ใครๆก็ทำได้ วีซ่าอินเดีย E-tourist VISA

ใครๆก็ทำได้ วีซ่าอินเดีย E-tourist VISA

ประเทศอินเดีย หนึ่งในจุดหมายของเราชาวพุทธที่อยากจะไปเยือน ‘พุทธคยา’ สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในอินเดียที่พุทธศาสนิกชนต้องหาโอกาสไปสักการะ รวมถึงสถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่าง ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ที่สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง งดงามตระการตา

ช่วงนี้อาจเห็นคนไทย เริ่มสนใจประเทศอินเดีย ทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยตนเอง แบ็คแพ็ก หรือกรุ๊ปทัวร์ เช่น เดลีที่เป็นเมืองหลวง อัคราที่ตั้งของทัชมาฮาล แคชเมียร์ที่ตั้งของเมืองศรีนาคา เลห์ลาดัค และจัมมู ฯ

แต่ก่อนนั้น การทำวีซ่าเข้าประเทศอินเดียสามารถทำผ่านได้แค่เพียงสถานทูตเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2561) มีเปิดบริการยื่นวีซ่าออนไลน์ หรือที่เรียกว่า E-VISA ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และทำธุรกิจเท่านั้น 

 

ข้อควรรู้ก่อนทำ E-VISA 

 

E-VISA นั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก กรอกข้อมูลน้อย รวดเร็ว ไม่ต้องเตรียมเอกสารมากให้วุ่นวาย และสามารถชำระค่าวีซ่าออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายมากๆ ก่อนอื่นเลยมาทำความเข้าใจในข้อจำกัดของการทำวีซ่าออนไลน์กันครับ

1. บุคคลที่สามารถขอ E-VISA ได้ จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ ครอบครัว หรือเพื่อนฝูง (e-Tourist visa) การรักษาทางการแพทย์ระยะสั้นๆ (e-Medical visa) และทางธุรกิจ (e-Business Visa) เท่านั้น!! และเด็กก็ต้องทำนะครับ กรอกแยกคนละชุด

2. พาสพอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันแรกที่จะเดินทางไปถึงอินเดีย และมีหน้าพาสพอร์ตเหลือว่าง 2 แผ่น

3. ต้องมีตั๋วเดินทางกลับประเทศตัวเอง หรือตั๋วเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น และมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. บุคคลที่ถือพาสพอร์ตทูตหรือราชการไม่สามารถยื่นวีซ่าออนไลน์ได้

5.บุคคลที่ใช้พาสพอร์ตเล่มเดียวกันมากกว่า 1 คน ไม่สามารถยื่นวีซ่าออนไลน์ได้

6. ค่าธรรมเนียมของ E-VISA จะโดนชาร์ตเพิ่ม 2.5% ของราคาวีซ่า ตามเรทธนาคาร และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใน 4 วันก่อนวันเดินทาง ถ้าชำระไม่ทัน เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาการทำวีซ่าให้ (ไม่คืนค่าวีซ่าทุกกรณี รวมถึงทำวีซ่าไม่ผ่าน)

**เช็คค่าธรรมเนียม E-VISA ของแต่ละประเทศได้ที่นี่ ตรวจสอบค่าธรรมเนียม E-VISA (คนไทยราคา 50 USD+2.5%)

7. สามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้ช้าสุด 4 วัน และเร็วสุด 120 วันก่อนวันเดินทางวันแรก

8. วีซ่ามีอายุเพียง 60 วัน นับแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย

9. ภายใน 1 ปี สามารถขอ E-VISA ได้เพียง 2 ครั้ง (นับจากวันที่ 1 มกราคมของปีนั้นๆ )

10. ปัจจุบัน E-VISA สำหรับท่องเที่ยว (Tourist) ของอินเดียจะเป็นแบบ Double entry ซึ่งหมายความว่า เรามาสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ถึง 2 ครั้ง ในระยะเวลาก่อนวีซ่าครั้งนั้นหมดอายุ โดยไม่ต้องทำเรื่องขอใหม่

