Japan airlines ปรับลดภาษีน้ำมัน ตั๋วราคาถูกมาก!

Japan airlines ปรับลดภาษีน้ำมัน ทำให้ราคาตั๋วถูกมาก

จองด่วนคุ้มสุดๆ กับสายการบิน Japan airlines สายการบินฟูลเซอร์วิส5 ดาว ปรับลดภาษีน้ำมันตั้งแต่วันนี้ ทำให้ตั๋วราคาถูกลงมาก บริการแบบ Full options พี่ช้างแนะนำให้มาบินฟูลเซอร์วิสแทนโลวคอสต์เลย

  • รวมโหลดสัมภาระ 23×2 กก. = 46 กก. สำหรับชั้นประหยัด และ 32×3 กก. = 96 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ
  • อาหาร เครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง
  • เลือกที่นั่งได้ตามสบาย
  • สำรองที่นั่ง วันนี้ – 30 เม.ย. 2562
  • เดินทาง วันนี้ – 20 ก.พ. 2563

บินชั้นชั้นประหยัด ตั๋วพร้อมที่พัก เริ่มต้น 13,580 บาท

บินชั้นธุรกิจ ตั๋วพร้อมที่พัก เริ่มต้น 37,766 บาท