วันหยุด 63 สำหรับมนุษย์เงินเดือน เตรียม ใบลา ให้พร้อมช่วง วันหยุดยาว ได้แล้ว

วันหยุด 2563

ทริค รวม วันหยุด 2563 มาเริ่มต้นปีหน้าด้วยแพลน วันหยุด กันยาว ๆ สำหรับ มนุษย์เงินเดือนกันครับ เพราะวันลามีค่า จะลากันช่วงไหน ต้องใช้ให้คุ้มประหยัดที่สุด !! จะได้รู้ว่า จะไปเที่ยวไหนดีในช่วงเดือนนั้น ๆ

 

วันหยุด เดือน มกราคม 2563

– วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

 

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

– วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
– วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนมีนาคม 2563

– ไม่มี

วันหยุด เดือนเมษายน 2563

– วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี
– วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
– วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
– วันพุธ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2563

– วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ
– วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล
– วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา
– วันพืชมงคล (รอหมายกำหนดการ)

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2563

– วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2563

– วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
– วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
– วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
– วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)
– วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

– วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนกันยายน 2563

– ไม่มี

วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

– วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนพฤศจิกายน 2563

– ไม่มี

วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

– วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
– วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

มีวันรวมวันหยุดแล้ว ก็ต้องมีลิส วันหยุดยาวสำหรับ มนุษย์เงินเดือน ด้วย จะได้วางแผนเที่ยวกันถูก

วันหยุดยาว 2563

วันหยุดยาว เดือน มกราคม 2563 – เที่ยว 6 วัน หรือ 9 วัน

          – เที่ยว 6 วัน ลาหยุด 1 วัน ของปี 2562 (28 ธันวาคม 2562) + 1 วัน ของปี 2563 (2 มกราคม 2563)
            เที่ยวตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563
          – เที่ยว 9 วัน ลาหยุด 1 วัน ของปี 2562 (28 ธันวาคม 2562) + 2 วัน ของปี 2563 (2 – 3 มกราคม 2563)
            เที่ยวตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563

 

– วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

 

วันหยุดยาว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 – เที่ยว 3 วัน หรือ 4 วัน

          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน 7 กุมภาพันธ์ หรือ 11 กุมภาพันธ์
            เที่ยวตั้งแต่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 // 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

 

– วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
– วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

 

วันหยุดยาว เดือน มีนาคม 2563

– ไม่มี

วันหยุดยาว เดือน เมษายน 2563 – เที่ยว 3 วัน , 4 วัน , 5 วัน , 6 วัน , 9 วัน , 10 วัน หรือ 12 วัน

          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 4 – 6 เมษายน 2563
          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน 3 เมษายน หรือ 7 เมษายน 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 3 – 6 เมษายน 2563 // 4 – 7 เมษายน 2563
          – เที่ยว 5 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 11 – 15 เมษายน 2563
          – เที่ยว 6 วัน ลาหยุด 1 วัน 10 เมษายน หรือ 16 เมษายน 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 10 – 15 เมษายน 2563 // 11 – 16 เมษายน 2563
          – เที่ยว 9 วัน ลาหยุด 2 วัน 16 – 17 เมษายน 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 11 – 19 เมษายน 2563
          – เที่ยว 10 วัน ลาหยุด 3 วัน 10 , 16 – 17 เมษายน 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 10 – 19 เมษายน 2563
          – เที่ยว 12 วัน ลาหยุด 4 วัน  7 – 10 เมษายน 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 4 – 15 เมษายน 2563

 

– วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี
– วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
– วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
– วันพุธ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

 

วันหยุดยาว เดือน พฤษภาคม 2563 – เที่ยว 4 วัน , 6 วัน , 7 วัน หรือ 10 วัน

          – เที่ยว 4 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 1 – 4 พฤษภาคม 2563
          – เที่ยว 6 วัน ลาหยุด 1 วัน  1 – 6 พฤษภาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 1 – 6 พฤษภาคม 2563
          – เที่ยว 7 วัน ลาหยุด 2 วัน  30 เมษายน หรือ 7 พฤษภาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 30 เมษายน 2563 – 6 พฤษภาคม 2563 // 1 – 7 พฤษภาคม 2563
          – เที่ยว 10 วัน ลาหยุด 3 วัน  5 , 7 , 8 พฤษภาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 1 – 10 พฤษภาคม 2563