11. สามารถใช้ E-VISA เดินทางเข้าสนามบิน (แห่งแรกที่ประเทศอินเดียได้แค่ 24 สนามบิน  (นอกเหนือจากที่ระบุจะต้องไปทำวีซ่าที่สถานทูต) ดังต่อไปนี้

Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh,cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum และ  Varanasi

และรวมถึง 5 เมืองท่าเรือ ดังนี้ Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai,และ Chennai

ส่วนขากลับนั้น จะบินจากสนามบิน/ท่าเรือไหนก็ได้

12. หากต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูล โทรหาคอลเซ็นเตอร์ +91-11-24300666 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งอีเมล์มาที่ [email protected]


กรอกข้อมูลเพื่อรับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม VISA INDIA ONLINE ได้ที่นี่


เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร E-VISA (พฤษภาคม 2018)

1. สแกนหน้าพาสพอร์ต  หน้าแรกสุดที่มีรูปและข้อมูลส่วนตัวของเรา (ไฟล์ PDF) ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 KB และไม่เกินกว่า 300 KB

2. รูปถ่ายหน้าตรง ☺ ไม่สวมใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีขาว ขนาดต่ำสุด 350*350 พิกเซล และสูงสุด 1000*1000 พิกเซล (ไฟล์ JPEG) 

**รูปถ่าย สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับครับ ข้อกำหนดของรูปภาพ E-VISA

 

photo 1

สามารถปรับขนาดภาพในโปรแกรม Paint ได้ครับ โดยกดลากรูปถ่ายของเรามาลงที่หน้าต่าง แล้วกด select เพื่อ crop ส่วนเกินออกไป จากในภาพจะเห็นว่าแถบด้านล่างโชว์ขนาดของภาพเป็น PX หรือพิกเซล

 photo 3

เสร็จแล้วกด Save as เลือกบันทึกไฟล์ในสกุล JPEG เป็นอันเสร็จสิ้นครับ

 

Capture

วิธีเช็คขนาดของภาพเป็นหน่วยพิกเซล ให้กดคลิกขวาที่รูปภาพ >เลือก image properties > Details

3. บัตรเครติด 💳 Master Card หรือ VISA Card 1 ใบ

 

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นทำ E-VISA

**พี่ช้างขอย้ำว่า ข้อมูลที่กรอกทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

1. เข้าไปที่เว็บ https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration แล้วกรอกข้อมูลดังนี้

NEW-1

Passport type ประเภทของพาสพอร์ตของเรา เลือก Ordinary Passport สำหรับบุคคลธรรมดา

Nationality สัญชาติของเรา (สัญชาติไทย Thailand)

Port of Arrival สนามบิน/ท่าเรือที่จะเข้าประเทศอินเดีย เป็นสถานที่แรก 

Date of Birth วันเดือนปีเกิด คลิกที่ช่อง กดเลือกได้เลยครับ

Email ID อีเมล์ที่จะส่งมาว่าวีซ่าผ่านหรือไม่ และถ้าผ่านจะได้รับเอกสารที่จะใช้ยื่นตอนเข้าเมืองอีกที

Re-enter Email ID พิมพ์อีเมล์ที่เราใส่ไว้ข้อที่แล้วอีกครั้ง

Expected Date of Arrival วันเดือนปีค.ศ. ของวันแรกที่จะเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย คลิกที่ช่องเพื่อเลือกวันที่

Visa service เลือกประเภทของวีซ่า ท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติ ครอบครัว หรือเพื่อนฝูง (e-Tourist visa) การรักษาทางการแพทย์ระยะสั้นๆ (e-Medical visa) และทางธุรกิจ (e-Business Visa)

หากท่องเที่ยวธรรมดาเลือก e-Tourist visa แล้วกดเลือกข้อแรก Recreation/ Sight-seeing

