PASSPORT หมดอายุ เค้าดูกันยังไงนะ?

Passport หมดอายุ ดูยังไงล่ะ?

            Passport หมดอายุ! ดูยังไงเนี่ย? หลายคนทราบกันดีครับว่าพาสปอร์ตมีอายุการใช้งานหลังจากวันที่ออกถึง 5 ปี แต่เพื่อนๆทราบไหมว่าอายุการใช้งานจริงๆของพาสปอร์ตมีเพียง 4 ปี 6 เดือนเท่านั้น! ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? แล้วเค้าจะนับกันยังไง? เดี๋ยววันนี้พี่ช้างจะมาสอนครับ จะได้ไม่พลาดในการเดินทางอีกต่อไป

            พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง นอกจากใช้เพื่อบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ยังเปรียบเสมือนสิ่งที่ใช้ระบุตัวตน สัญชาติ รวมทั้งเอกลักษณ์ของผู้ที่ถือ เพื่อใช้สำหรับยืนยันตนเมื่อเราเดินทางข้ามไปยังประเทศอื่นที่มิใช่ภูมิลำเนาของตน เปรียบเทียบง่ายๆคงจะคล้ายกับเวลาตำรวจไทยขอดูบัตรประชาชนเรานั่นล่ะครับ เพียงแต่พาสปอร์ตนั้นได้ถูกกำหนดเคร่งครัดให้ใช้เป็นสากลเมื่อเดินทางไปยังเขตแดนอื่นเราจึงไม่สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้นั่นเองครับ พาสปอร์ตนั้นถือเป็นหนังสือสากลที่ออกโดยรัฐบาลในภูมิลำเนาของผู้ที่ถือ เช่น ผู้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และถือสัญชาติไทย ก็จะต้องถือพาสปอร์ตที่ออกโดยรัฐบาลไทย แต่จะมีกรณียกเว้นสำหรับผู้ที่มีสองสัญชาติจึงจะสามารถถือพาสปอร์ตได้ถึงสองเล่มครับ ยกตัวอย่างง่ายๆ พี่ช้างเกิดในเมืองไทยถือสัญชาติไทย แต่พี่ช้างได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับคนอเมริกา พี่ช้างก็จะมีสิทธิ์ถือพาสปอร์ตทั้งสัญชาติไทย 1 เล่ม และสัญชาติอเมริกาอีก 1 เล่มครับ

เราจะมีพาสปอร์ตได้อย่างไร?

            การทำพาสปอร์ตคล้ายการทำบัตรประชาชนครับ แค่ไม่ได้เข้าไปทำที่สำนักงานเขตเหมือนกับบัตรประชาชน แต่ต้องไปทำที่สำนักงานหนังสือเดินทาง หรือกรมการกงสุลแห่งประเทศไทย ซึ่งทางกรมการกงสุลก็ได้มีการอำนวยความสะดวกจัดทำสำนักงานหนังสือเดินทางไว้ตามเขตต่างๆหลายจุดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สำหรับรายชื่อสำนักงานสามารถตรวจสอบได้ที่นี่ครับ >> สำนักงานหนังสือเดินทาง

พาสปอร์ตที่ได้มีอายุการใช้งานเท่าไหร่?

Passport ที่เราพึ่งได้รับมาจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่เรายื่นเอกสารขอพาสปอร์ตครับ แต่ถ้าพูดถึงในแง่ของอายุที่ใช้งานได้จริงสำหรับเดินทางออกต่างประเทศได้ จะอยู่ที่ 4 ปี 6 เดือนเท่านั้นครับ ถ้าเลยจากนี้แปลว่า Passport หมดอายุแล้วครับ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? เราตามไปดูกันที่หัวข้อถัดไปเลยครับ

Passport หมดอายุแล้วไม่สามารถใช้เดินทางออกนอกประเทศได้ในทุกกรณีหรือไม่?