 

– วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ
– วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล
– วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา
– วันพืชมงคล (รอหมายกำหนดการ)

 

วันหยุดยาว เดือน มิถุนายน 2563 – เที่ยว 5 วัน 

          – เที่ยว 5 วัน ลาหยุด 2 วัน  4 – 5 มิถุนายน 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 3 – 7 มิถุนายน 2563

 

– วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

วันหยุดยาว เดือน กรกฎาคม 2563 – เที่ยว 4 วัน , 5 วัน 

          – เที่ยว 4 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563
          – เที่ยว 5 วัน ลาหยุด 1 วัน 3 กรกฎาคม 2563 หรือ 8 กรกฎาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 3 – 7 กรกฎาคม 2563 // เที่ยว 4 – 8 กรกฎาคม 2563
          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน 27 กรกฎาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563
          – เที่ยว 5 วัน ลาหยุด 2 วัน 24 , 27 กรกฎาคม 2563 หรือ 27 , 29 กรกฎาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 24 – 28 กรกฎาคม 2563 // เที่ยว 25 – 29 กรกฎาคม 2563

 

– วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
– วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
– วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
– วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)
– วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันหยุดยาว เดือน สิงหาคม 2563 – เที่ยว 5 วัน

          – เที่ยว 5 วัน ลาหยุด 2 วัน 10 – 11 สิงหาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 8 – 12 สิงหาคม 2563

 

– วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 

วันหยุดยาว เดือน กันยายน 2563

– ไม่มี

วันหยุดยาว เดือน ตุลาคม 2563 – เที่ยว 3 วัน , 4 วัน 

          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 23 – 25 ตุลาคม 2563
          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน 12 ตุลาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 10 – 13 ตุลาคม 2563
          – เที่ยว 4 วัน ลาหยุด 1 วัน 22 ตุลาคม 2563 หรือ 26 ตุลาคม
            เที่ยวตั้งแต่ 22 – 25 ตุลาคม 2563 // 23 – 26 ตุลาคม 2563

– วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

 

วันหยุดยาว เดือน พฤศจิกายน 2563

– ไม่มี

วันหยุดยาว เดือน ธันวาคม 2563 – เที่ยว 3 วัน , 6 วัน หรือ 9 วัน 

          – เที่ยว 3 วัน
            เที่ยวตั้งแต่ 5 – 7 ธันวาคม 2563
          – เที่ยว 6 วัน ลาหยุด 2 วัน 8 – 9 ธันวาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 5 – 10 ธันวาคม 2563
          – เที่ยว 9 วัน ลาหยุด 3 วัน 8 – 9 , 11 ธันวาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 5 – 13 ธันวาคม 2563
          – เที่ยว 9 วัน ลาหยุด 3 วัน 28 – 30 ธันวาคม 2563
            เที่ยวตั้งแต่ 26 ธันวาคม – 3 มกราคม 2564

– วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
– วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
– วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
– วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

 

จะเห็นได้ว่า วันหยุด ในปี 2563 นี้ ค่อนข้างน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับ วันหยุด 2562 ฉะนั้นต้องวางแผนในการไปเที่ยวกันดี ๆ นะครับ จะได้วางแผนได้ ว่า จะไป เที่ยวที่ไหนดี กับช่วงเวลาหยุดที่จำกัดได้ครับ

Japan Airlines decrease surcharge

***บินชั้นชั้นประหยัด ตั๋วพร้อมที่พัก เริ่มต้น 13,709 บาท

💝โตเกียว : https://bit.ly/2wewkWp
💝โอซาก้า : https://bit.ly/2JyLX3B
💝นาโกย่า : https://bit.ly/2Epc20S

***บินชั้นธุรกิจ ตั๋วพร้อมที่พัก เริ่มต้น 36,948 บาท
🔥โตเกียว : https://bit.ly/2M3DbwK
🔥โอซาก้า : https://bit.ly/2HKAquX
🔥นาโกย่า : https://bit.ly/2LZG9SJ