Please enter above text พิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏข้างบน

ทำเครื่องหมาย ✔ ที่ I have read the instructions, I have all the required documents in scanned pdf format and photograph in jpg/jpeg format ว่าเรายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด

> กด continue เพื่อไปยังหน้าต่อไป

2doc-required

จากนั้นจะมี Pop-up เด้งขึ้นมาว่า เราจะต้องเตรียมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว*2นิ้ว และสแกนหน้าพาสพอร์ต

 

— Applicant Detail Form –-

3 detail

บรรทัดแรกเขียนว่า Port of Arrival คือ สถานที่แรก (สนามบิน/ท่าเรือ) ที่เราจะไปถึงอินเดียคือที่ไหน และ

บรรทัดต่อไปจะเป็น Temporary ID เลขที่ใช้เข้ามากรอกข้อมูลต่อในภายหลังได้ ดังนั้นให้จดไว้ให้ดีนะครับ

 

Surname นามสกุล เหมือนกับในพาสพอร์ต

Given name ชื่อจริง เหมือนกับในพาสพอร์ต

Have you ever changed your name? คุณเคยเปลี่ยนชื่อหรือไม่ หากเคยให้ทำเครื่องหมายในช่อง แล้วกรอกชื่อเดิมลงไป

Sex เพศ (Female หญิง Male ชาย Transgender เพศที่สาม/แปลงเพศ)

Date of Birth กดที่ช่องเพื่อเลือกวันเดือนปีเกิด

Town/City of Birth ภูมิลำเนา

Country of Birth ประเทศที่เกิด (Thailand)

Citizenship/ national ID no. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

Religion ศาสนาที่นับถือ (ศาสนาพุทธ Buddhism)

Visible identification marks ใส่รอยแผลเป็นหรือตำหนิ หากไม่มีกรอก no

Education Qualification เลือกระดับการศึกษาสูงสุด

Nationality สัญชาติ (สัญชาติไทยThailand)

Did you acquire Nationality by Birth or by naturalization? คุณได้สัญชาติข้างต้นมาโดยกำเนิดหรือได้มาจากการเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่ง

Have you ever lived for at least two years in the country where you are applying visa? คุณเคยอยู่อาศัยในประเทศที่กำลังจะขอวีซ่าอย่างน้อย 2 ปี หรือไม่

 

PASSPORT DETAIL

3.1

Passport Number เลขที่พาสพอร์ต เช่น AA99999999 (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข)

Place of Issue สถานที่ออกพาสพอร์ต (ใส่ Thailand ได้เลย)

Date of Issue วันที่ออกพาสพอร์ต ใส่วัน/เดือน/ปี ค.ศ. ที่ออกตามที่ระบุไว้

Date of Expiry วันที่หมดอายุของพาสพอร์ต ใส่วัน/เดือน/ปี ค.ศ ที่หมดตามที่ระบุไว้

Any other valid Passport/Identity Certificate (IC) held, คุณมีพาสพอร์ตเล่มอื่น/อีกเล่ม หรือไม่ ถ้ามีให้กรอกข้อมูลต่อ

ถ้าหากตอบ No ช่องด้านล่างจะหายไป

>กด Save and Continue

 

APPLICANT’S ADDRESS DETAIL

4detail-form

PRESENT ADDRESS ที่อยู่ปัจจุบัน

House no./ Street บ้านเลขที่ ถนน

Village/Town/City หมู่บ้าน เมือง

Country ประเทศ

State/Province/District ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Postal/Zip code รหัสไปรษณีย์

Phone no. เบอร์โทรศัพท์บ้าน (หากไม่มีให้เว้นไว้ หรือใส่ no)

Mobile no. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

Email address อีเมล์ที่เราได้กรอกไว้หน้าแรก

PERMANENT ADDRESS ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กรอกเลขที่อยู่ ถนน อำเภอ ตำบล จังหวัดลงไป