            ไม่เชิงว่าทุกกรณีหรอกครับ แม้เราจะรู้กันดีว่าจะต้องถือพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปในการเดินทางออกนอกประเทศ แต่ถึงอย่างนั้นกฎข้อนี้ก็เป็นกฎที่ถูกตั้งขึ้นจากกรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จึงทำให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินหลายๆประเทศใช้เพื่อยึดเป็นแนวทางปฎิบัติต่อกันมา ดังนั้นเมื่อโดยสารออกนอกประเทศโดยเครื่องบินหากพาสปอร์ตมีอายุเหลือต่ำกว่า 6 เดือนจึงไม่สามารถใช้เดินทางได้ครับ ที่ต้องตั้งกฎแบบนี้มีเหตุผลอยู่นะครับเพราะด่านตรวจคนเข้าเมืองบางประเทศก็ให้การปฏิเสธผู้เดินทางที่มีอายุพาสปอร์ตไม่ถึง 6 เดือนทำให้เป็นปัญหาว่าสายการบินจะต้องส่งตัวผู้โดยสารกลับประเทศ ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลา เสียค่าตั๋วโดยสารไปเปล่าๆ ดังนั้นสายการบินจึงทำหน้าที่เป็นด่านป้องกันแรกในการคัดกรองพาสปอร์ตของผู้โดยสารที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือนนั่นเองครับ แต่ถึงยังไงพาสปอร์ตที่อายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ก็ยังสามารถใช้เดินทางข้ามเขตแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแบบไม่ได้โดยสารเครื่องบินได้อยู่นะครับ

Passport หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทางออกนอกประเทศได้แล้ว ดูจากอะไร?

            สำหรับสิ่งที่จะบ่งบอกว่า Passport หมดอายุ คือ มีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน นับจากวันที่เราจะต้องเดินทางกลับออกมาจากประเทศที่เราเดินทางไป เช่น พี่ช้างต้องเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่ 1 ม.ค. วันกลับคือ วันที่ 10 ม.ค. ดังนั้นอายุพาสปอร์ตของพี่ช้างจะต้องมีอายุเกินจากวันที่ 10 ม.ค. ไปอีก 6 เดือน หรือ 180 วัน นั่นหมายความว่าวันหมดอายุบนหน้าพาสปอร์ตของพี่ช้างจะต้องเกินวันที่ 10 ก.ค. ขึ้นไปนั่นเองครับ ถ้าต่ำกว่าวันที่ 10 ก.ค. จะถือว่าหมดอายุแล้ว ลองนับดูก็ได้ครับว่าจากวันที่ 10 ม.ค. – 10 ก.ค. ครบ 180 วันหรือไม่

พี่ช้างจะสอนวิธีการนับที่ง่ายที่สุดและใช้เป็นสากลครับ คือ การนับเดือนชนเดือน เช่น ตัวอย่างที่พี่ช้างยกไว้ด้านบนคือพี่ช้างกลับวันที่ 10 ม.ค. ให้นับวันที่ 10 ของเดือนต่อไป ไปเรื่อยๆจนครบ 6 เดือนครับ โดยให้เริ่มนับ 1 ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปนะครับ ของพี่ช้างเริ่มนับ 1 ที่ 10 ก.พ. นับ 2 ที่ 10 มี.ค. นับ 3 ที่ 10 เม.ย. นับ 4 ที่ 10 พ.ค. นับ 5 ที่ 10 มิ.ย. และนับ 6 ที่ 10 ก.ค. ถ้าไม่มั่นใจว่าครบ 180 วันไหม ให้นับวันย้อนหลังไปจนถึงวันแรกที่เราเริ่มนับครับ เกิน 180 ก็ไม่เป็นไรครับ เกินดีกว่าขาดอยู่แล้ว


 วิธีดู Passport หมดอายุ

เดี๋ยวพี่ช้างจะยกตัวอย่างให้ดูอีกซักอัน เพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพกันมากขึ้น ทีนี้ล่ะนับกันเป็นแน่นอนครับ อุปกรณ์ที่ต้อง
เตรียม คือ 1) ปฏิทิน 2) พาสปอร์ตของเรา 3) แพลนเที่ยวของเราที่สมบูรณ์แล้วรวมทั้งตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

พี่ช้างวางแผนทริปไว้ว่าจะไปเที่ยวไต้หวัน โดยออกเดินทางในวันที่ 1 มิ.ย.2565 (1 Jun 2022) และเดินทางกลับในวันที่ 5 มิ.ย.2565 (5 Jun 2022) ทีนี้เรามาเริ่มนับกันเลยครับ!

ขั้นตอนที่ 1 หยิบพาสปอร์ตของเราขึ้นมา ดูที่วันหมดอายุไว้ครับ

ขั้นตอนที่ 2 เปิดปฏิทินขึ้นมาเลยครับ มาร์ควันเดินทางกลับ และวันหมดอายุของเราเอาไว้ก่อน ในวงกลมสีแดงคือวันที่เราวางแผนไว้ว่าจะเดินทางออกจากประเทศไต้หวัน ส่วนวงกลมสีเขียวคือวันหมดอายุตามหน้าพาสปอร์ตของเรา

