Thai AirAsia X ปรับเพิ่ม อัตราค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สูงสุดถึง 60%

PChang HOT NEWS!! ข่าวล่าสุด แรงยิ่งกว่าอากาศในช่วงนี้ครับ สายการบิน Thai AirAsia X ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง สูงสุดถึง 60% ใน 4 เส้นทาง โตเกียว โอซาก้า อินชอน และเซี่ยงไฮ้ มีผลทันที ตั้งแต่ วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป