ประกันโควิด-19 แบบตรวจเจอไวรัสจ่ายเงินเลยและครอบคลุมการรักษา ต่างกันไหม

ประกันโควิด-19

ในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ โคโรนา เกิดขึ้นทั่วโลก มีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 167 ประเทศทั่วโลก ประชากรมากกว่า 198,312 คนทั่วโลกติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสนี้มากกว่า 7,979 คน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 นี้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่รักษาหายแล้วในขณะนี้ถึง 67,003 คน ทำให้ ประกันโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ เริ่มมีออกมาจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งเราสามารถติดตามรายละเอียดทั่วโลกได้จากที่นี่

ขณะที่มีการแพร่ระบาด ทางสาธารณะสุขไทย รวมไปถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ได้มีประกาศให้ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง และ ประกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ได้รวม เงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษากรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้เข้าไปด้วย นอกจากนี้ทาง บริษัทประกัน และ โบรคเกอร์ ต่าง ๆ จึงได้ออกแผนประกันโควิด-19 นี้ออกมาต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ ต้นเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตามตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันโควิด-19 ของเดือนที่แล้ว

รายละเอียดประกันโควิด-19

ในเดือนมีนาคมนี้ บริษัทประกันรวมไปถึงโบรคเกอร์ 9 แห่งจึงได้ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความคุ้มครองเฉพาะโควิด-19 นี้ออกมามากมายหลายแผน โดยบางแห่งจะมีเงื่อนไขว่า “จะยังไม่คุ้มครองหลังจากซื้อประกัน 7-14 วัน” แต่ก็มีอีกหลายแห่งที่ถ้าตรวจเจอก็รับเงินค่าเบี้ยประกันทันที ณ ขณะนี้ จะมี 4 บริษัทที่จำหน่ายประกันโควิด-19 นี้โดยเริ่มความคุ้มครองทันทีหลังจากที่ชำระเบี้ยและได้รับใบกรมธรรม์
1. ทิพยประกันภัย
2. SCB*  มีเงื่อนไขในการเริ่มความคุ้มครองที่ 16:30น. ของวันที่ชำระเบี้ย
3. ไทยประกันภัย

สำหรับประกันที่ได้รับผลประโยชน์ทันทีที่ตรวจเจอไวรัสโควิด-19 นี้ ณ ขณะนี้จะมี 8 บริษัท ดังนี้
1. สินทรัพย์ประกันภัย
2. สินมั่นคงประกันภัย
3. วิริยะประกันภัย
4. SCB ประกันโดย เทเวศน์ประกันภัย
5. JP Insurance
6. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
7. เมืองไทยประกันภัย
8. ไทยประกันภัย

ตารางเปรียบเทียบประกันโควิด-19

ทิพยประกันภัย

2705.png ซื้อเลย >> https://www.tipinsure.com/Ph/step_1

——————————-

สินมั่นคงประกันภัย

2705.png สามารถซื้อได้ที่สาขาหรือตัวแทน
โทร 02-3787878
รายละเอียด >> https://www.smk.co.th/producthealthdetail/13

* มีระยะรอคอย 14 วัน

——————————-

สินทรัพย์ประกันภัย

2705.png โทร 1729
รายละเอียด >> https://www.asset.co.th/product.php?id=16

* มีระยะรอคอย 14 วัน

——————————-

JP Insurance ปิดปรับปรุงระบบ * เปิด 23 มี.ค. 63
รายละเอียด >> https://www.jpinsurance.co.th/ผลิตภัณฑ์/26/ประกันภัยไวรัสโควิด-19/

* มีระยะรอคอย 14 วัน

* ไม่รับอาชีพเสี่ยง

——————————-

เมืองไทยประกันภัย

2705.png ซื้อเลย >> https://www.muangthaiinsurance.com/th/product/detail/52

* มีระยะรอคอย 14 วัน

——————————-

วิริยะประกันภัย

2705.png ซื้อเลย >> https://insure.724.co.th/campaign/covid-viriyah

*มีระยะรอคอย 14 วัน

——————————-

TQM โดย กรุงเทพประกันภัย

2705.png ซื้อเลย >> https://www.tqm.co.th/promotion/coronavirus_all/

*มีระยะรอคอย 14 วัน

——————————-

Asia Insurance

2705.png ซื้อเลย >> https://www.asiainsurance.co.th/product_category/other-insurance/

*มีระยะรอคอย 14 วัน

——————————-

SCB (ประกันโดยเทเวศน์ประกันภัย)

2705.png สมัครได้ที่ SCBEasy หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
รายละเอียด >> https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/credit-cards/covid19-insurance-mar2020.html

* เริ่มความคุ้มครองที่ 16:30 น. ของวันที่ชำระเบี้ย