**ถ้าหากเหมือนกับที่อยู่ปัจจุบันให้ทำเครื่องหมาย  ✔ ที่ Click here for same address

 

FAMILY DETAILS ข้อมูลของครอบครัว

Father’s detail ข้อมูลของบิดา

Name ชื่อ-นามสกุล บิดา

Nationality สัญชาติของบิดา

Previous nationality สัญชาติเดิมของบิดา หากไม่มีตอบ No

Place of Birth จังหวัดที่บิดาเกิด

Country of Birth ประเทศที่บิดาเกิด พิมพ์ Th-Thailand หากเกิดที่ประเทศไทย

 

4

Mother’s detail ข้อมูลของมารดา

Name ชื่อ-นามสกุล มารดา

Nationality สัญชาติของมารดา

Previous nationality สัญชาติเดิมของมารดา หากไม่มีตอบ No

Place of Birth จังหวัดที่มารดาเกิด

Country of Birth ประเทศที่มารดาเกิด พิมพ์ Th-Thailand หากเกิดที่ประเทศไทย

 

Applicant’s Marital Status สถานภาพ เลือก Single โสด Married แต่งงาน

Were your parents/ grandparents Pakistan nationals or belong to Pakistan held area? คุณมีพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นคนชาวปากีสถานหรือไม่ หากไม่ตอบ No ถ้ามีให้ใส่ข้อมูลต่อ

 

PROFESSION/ OCCUPATION DETAILS OF APPLICANT อาชีพ

Present Occupation อาชีพปัจจุบัน กดเลือกตามอาชีพเลยครับ หากไม่มีให้กด others แล้วพิมพ์อาชีพของเราลงไป

Employer name/ business ชื่อบริษัท

Designation ตำแหน่งงานที่ทำ

Address ที่อยู่ของบริษัท

Phone เบอร์โทรศัพท์บริษัท (หากไม่มีให้ใส่ no)

Past Occupation, if any อาชีพเดิมก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) (ถ้าไม่มีใส่ no)

Are/were you in a Military/Police/Security Organization? คุณทำ/เคยทำงานในองค์กรเกี่ยวกับทหาร ตำรวจ หรือการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ หากไม่ตอบ no ช่องด้านล่างจะหายไป (ถ้าเคย/ทำอยู่ตอบ yes แล้วพิมพ์ข้อมูลต่อ)

> กด Save and continue

 

— VISA DETAILS FORM — 

DETAILS OF VISA SOUGHT รายละเอียดของวีซ่าที่เราจะขอ

Type of Visa ประเภทของวีซ่าที่จะขอ

Places likely to be visited ใส่ชื่อเมืองที่เราวางแผนจะไปในอินเดีย (ใส่ไปให้หมด)

Duration of Visa ระยะเวลาที่วีซ่านั้นใช้เดินทางเข้าประเทศอินเดียได้ (จำนวนวัน)

No. of Entry จำนวนครั้งที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย หากสองครั้งตอบ Double (Tourist) หรือสามครั้งตอบ Triple (Medical)

**ปัจจุบัน (พค2018) สำหรับวีซ๋าท่องเที่ยวจะมีแต่แบบ Double entry นะครับ ไม่มีแบบ Single แล้ว

Port of Arrival in India สนามบิน/ท่าเรือ แห่งแรกที่เราเดินทางมายังประเทศอินเดีย

Port of Exit from India สนามบิน/ท่าเรือ สุดท้ายที่เราจะเดินทางออกจากประเทศอินเดีย

 

PRIVIOUS VISA/CURRENTLY VALID VISA DETAILS ข้อมูลวีซ่าก่อนหน้านี้

Have you ever visited India before? คุณเคยมาประเทศอินเดียหรือไม่ หากไม่เคยตอบ no ช่องด้านล่างจะหายไป

