เปิดขั้นตอนขอรับ “วัคซีนพาสปอร์ต”

เปิดขั้นตอนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต

  • หลังจากที่ทั่วโลกเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน จนกระทั่งครอบคลุมกลุ่มประชากรตามเป้าหมาย ทำให้บางประเทศเริ่มกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวได้บ้างแล้ว โดยมีเงื่อนไขในการเดินทาง เช่น ต้องมีผลตรวจโควิด RT-PCR TEST ไม่เกิน 72 ชม. หรือ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโด๊สแล้ว เป็นต้น

 

  • สำหรับประเทศไทย เมื่อได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามกำหนดแล้ว เราจะได้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และสามารถนำใบรับรองการฉีดวัคซีนนี้ ไปยื่นขอทำ “วัคซีนพาสปอร์ต” ได้ ไว้ใช้สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรีเช็กประเทศปลายทางที่เราจะไปอีกที ว่าเขารับรองวัคซีนที่เราฉีดไปหรือเปล่า ซึ่งแต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ในวันนี้มาดูขั้นตอนการยื่นขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” กันก่อน ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีที่ไหนที่เปิดให้ยื่นขอได้บ้างจ้า ?

 

อันดับแรก วัคซีนพาสปอร์ต คืออะไร 

 

เอกสารสำหรับการใช้ยื่นขอ “วัคซีนพาสปอร์ต”

แบ่งเป็น 2 กรณี

.

🙋‍♂️1.กรณีขอด้วยตนเอง
◾Passport ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
◾บัตรประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
◾ค่าธรรมเนียมดำเนินการ 50 บาท/1เล่ม
◾เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามที่กำหนด ของประเทศไทย
(ตัวจริงพร้อมสำเนา)
.
.
👥 2.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทน
แบบนี้จะมีเอกสารที่ต้องเตรียม 2 ส่วน
.
🔹ส่วนของ “ผู้มอบอำนาจ”
◾Passport ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
◾บัตรประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
◾ค่าธรรมเนียมดำเนินการ 50 บาท/1เล่ม
◾เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามที่กำหนด ของประเทศไทย
(ตัวจริงพร้อมสำเนา)
.
🔹ส่วนของ “ผู้รับมอบอำนาจ”
◾หนังสือมอบอำนาจ ตัวจริง
◾บัตรประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
.
.
*หนังสือมอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ*
.
.
✴️สำเนาทั้งหมดอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยจ้า✴️
.
.

 

ยื่นขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” ทำที่ไหนได้บ้าง ?

1.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบําราศนราดูร จ.นนทบุรี

⏱️ เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
     08.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
☎️ ติดต่อสอบถาม : 02-951-1170-79 ต่อ 3430

2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ

⏱️ เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    13.00 – 15.00 น.
☎️ ติดต่อสอบถาม : 02-521-1668
*นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น*

3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ.สมุทรปราการ

👉 ช่องทางการติดต่อ : ผ่านทางอีเมลเท่านั้นและต้องมีตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ
☎️ สอบถามเพิ่มเติม : 02-134-0139

4.กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ช้ัน 6 กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี

⏱️ เวลาทำการ : เฉพาะวันจันทร์และพุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
     09.00-12.00 น.
☎️ ติดต่อสอบถาม : 02-590-3232,3234-35
*นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น*
.

 

 


 

#วัคซีนพาสปอร์ต    #เดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด      #ยื่นเอกสารขอวัคซีนพาสปอร์ต