รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน รถดับเพลิง แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เจ็บป่วยฉุกเฉิน สาธารณสุข

เบอร์โทรฉุกเฉิน

📣 สำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้ หลาย ๆ คนที่กำลังเดินทางกลับบ้าน พักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ หรือ อยู่บ้านกับครอบครัว เพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดขึ้นปีใหม่กัน ในช่วงวันหยุดนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ธนาคาร การไฟฟ้า การประปา และเครือข่ายโทรศัพท์ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น TRUEMOVE , AIS , DTAC ยังคงเตรียมพร้อมให้บริการทุกท่านอยู่เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในวันเฉลิมฉลองนี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พี่ช้างได้รวบรวม เบอร์โทรฉุกเฉิน มาให้พร้อมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไม่ไหล ไฟฟ้าดับ บัตรเครดิตโดนลักลอบใช้ ไฟไหม้ อินเตอร์เน็ตเสีย หรือ เจ็บป่วยต้องการรถฉุกเฉิน สามารถตรวจสอบได้จาก รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับ

เบอร์โทรฉุกเฉิน Emergency Call

ภาครัฐ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร 1111 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับโควิด 19 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ) โทร 1418
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร 1554 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โทร. ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 1784
ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) โทร 1646 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โทร. ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

เหตุฉุกเฉินสำหรับโรคติดต่อร้ายแรง

กรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือโทร 0968478209 (For foreigner Call +66968478209) ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
กรมอนามัย โทร 1675
สายด่วนสำนักอนามัย โทร 022454964 (ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ก็สามารถสอบถามรายละเอียดรักษาฟรีได้ที่เบอร์นี้ ตลอด 24 ชั่วโมง)
กระทรวงสาธารณสุข โทร 025901000
กรมการแพทย์ โทร 1668 (รวมไปถึงโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สถาบันทรวงอก กรมการแพทย์ โทร. ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669 (สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สพฉ.) โทร. ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง)
กรมสุขภาพจิต โทร 1323  (24 ชั่วโมง)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 021937057 รับแจ้งเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการเดินทาง

จส.100 โทร 1137
ตำรวจท่องเที่ยว โทร 1155
ตำรวจทางหลวง โทร 1193
ขสมก. โทร 1348
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร 1543
สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586
ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว โทร 1672
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) โทร 021344077

เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับบัตรเครดิต

ธนาคารกสิกรไทย โทร 028888888
ธนาคารกรุงไทย โทร 021111111
ธนาคารออมสิน โทร 1115
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 1572
ธนาคารทหารไทย โทร 1558
ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333
ธนาคารธนชาต โทร 1770
Citibank โทร 1588
ธอส. โทร 026459000
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 027777777
ธนาคารยูโอบี โทร 022851555
ธนาคารเกียรตินาคิน โทร 021655555
ธนาคารทิสโก้ โทร 026336000
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร 022042766
ธนาคารซีไอเอ็มบี โทร 026267777
ไทยเครดิต โทร 026975454

น้ำไม่ไหล

การประปาส่วนภูมิภาค โทร 1662
การประปานครหลวง (เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) โทร 1125

ไฟดับ

การไฟฟ้่ภูมิภาค โทร 1129
การไฟฟ้าหลวง (เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) โทร 1130

เกิดเพลิงไหม้

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร 199

อินเตอร์เน็ตเสีย

TRUEONLINE โทร 1242
AIS Fibre โทร 1175
3BB โทร 1530 หรือ 021002100
TOT เน็ตบ้าน โทร 1100 หรือ 1177
CSLoxinfo โทร 022638222

เครือข่ายโทรศัพท์

TRUEMOVE-H โทร 1242
DTAC โทร 1678
AIS โทร 1175
TOT โทร 1100

เหตุด่วนเหตุร้าย

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถ โทร 1192

อื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ ประกันสังคม กงสุล ร้องเรียน ร้องทุกข์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร 1330 (ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล หรือสอบถามสิทธิบัตรทองได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
กรมบัญชีกลาง โทร 021277000 (สอบถามสิทธิรักษาพยาบาล สำหรับข้าราชการ ในวันและเวลาราชการ 08.00-16.00 น.)
สำนักงานประกันสังคม โทร 1506 (สอบถามสิทธิประกันสังคม การชดเชยกรณีว่างงาน ตกงาน หรือสอบถามมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนจากปัญหาโควิด 19 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
กรมการค้าภายใน โทร 1569 (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สินค้ากักตุน ขายเกินราคา ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
กรมการกงสุล โทร 025728442 (สอบถามการเดินทางไป-กลับ ต่างประเทศ ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ โทร 1212 (ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

🐘 ด้วยความปรารถนาดีจากพี่ช้าง 💗

รวมเบอร์โทรสายการบิน : https://www.changtrixget.com/tiptrick/contact-number-phone-airlines-in-thailand/
ติดตามข่าวสาร : https://www.facebook.com/TravelNews.TH