หากเคยไปอินเดียแล้ว ให้กรอกข้อมูลต่อด้านล่าง

Address ที่อยู่ของที่พักที่เคยไปพัก

Cities previously visited in India ชื่อเมืองที่เคยไปในอินเดีย

Last Indian Visa No./ Currently valid Indian Visa no. เลขที่วีซ่าครั้งก่อน

Type of Visa ประเภทของวีซ่า

Place of Issue สถานที่ออกวีซ่า (ประเทศ)

Date of Issue วันที่ออกวีซ่า

Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused? คุณเคยโดนปฏิเสธในการเข้าประเทศอินเดียหรือยืดระยะเวลาของวีซ่าหรือไม่ ถ้าเคยให้กรอกว่าโดนปฏิเสธโดยใคร เลขที่วีซ่า และวันเดือนปี

 

OTHER INFORMATION

5

Countries visited in Last 10 years รายชื่อประเทศที่คุณไปมาใน 10 ปีที่ผ่านมา (กรอกชื่อประเทศทั้งหมด)

Have you visited SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) countries (except your own country) during last 3 years คุณได้ไปยัง 7 ประเทศเหล่านี้ บังกลาเทศ  ภูฏาน  อินเดีย  มัลดีฟส์  เนปาล  ปากีสถาน  ศรีลังกา และอัฟกานิสถาน ใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่  หากไม่ตอบ No

Reference name in India ชื่อ-นามสกุลบุคคลอ้างอิงในประเทศอินเดีย (ชื่อโรงแรม/เจ้าของบ้าน)

Address กรอกที่อยู่ของที่พัก/บ้านญาติหรือเพื่อนในประเทศอินเดีย

Phone เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงในประเทศอินเดีย

 

Reference name in Thailand ชื่อ-นามสกุลบุคคลอ้างอิงในประเทศไทย (ใครก็ได้)

Address ที่อยู่ของบุคคลอ้างอิงในประเทศไทย

Phone เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงในประเทศไทย

> กด Save and Continue

 

— UPLOAD PHOTOGRAPH –

NEW-photo

1) กด Choose the Photo to Upload เพื่อเลือกรูปถ่ายที่เราเตรียมไว้ ไฟล์สกุล JPEG (จะต้องขนาดไม่ต่ำกว่า 350*350 พิกเซล ขนาดไฟล์ 10 KB และไม่เกิน 1000*1000 พิกเซล ขนาดไฟล์ 1 MB) รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังขาว ไม่เกิน 6 เดือน (ถ่ายชัดเจน ไม่มัว)

2) หากเลือกรูปเสร็จแล้ว กด Upload Photo แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้เราปรับภาพตามชอบ

7.1-photo

หากพอใจแล้วกด save and continue หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนรูป ให้กด upload image again

 

7.2-photo

 

— DOCUMENT UPLOAD —

6 passport

1) กด Choose file เพื่อเลือกภาพของหน้าพาสพอร์ตที่เราเตรียมไว้ เสร็จแล้วกด Upload Document 

2) ทำเครื่องหมาย ✔ I have verified that all the documents are uploaded as per the requirement เพื่อคอนเฟิร์มว่าเอกสารและรูปภาพที่อัพโหลดมานั้นตรงตามที่กำหนดไว้ กด confirm

6.1-passport

> กด Continue to the next page

 

 

— CONFIRMED DETAILS –

8-confirm-details

หน้านี้จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกมา ให้คุณตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าข้อมูลถูกต้องทั้งหมดหรือไม่

หากมีตรงไหนผิด ต้องการเพิ่ม/แก้ข้อมูล ให้กด Modify/Edit ที่ข้างท้าย ด้านซ้ายของข้อนั้นๆ

หากตรวจสอบ ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดแล้ว ให้กด Verified and Continue

 

— ONLINE VISA FEE PAYMENT –

9.1-pay-now

จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่า ค่าธรรมเนียมในการยื่น E-VISA นั้นมีราคาเท่าไหร่ (เป็นหน่วย USD อ้างอิงค่าเงินตามธนาคาร)

