ปฏิทินวันหยุดราชการประจำปี 2559

Chang Holiday

มาดูปฏิทินวันหยุดราชการประจำปี 2559/2016 กันครับ 

calenda2016
วันศุกร์ 1 มกราคม2559วันขึ้นปีใหม่


วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์2559 วันมาฆบูชา


วันพุธ 6 เมษายน 2559
วันพุธ 13 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
วันศุกร์ 15 เมษายน 2559 วันสงกรานต์


วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม 2559วันแรงงาน
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม 2559 วันหยุดชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ 
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล
วันศุก ร์6 พฤษภาคม 2559 วันหยุดพิเศษตามประกาศ ครม.
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม 2559 วันพืชมงคล
วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา


วันศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร)
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม 2559 วันหยุดพิเศษตามประกาศ ครม.
วันอังคา ร19 กรกฎาคม2559 วันอาสาฬหบูชา
วันพุธ 20 กรกฎาคม 2559 วันเข้าพรรษา


วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ


วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช
วันจันทร์ 24 ตุลาคม 2559 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช


วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2559 วันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์ 10 ธันวาคม 2559 วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ 12 ธันวาคม 2559 วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ 31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นปี