PASSPORT หมดอายุ เค้าดูกันยังไงนะ?

Passport หมดอายุ ดูยังไงล่ะ?             Passport หมดอายุ! ดูยังไงเนี่ย? หลายคนทราบกันดีครับว่าพาสปอร์ตมีอายุการใช้งานหลังจากวันที่ออกถึง 5 ปี แต่เพื่อนๆทราบไหมว่าอายุการใช้งานจริงๆของพาสปอร์ตมีเพียง 4 ปี 6 เดือนเท่านั้น! ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? แล้วเค้าจะนับกันยังไง? เดี๋ยววันนี้พี่ช้างจะมาสอนครับ จะได้ไม่พลาดในการเดินทางอีกต่อไป             พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง นอกจากใช้เพื่อบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ยังเปรียบเสมือนสิ่งที่ใช้ระบุตัวตน สัญชาติ รวมทั้งเอกลักษณ์ของผู้ที่ถือ เพื่อใช้สำหรับยืนยันตนเมื่อเราเดินทางข้ามไปยังประเทศอื่นที่มิใช่ภูมิลำเนาของตน เปรียบเทียบง่ายๆคงจะคล้ายกับเวลาตำรวจไทยขอดูบัตรประชาชนเรานั่นล่ะครับ เพียงแต่พาสปอร์ตนั้นได้ถูกกำหนดเคร่งครัดให้ใช้เป็นสากลเมื่อเดินทางไปยังเขตแดนอื่นเราจึงไม่สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้นั่นเองครับ พาสปอร์ตนั้นถือเป็นหนังสือสากลที่ออกโดยรัฐบาลในภูมิลำเนาของผู้ที่ถือ เช่น ผู้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และถือสัญชาติไทย ก็จะต้องถือพาสปอร์ตที่ออกโดยรัฐบาลไทย แต่จะมีกรณียกเว้นสำหรับผู้ที่มีสองสัญชาติจึงจะสามารถถือพาสปอร์ตได้ถึงสองเล่มครับ ยกตัวอย่างง่ายๆ พี่ช้างเกิดในเมืองไทยถือสัญชาติไทย แต่พี่ช้างได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับคนอเมริกา พี่ช้างก็จะมีสิทธิ์ถือพาสปอร์ตทั้งสัญชาติไทย 1 เล่ม และสัญชาติอเมริกาอีก 1 เล่มครับ เราจะมีพาสปอร์ตได้อย่างไร?             การทำพาสปอร์ตคล้ายการทำบัตรประชาชนครับ แค่ไม่ได้เข้าไปทำที่สำนักงานเขตเหมือนกับบัตรประชาชน แต่ต้องไปทำที่สำนักงานหนังสือเดินทาง […]