หากพร้อมชำระค่าธรรมเนียมเลย ให้PAY NOW ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

แต่ถ้าต้องการจ่ายภายหลังให้กด PAY LATER แล้วค่อยมาจ่ายอีกทีโดยการกรอก Application ID และ วันเดือนปีเกิดของเรา

ด้านล่างสุดจะมีข้อความเตือนเราว่า เราได้ศึกษา อ่าน เข้าใจ ข้อมูลและคำถามทุกข้อในแบบฟอร์มนี้ และค่าธรรมเนียมในการสมัครขอวีซ่า 80 USD สำหรับการขอวีซ่า 5 ปี / 40 USD สำหรับการขอวีซ่า 1 ปี และ 25 USD สำหรับการขอวีซ่า 30 วัน และจะไม่ได้คืนในทุกกรณี หากตกลงกด Yes

จากนั้นจะมีสองวิธีให้เราเลือกในการชำระเงิน คือ จ่ายผ่าน Sbi e-pay และ Axis Bank

พี่ช้างเลือก Axis bank ในการตัดบัตรเครดิตครับ จากนั้นกด Continue

 

10-pay

หน้านี้จะให้เรากรอกข้อมูลของบัตรเครดิต

Card Number เลขที่บัตรเครดิต

Card Name ประเภทของบัตร Visa, Master,…

Month เดือนที่บัตรหมดอายุ

Year ปี ค.ศ. ที่บัตรหมดอายุ

CVV Code เลขหลังบัตร 3 หลัก

>กรอกเสร็จแล้วกด Submit

 

10.1-pay

หน้าถัดมา ให้เราตรวจสอบข้อมูลของบัตรเครดิตว่า ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องทั้งหมด กด Submit

จากนั้นหน้าต่อไปก็จะมีให้เรากดรับรหัสลับ OTP ทาง SMS ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับบัตรเครดิตนั้นๆ

 

10.2-OTP

นำ รหัส OTP จาก SMS มากรอกลงในช่อง Verified  by VISA SMS-OTP แล้วกด Proceed จากนั้นรอสักครู่

**หากไม่ได้รับ SMS ให้กด Get another SMS-OTP เพื่อให้ทางระบบส่งรหัส OTP มาอีกครั้งหนึ่ง

 

— Payment success —11-payment-success

ถ้าขึ้นหน้านี้มาแสดงว่าการชำระเงินค่าธรรมเนียมนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ต่อจากนี้จะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่พิจารณาแบบฟอร์มของเรา ภายใน 72 ชั่วโมง เราจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า E-VISA ของเรานั้นผ่านหรือไม่ผ่าน

ให้กด View Application Form แล้วทำการปริ้นท์แบบฟอร์มนี้ออกมา

 

ถ้าผ่าน

จะมีอีเมล์ ETA หัวข้อ Status regarding e-VISA application no.99999 ส่งมาว่า “APPLCATION STATUS: GRANTED

 

granted

ให้เราปริ้นท์ใบนี้ออกมาด้วย เพื่อใช้ยื่นตอนขอเข้าเมือง

สำหรับพี่ช้าง วันรุ่งขึ้นตอนสายๆก็ได้รับอีเมล์ว่า E-VISA ผ่านแล้วครับ

 

เอกสารที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ e-Visa Application form ซึ่งเราสามารถดาว์นโหลดอีกครั้งได้ถ้าทำหาย โดยเข้าไปที่เว็บ https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

จากนั้นกดไปที่เมนู Print Visa apllication

Print-ETA

 

