ปฏิทิน วันหยุด 2560

วันหยุด 2560 

วันหยุดเดือนมกราคม

วันจันทร์ 2 มกราคม – วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ 28 มกราคม – วันตรุษจีน


วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ 11 – 13 กุมภาพันธ์ – วันมาฆบูชา


วันหยุดเดือนมีนคม

ไม่มี


วันหยุดเดือนเมษายน

วันพฤหัสบดี 6 เมษายน  – วันจักรี
วันพฤหัสบดี 13 เมษายน – วันสงกรานต์
วันศุกร์ 14 เมษายน – วันสงกรานต์
วันเสาร์ 15 เมษายน –  วันสงกรานต์


วันหยุดเดือนพฤษภาคม

วันจันทร์ 1 พฤษภาคม – วันแรงงาน
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม – วันฉัตรมงคล
วันพุธ 10 พฤษภาคม – วันวิสาขบูชา


วันหยุดเดือนมิถุนายน

ไม่มี


วันหยุดเดือนกรกฏาคม

วันเสาร์ 1 กรกฎาคม –  วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร) หยุด
วันเสาร์ 8 กรกฎาคม – วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม –  วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม –  วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา


วันหยุดเดือนสิงหาคม

วันเสาร์ 12 สิงหาคม – วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ 14 สิงหาคม – วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ


วันหยุดเดือนกันยายน

ไม่มี  


วันหยุดเดือนตุลาคม

วันจันทร์ 23 ตุลาคม – วันปิยมหาราช


วันหยุดเดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ 3 พฤศจิกายน – วันลอยกระทง


วันหยุดเดือนธันวาคม

วันอังคาร 5 ธันวาคม –   วันพ่อแห่งชาติ
วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม –   วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ 11 ธันวาคม –   วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม –  วันสิ้นปี