Thai Smile ตั๋วเครื่องบินในประเทศ 974 บาท ทุกเส้นทาง (รวมทุกอย่างแล้ว)

Thai Smile ตั๋วเครื่องบินในประเทศ 974 บาท ทุกเส้นทาง (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว)

กรุงเทพ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย

ภาคอีสาน : อุบลราชธานี  อุดรธานี ขอนแก่น

ภาคใต้ : กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ นราธิวาส

ทางไปจอง Traveloka  : http://url.changdeal.com/KmwgD

Traveloka APP : http://url.changdeal.com/hz7Z9

ทางไปจอง Thaismile  : http://url.changdeal.com/SwpOf

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : วันนี้ – 15 มกราคม 2560

ระยะเวลาการเดินทาง :  16 มกราคม 2560 – 25 มีนาคม 2560

ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด

ภาษีและค่าธรรมเนียม : ราคาบัตรโดยสารข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (เส้นทางในประเทศ) ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว

การเปลี่ยนแปลง

  • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ต่อท่าน ต่อหนึ่งครั้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินในประเทศ พร้อมส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) และ 1,200 บาท ต่อท่าน
  • ต่อหนึ่งครั้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ พร้อมส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
  • บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางทั้งหมด สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ต่อท่านสำหรับเที่ยวบินในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อท่านสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด อนุญาตให้แก้ไขตัวสะกดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้
  • ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านเว็บไซต์ www.thaismileair.com หรือ อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของไทยสมายล์ หรือ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-118-8888 หรือ 1181 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินไทยสมายล์ที่สนามบิน

การขอคืนเงิน : หลังจากยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ส่วนลดสำหรับเด็กและทารก : ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กและทารก

ไมล์สะสม : ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

หมายเหตุ/เงื่อนไขอื่น ๆ

  • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับการเดินทางไป – กลับ ด้วยเที่ยวบินของไทยสมายล์เท่านั้น
  • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • สายการบินไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า