เปรียบเทียบประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา (COVIC-19)

เปรียบเทียบประกัน “โคโรนา”

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ และยังไม่มีที่ท่าว่าจะลดความอันตรายลง หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยต่างมีมาตราการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 กันอย่างเข้มงวด แม้แต่บริษัทประกันภัยเองก็มีการออกแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงโรคเชื้อไวรัสโคโรนานี้ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย พี่ช้างได้รวบรวมประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนา (COVIC-19) สำหรับใครที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ เรามาดูรายละเอียดกันว่า แต่ละที่ เบี้ยประกันเท่าไหร่ เจ้าไหนถูกที่สุด ที่สำคัญคือ คลอบคลุมส่วนใดบ้าง

  • สินทรัพย์ประกันภัย
  • กรุงเทพประกันภัย
  • ทิพยประกันภัย
  • สินมั่นคงประกันภัย

 

สินทรัพย์ประกันภัย

เบี้ยประกัน : 99-499 บาท/คน/ปี

ค่ารักษาพยาบาล : 15,000-100,000 บาท/ปี

นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วย หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินประกันภัย และค่าปลงศพสูงสุด 8,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> สินทรัพย์ประกันภัย หรือโทร. 1729

 

กรุงเทพประกันภัย

เบี้ยประกัน : 299 บาท/คน/ปี

ค่ารักษาพยาบาล : 50,000 บาท/ปี

ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย : 100,000  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> กรุงเทพประกันภัย

 

ทิพยประกันภัย

เบี้ยประกัน : 150-850 บาท/คน/ปี

ค่ารักษาพยาบาล : 10,000-100,000 บาท/ปี

ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย : 100,000-1,000,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ทิพยประกันภัย โคโรน่า หรือโทร. 1736

 

สินมั่นคงประกันภัย

เบี้ยประกัน : เริ่มต้น 250 บาท/คน/ปี

ค่ารักษาพยาบาล : สูงสุด 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> สินมั่นคงประกันภัย หรือโทร. 1596

 

อื่นๆ

สำหรับประกันการเดินทาง ครอบคลุมในเรื่องของการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่เดินทางต่างประเทศ ยังคงสามารถเข้ารับการรักษา หรือ เข้ารับการตรวจกรณี ไม่สบาย ตัวร้อน ไอ จาม หลังจากกลับมาจากต่างประเทศได้ เช่น Cigna สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ภายใน 7 วันหลังจากกลับมาจากการเดินทางได้ทันที โดยสามารถเคลมค่ารักษาได้ภายในวงเงินของกรมธรรม์นั้นๆ

สำหรับประกันสังคม ทางประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศว่า กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลคู่สัญญาได้ 242 แห่ง ทั่วประเทศ ได้ฟรี !! อ่านรายละเอียดได้ที่นี่เลย >>> http://bit.ly/2VzYIQQ

สำหรับประกาศของ คปภ ผู้ที่มีประกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ประกันการเดินทาง ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่มีการเพิ่มเติม ครอบคลุม และ เพิ่มผลประโยชน์อื่นๆ เข้าไปในกรมธรรม์แล้ว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

สรุป : เบี้ยประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่ 99 บาท ไปจนถึง 850 บาท ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล และ กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ ไม่เท่ากัน เปรียบเทียบแล้วลองดูกันว่า ทุนประกันที่มีอยู่จะเพียงพอหรือไม่ จะต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่า หากใครคิดว่าประกันเจ้าไหนโดนใจและคิดว่าเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วละก็ การทำประกันไว้แต่เนิ่นๆ อาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารัก

 

***สามารถติดตามสถานการ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ที่ website ขององค์การอนามัยโลก (WHO)