คนละครึ่ง เฟส 2 แบบสรุป ใน 1 หน้า พร้อมลงทะเบียน 16 ธันวาคม 63 นี้ 6 โมงเช้า

คนละครึ่ง เฟส 2

อัพเดท คนละครึ่ง เฟส 2 เตรียมพร้อมก่อนการลงทะเบียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ กันด่วน ๆ  เพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง ดูบทสรุปแบบ สั้น ๆ ได้จากรูป พร้อมรายละเอียดได้เลย

คนละครึ่ง เฟส 2

โครงการ คนละครึ่ง

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เริ่มลงทะเบียนเฟส 2 16 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

รายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิ์ คนละครึ่ง

รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
1. รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

2. จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,500 บาท ตลอดโครงการ

ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

3. ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ์ คนละครึ่ง

4. ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

5. ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

คนละครึ่ง เฟส 2

แบ่งออกเป็น ข้อมูลตัวอย่าง 3 กรณี ดังนี้

ผู้ที่เคยลงทะเบียน แล้ว และ เริ่มใช้สิทธิ์ ภายใน 14 วันหลังจากลงทะเบียน ยังใช้สิทธิ์ไม่ครบ 3,000 บาท

กดรับสิทธิ์เพิ่มเติม 500 บาท ได้จากในแอพ เป๋าตัง และสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้ทันที

ผู้ที่เคยลงทะเบียน แล้ว และ เริ่มใช้สิทธิ์ ภายใน 14 วันหลังจากลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ครบ 3,000 บาทเรียบร้อยแล้ว

กดรับสิทธิ์เพิ่มเติม 500 บาท ได้จากในแอพ เป๋าตัง หลังจากนั้น รอใช้สิทธิ์เฟส 2 ได้ใน วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

คนละครึ่ง ต่ออายุสิทธิ์

ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน มาก่อน และ หรือ ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน หรือ โดนตัดสิทธิ์

สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ ที่ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 06:00น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