มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

9 มหาวิทยาลัย ประกาศ กำลังพิจารณาคืนค่าเทอม เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยต่างๆ กำลังพิจารณา ปรับลดค่าเทอมในเทอมต่อไป เนื่องจากการปิดมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถประหยัดงบประมาณในด้านสาธารณูปโภคได้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นการแบ่งเบาภาระที่นิสิตนักศึกษาต้องแบกรับในช่วงวิกฤติไวรัสนี้ โดยมี 9 มหาวิทยาลัย ประกาศ กำลังพิจารณาคืนค่าเทอมจากสถานการณ์โควิด-19  เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

 

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19


แจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 พิจารณาวงเงินเบื้องต้นที่จะคืนประมาณ 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา

ระยะเวลายื่นเรื่อง : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 เมษายน 2563

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

โดยทางมหาวิทยาลัยได้ ขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562

ระยะเวลายื่นเรื่อง : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 เมษายน 2563

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

– นักศึกษาสามารถขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม หรือชำระค่าเทอมล่าช้าได้จนถึงวันที่ 25 มษายน 2563 (สามารถชำระทางช่องทางต่างๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)
– นักศึกษาที่มีความจำเป็น โดยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยตรงสามารถแสดงหลักฐานเพื่อขอเลื่อนการชำระค่าเทอมภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

 

อยู่ระหว่างพิจารณาสัดส่วนการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

กำลังพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าเทอม ภาค 3/62

 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

อยู่ระหว่างการพิจารณาสัดส่วนการคืนค่าบำรุงสถานศึกษา

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

กำลังเร่งพิจารณาสัดส่วนการลดเงินค่าบำรุงให้เหมาะสม ทั้งนี้ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบผลการพิจารณาล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ก่อนถึงกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

อยู่ระหว่างการหารือพิจารณาสัดส่วนการคืนค่าบำรุงสถานศึกษา

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาคืนค่าเทอม จากสถานการณ์โควิด-19

อยู่ระหว่างการหารือพิจารณาสัดส่วนการคืนค่าบำรุงสถานศึกษา

 

ขอบคุณที่มา : 

https://www.spu.ac.th/

http://www.northbkk.ac.th/en/home-en/