แล้วจะมีหน้า Reprint form มาให้เรากรอกข้อมูล

reprint-form

1.Select Visa Type เลือกเป็น e-visa

2. Port Of Arrival เลือกสนามบินแห่งแรกที่บินไปถึงประเทศอินเดีย

3. Application Id ใส่หมายเลขการสมัครของเรา

4. Date of Birth กดที่ช่องแล้วกดเลือกวัน เดือน ปีค.ศ. เกิด

5. Passport No ใส่หมายเลขพาสพอร์ตเราลงไป

6. Please enter above text ให้พิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ปรากฏใ่องด้านบนให้ถูกต้อง

จากนั้นกด Reprint แล้วระบบจะดาว์นโหลดเอกสารให้อัตโนมัติ แล้วปริ้นออกมาเลยครับETA

สำหรับเรื่องเอกสาร ขั้นตอนต่อไปคือรอถึงวันเดินทาง ให้ตม.พิจารณาเราอีกทีว่าจะให้เข้าเมืองหรือไม่ 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางไปยังประเทศอินเดีย

 1. พาสพอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับแต่วันแรกของการเดินทางไปถึง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (ควรมีสำเนาติดตัวไว้)
 2. ETA ที่ส่งมาทางอีเมล์ว่าวีซ่าผ่าน (ปริ้นท์จากอีเมล์)
 3. แบบฟอร์มที่เรากรอกข้อมูลสมัครไป e-Visa Application form 
 4. รูปถ่าย ขนาด2 นิ้ว ติดบนหน้าแรกของ Application form (ไม่ต้องติดก็ได้)

เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปเราอีกที ตอนยื่นเอกสาร และจะมีการสแกนเก็บลายนิ้วมือทุกนิ้ว

✈✈✈✈✈

 

วันเดินทางไปถึง 

1.ให้เดินไปตามป้าย e-Visa เพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เคาน์เตอร์แยกกันกับคนที่มีวีซ่ามาแล้ว

immigration-for-e-visa

 

2. จากนั้นจะต้องกรอกเอกสารบัตรขาเข้าเมือง

new arrival form

 1. Name ชื่อนามสกุลจริง (กรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และภาษาอังกฤษทั้งหมด)
 2. Date of Birth วัน/เดือน/ปีค.ศ. เกิด
 3. Passport Number เลขพาสพอร์ต
 4. Flight Number เลขไฟลท์ที่เราบินมา
 5. Date of Arrival วัน/เดือน/ปี ค.ศ.วันแรกที่เดินทางมาถึงประเทศอินเดีย
 6. Countries visited in last six days ประเทศที่อาศัยอยู่ (ใน 6 วันที่ผ่านมา) ถ้าไม่ไปไหนมา ใส่ประเทศไทย
 7. Address in India กรอกชื่อที่อยู่ของที่พัก (โรงแรม/บ้าน)
 8. Telephone number เบอร์โทรศัพท์ของที่พักหรือบ้านญาติ/เพื่อน
 9. Signature of Passenger ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็นต์)

*ช่อง Immigration Stamp สำหรับเจ้าหน้าที

3. ไปยืนรอเข้าคิว (กลางคืนจะเร็วมากๆ ถ้าช่วงสายๆเที่ยงๆคิวน่าจะยาวมากครับ) (เปิดตลอด24ชม.)

4. พอถึงคิวแล้ว ก็ยื่นเอกสารที่เตรียมเอาไว้  จากนั้นจะให้เราสแกนลายนิ้วมือ หากผ่านเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราวีซ่าลงบนพาสพอร์ตของเรา หน้าตาแบบนี้

visa

🐪🐪ได้วีซ่าผ่านเข้าประเทศแล้ว เตรียมพร้อมท่องเที่ยวในอินเดีย ดินแดนภารตะกันเลยครับผม 🐪🐪

 

 

Indian Visa Online

สอบถามข้อมูล 

โทร +91-11-24300666

✏ Email: [email protected]

สอบถามข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

SBI ePay   +91 1800221401
(10.30 a.m. to 6.30 p.m. IST)
Axis      +91-22-7131-2125/2126
(09.30 1a.m. to 7.00 p.m IST)
🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