซ่า และถ้าส่งเอกสารไม่ครบ จะทำให้ระยะเวลาดำเนินการอาจนานขึ้นได้ >กด Next

 

— Submit application —

2.34

หน้านี้จะเป็นการกดเพื่อดำเนินการต่อ ให้กด Submit now

 

— Application charge —

2.35 charge

Total application charge ชำระเงินทั้งหมดรวม 140AUD (3,413.29 บาท ณ เดือนพฤษภาคม2018)

 

**ตารางราคาค่าธรรมเนียมสมัครยื่นวีซ่า

fee-for-outsider

Select a payment option

Debit/credit card บัตรเดบิต เครดิต           UnionPay ยูเนี่ยนเพย์

PayPal เพย์พาว                                        BPay สำหรับบัญชีธนาคารออสเตรเลียเท่านั้น

 

2.36

กรอกข้อมูลช่องทางการชำระเงิน

Debit/credit card number เลขที่บัตรเครดิต/เดบิต
Expiry date วันหมดอายุบัตร
Name on debit/credit card ชื่อบนบัตรเดบิต/เครดิต
Card security code เลขหลังบัตร 3 ตัว
Credit card surcharge ค่าธรรมเนียมตัดบัตร 1.37AUD (33.39 บาท)
Total payment amount ค่าธรรมเนียมทั้งหมด141.37 AUD (3,446.92 บาท)

> กด Submit

 

— Payment confirmation —

สามารถกดดูใบเสร็จรับเงินโดยกด View/print/email receipt กดปริ้นท์ออกมาเป็นหลักฐานด้วยก็ดีครับ

> กด Next

 

กลับไปเปิดอีเมลล์ของเรา สักพักจะมีส่งมา 2 ฉบับว่า

IMMI acknowledgement of application received คือได้รับแบบฟอร์มการสมัครของเราแล้ว และ

IMMI xxxx requirement to provide PIDs อีเมล์แจ้งให้เราไปสแกนลายนิ้วมือที่ สำนักงาน VFS Global ในอีเมล์นี้จะมีไฟล์แนบมาซึ่งคุณจะต้องปริ้นท์ออกมาใช้ในวันที่ไปสแกนลายนิ้วมือ

 

พอชำระเงินเสร็จแล้ว รอสัก 2 ชั่วโมง ให้คุณล็อกอินเข้าระบบของ ImmiAccount อีกครั้งเพื่อตรวจสอบสถานะ หากดำเนินการเสร็จแล้วจะมีข้อความว่า information request แสดงว่าเราได้ทำการสมัครและชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการสแกนเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูป

 

การเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูปที่ VFS Global

เราสามารถเลือกไปสแกนเก็บลายนิ้วมือ และถ่ายรูปได้ที่ VFS Global 2 สาขา ที่สะดวกคือ กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่

1. อันดับแรก จะต้องทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้าโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://url.changreview.com/0Dq1r

3-VFS

***กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

— New User Registration —

First Name ชื่อจริง
Last Name นามสกุล
Enter Email Id อีเมลล์
Contact Number เบอร์ติดต่อ
Password รหัสผ่าน
Confirm Password พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

ในช่องให้พิมพ์ข้อความที่เห็นในกล่องสี่เหลี่ยม Captcha จากนั้นกด Submit

2. กด Activate บัญชีของเรา โดยไปที่อีเมลล์ของเรา เช็คกล่องข้อความ แล้วจะเจออีเมลล์จาก VFS แล้วกด Activate Account

จากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าเราได้ยืนยันบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้ล็อกอินตามชื่อบัญชี และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ และกรอกตัวอักษรที่เห็นในกล่องด้านซ้ายมือ เสร็จแล้วกด Continue

3. กดไปที่หัวข้อแรก Schedule appointment ที่แถบเมนูด้านซ้าย เพื่อเลือกวันนัดหมาย

4. กรอกข้อมูล

— Select center —
1. Select visiting country เลือกประเทศที่เราจะไป Australia
2. Select residing country เลือกประเทศที่เราอาศัยอยู่ Thailand
3. Select center เลือกสถานที่ตั้ง VFS ที่เราสะดวกไปตามนัดหมาย ซึ่งมีให้เลือกแค่ Bangkok และ Chiang Mai
4. Select visa category เลือกประเภทของวีซ่า ให้เลือก Biometrics collection จากนั้นกด continue

 

5. หน้านี้ให้กด Add applicant อยู่ทางด้านขวามือเพื่อเพิ่มผู้ที่จะนัดหมาย

กรอกข้อมูล

Passport number หมายเลขพาสพอร์ต
Date of birth วันเดือนปีค.ศ.เกิด
Passport expiry date วันหมดอายุพาสพอร์ต
Select nationality เลือกสัญชาติ Thailand
First name ชื่อจริง
Last name นามสกุล
Gender เพศ (Male ชาย Female หญิง Other อื่นๆ)
Contact number เบอร์ติดต่อของเรา (+66)
Email ID อีเมลล์