ขั้นตอนที่ 3 เรามาเริ่มนับกันเลยดีกว่าครับ อย่างที่พี่ช้างบอกให้ยึดวันที่ที่เราเดินทางกลับเป็นหลัก ในที่นี้วันกลับของเราคือวันที่ 5 มิ.ย.2565 (5 Jun 2022) ดังนั้นให้เริ่มนับวันที่ 5 ของเดือนต่อไปเป็นเดือนที่ 1 นับไปเรื่อยๆจนครบ 6 เดือน จะเป็นตามนี้ครับ
วันที่ 5 ก.ค. เดือน 1 / วันที่ 5 ส.ค. เดือน 2 / วันที่ 5 ก.ย. เดือน 3 / วันที่ 5 ต.ค. เดือน 4 /วันที่ 5 พ.ย. เดือน 5 และสุดท้าย วันที่ 5 ธ.ค. เดือน 6
ที่นี้เริ่มย้อนกลับมาดูที่พาสปอร์ตครับ วันหมดอายุของพี่ช้างคือ 30 ธ.ค.2565 (30 Dec 2022) นั่นหมายความว่าพาสปอร์ตของพี่ช้างยังสามารถใช้เดินทางออกนอกประเทศได้อยู่ครับ แต่หากพี่ช้างเปลี่ยนวันที่เดินทางกลับเป็น 1 ก.ค. พาสปอร์ตของพี่ช้างจะไม่สามารถใช้เดินทางออกนอกประเทศได้ หรือ Passport หมดอายุนั่นเองครับ

ถ้า Passport หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้เดินทางได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะใกล้เดินทางแล้ว?

            สำหรับข้อนี้ง่ายมากครับ สามารถถือบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานอื่นๆถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และทะเบียนสมรสไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ทันที ที่สำนักงานหนังสือเดินทางใกล้บ้านท่าน แต่การทำหนังสือเดินทางก็จะมี 3 แบบครับ

  • แบบปกติ รับเล่มภายใน 2 วันทำการ ไปที่กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาใดก็ได้ ยื่นเอกสาร วัดส่วนสูง เก็บลายนิ้วมือ ถ่ายภาพ ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท จากนั้นจะได้ใบนัดรับเล่มมาให้ไปรับเล่มตามใบนัดได้เลยครับ แต่หากใครไม่สะดวกไปรับเล่มสามารถรอรับทางไปรษณีย์ได้ภายใน 5 วันทำการครับ แต่ต้องชำระค่าไปรษณีย์เพิ่มจำนวน 60 บาท หรือหากมีผู้ไปรับแทนให้ผู้รับแทนถือหนังสือมอบอำนาจที่มีชื่อเราเซ็นไปด้วย พร้อมถือบัตรประชาชนตัวจริงของเราไปรับได้ครับ
  • แบบด่วนรับเล่มวันถัดไป ทำวันนี้ รับเล่มวันรุ่งขึ้น แจ้งที่จุดรับบัตรคิวว่าต้องการรับเล่มในวันถัดไป สามารถยื่นเอกสารได้ทุกสาขา พร้อมชำระเงินจำนวน 2,000 บาท แต่ต้องไปรับเล่มที่กรมการกงสุลสาขาแจ้งวัฒนะเท่านั้น
  • แบบด่วนรับเล่มภายในวันเดียวกัน ทำตอนเช้า รับเล่มตอนบ่ายได้เลยครับ แจ้งที่จุดรับบัตรคิวว่ารับเล่มวันนี้ ยื่นเอกสารได้ทุกสาขาให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 12.00 น. (ต้องมารับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.) ชำระเงินจำนวน 3,000 บาท รับเล่มที่กรมการกงสุลสาขาแจ้งวัฒนะเท่านั้น

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเมื่อไหร่ควรทำพาสปอร์ตใหม่?

            เรื่องนี้พี่ช้างก็พูดยากครับ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนจริงๆ แต่ตัวพี่ช้างเองเมื่อเดินทางก็มักจะสังเกตุวันหมดอายุของตัวเองไว้ตลอดครับ เมื่อแพลนทริปที่เรารู้สึกว่าพอนับๆไปก็ใกล้วันหมดอายุเต็มทีพี่ช้างก็จะรีบไปทำใหม่ทันทีครับ ไม่อย่างนั้นจะเดินทางแต่ละทีถ้า Passport หมดอายุขึ้นมาก็ต้องรีบไปทำ แล้วยิ่งต้องใช้ยื่นวีซ่าแล้วยิ่งวุ่นเข้าไปใหญ่ เพราะฉะนั้นแจ้งเตือนไว้ 1 เดือนก่อนพาสปอร์ตหมดอายุเลยครับ จะได้ไม่พลาดทริปเร่งด่วน


กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อจะทำการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนPassport หมดอายุ 1 เดือนได้ถูกต้อง