Thai AirAsia X ปรับเพิ่ม อัตราค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สูงสุดถึง 60%

PChang HOT NEWS!!

ข่าวล่าสุด แรงยิ่งกว่าอากาศในช่วงนี้ครับ สายการบิน Thai AirAsia X ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สูงสุดถึง 60% ใน 4 เส้นทาง โตเกียว โอซาก้า อินชอน และเซี่ยงไฮ้ มีผลทันที ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

  

อัตราค่าธรรมเนียมเดิมโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เส้นทาง กรุงเทพ-โตเกียว และ กรุงเทพ-อินชอน

-กรณีจองน้ำหนักโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องพร้อมตั๋วเครื่องบิน
>>20 กก. 700 บาท
>>25 กก. 850 บาท
>>30 กก. 1,100 บาท
>>40 กก. 1,450 บาท

-กรณีจองน้ำหนักโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องแยกภายหลัง
>>20 กก. 805 บาท
>>25 กก. 978 บาท
>>30 กก. 1,265 บาท
>>40 กก. 1,668 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

-กรณีจองน้ำหนักโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องพร้อมตั๋วเครื่องบิน
>>20 กก. 1,000 บาท
>>25 กก. 1,200 บาท
>>30 กก. 1,400 บาท
>>40 กก. 2,340 บาท

-กรณีจองน้ำหนักโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องแยกภายหลัง
>>20 กก. 1,150 บาท
>>25 กก. 1,380 บาท
>>30 กก. 1,610 บาท
>>40 กก. 2,691 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมเดิม โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เส้นทาง กรุงเทพ-โอซาก้า และ กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้

-กรณีจองน้ำหนักโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องพร้อมตั๋วเครื่องบิน
>>20 กก. 700 บาท
>>25 กก. 850 บาท
>>30 กก. 1,100 บาท
>>40 กก. 1,450 บาท

-กรณีจองน้ำหนักโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องแยกภายหลัง
>>20 กก. 805 บาท
>>25 กก. 978 บาท
>>30 กก. 1,265 บาท
>>40 กก. 1,668 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

-กรณีจองน้ำหนักโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องพร้อมตั๋วเครื่องบิน
>>20 กก.990 บาท
>>25 กก. 1,080 บาท
>>30 กก. 1,250 บาท
>>40 กก. 2,100 บาท

-กรณีจองน้ำหนักโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องแยกภายหลัง
>>20 กก. 1,035 บาท
>>25 กก. 1,242 บาท
>>30 กก. 1,438 บาท
>>40 กก. 2,415 บาท
ใครกำลังจะจองตั๋วและต้องการโหลดสัมภาระหรือเลือกที่นั่งสายการบิน Thai AirAsia X พี่ช้างแนะนำให้ซื้อแบบ Value Pack หรือซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มตอนจองตั๋วได้เลยครับ เพราะถ้ามาซื้อทีหลังจากการจองแล้ว ราคาจะแพงขึ้นอีก


แหล่งข่าวอื่นๆ

ไทยรัฐ >>http://www.thairath.co.th/content/919417

Voice TV 21 >>http://news.voicetv.co.th/thailand/482856.html