> กด Submit

 1. Applicant list หน้านี้จะให้เราเช็คข้อมูลว่าที่กรอกมาถูกต้องมั้ย หากมีตรงไหนผิดให้กด Edit ถ้าถูกต้องหมดแล้ว กด Continue
 2. Appointment booking เลือกวันนัดหมาย โดยสีเขียวแสดงว่าวันนั้นคิวยังว่าง เลือกวันที่เราสะดวกเลยครับ จากนั้นกด Confirm

หน้าต่อมาจะให้เราเลือกเวลานัดหมาย เลือกเวลาที่เราสะดวกเหมือนกันครับ จากนั้นกด Confirm

 1. Appointment confirmation เป็นการเช็ครายละเอียดรวมทั้งข้อมูลส่วนตัว และวันเวลาที่นัดหมายกับทาง VFS

ให้จดเลข Reference number ไว้นะครับ จะต้องเอาไว้ใช้

เสร็จแล้วทำเครื่องหมาย / ที่ช่อง Yes, I agree to receive further communication on optional value added services offered by VFS Global ตกลงว่า เราจะรับข่าวสารต่างๆกับทาง VFS Global แล้วกด Submit

 1. อีเมลล์ที่คอนเฟิร์มวันเวลานัดหมายของเราจะถูกส่งมาที่อีเมลล์ของเรา หัวข้อชื่อ Appointment confirmation

กดเข้าไปแล้วจะมีไฟล์แนบมาด้วย ให้เราปริ้นท์ออกมา เพื่อไปใช้ในวันที่เรานัดหมายไปสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูปที่ VFS Global

 1. วันนัดหมาย ให้ไปล่วงหน้าก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเตรียมตัว

สาขากรุงเทพมหานคร อยู่ที่ ตึกเดอะเทรนดี้ (The Trendy Office Building) ซ.สุขุมวิท 13
สามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา ทางออก 3 เดินต่อมาเรื่อยๆเลี้ยวเข้าซอย สุขุมวิท13 เดินตรงเข้าไปอีกสักพัก จะเห็นตึกจะอยู่ทางขวามือ หรือใครสะดวกนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดได้ที่ตึกข้างๆครับ

สาขาเชียงใหม่
อยู่ที่ อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช อยู่เยื้องๆตึกห้างสรรพสินค้าเมญ่า บนถนนห้วยแก้ว สามารถนำรถมาจอดได้ หรือนั่งรถสองแถวแดงมาลงก็ได้ครับ

 

พี่ช้างขออนุญาตอธิบายของสาขากรุงเทพฯนะครับ

พอถึงตึกเดอะ เทรนดี้ แล้ว ให้เดินไปหาที่เคาน์เตอร์ของประเทศออสเตรเลีย ยื่นเอกสารนัดหมายให้ดู จากนั้นให้เราขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่ 28

จากนั้นยื่นเอกสารสองฉบับที่เราปริ้นท์มา พร้อมกับพาสพอร์ตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรับบัตรคิว พอถึงคิวแล้ว เราจะต้องไปชำระเงินก่อน (851 บาท – เงินสดเท่านั้น) แล้วจึงไปสแกนเก็บลายนิ้วมือ และถ่ายรูป เป็นอันเสร็จ

แค่รอรับผลวีซ่าเท่านั้นครับ (ประมาน 19-34 วันทำการ อ้างอิงตามหน้าเว็บ) จะได้ช้าหรือเร็วนั้นแล้วแต่บุคคลเลยครับ

ถ้ามีข่าวเรื่องผลสมัครส่งมา จะมีส่งมาหัวข้อว่า Immi Grant Notification พร้อมมีไฟล์แนบมาในเรื่องของรายละเอียดวีซ่าของเราว่า เป็นประเภทไหน (single/multiple) ได้กี่ปี (grant date) ให้ปริ้นท์ออกมาติดตัวไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตอนถึงออสเตรเลียครับ หน้าตาแบบนี้

visa-granted

***วีซ่าผ่านแล้ว ต่อจากนี้เราก็ทำการซื้อตั๋วเครื่องบินและจองที่พักเตรียมพร้อมตะลุยออสเตรเลียกันเลย***

 

VFS Global ประเทศไทย

อาคารเดอะเทรนดี้ (TheTrendyOfficeBuilding) ชั้น 28 ออสเตรเลีย

เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/index.html

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.homeaffairs.gov.au/Forms/Documents/1419tha.pdf