7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง: 7 สถานที่ล้ำค่าทางอารยธรรม

7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง: 7 สถานที่ล้ำค่าทางอารยธรรม ​ถึงแม้เราย้อนไปหาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณไม่ได้ เพราะ ด้วยความเก่าแก่ตามการณ์เวลาแหละเหตุการณ์ต่างๆ แต่เรายังมี 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง (คริสตศตวรรษที่ 5 – 16 ) ถูกจัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นปริศนาโดยไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้จัด แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายด้วยความมหัศจรรย์น่าหลงใหลของตัวสถานที่นั้นๆ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ล้วนยังดำรงอยู่เพื่อเป็นหลักฐานว่ามนุษย์สมัยก่อนนั้นสูงส่งด้านอารยธรรมมากแค่ไหน วันนี้พี่ช้างจะพาไปสัมผัสอารยธรรมต่างๆ ที่แม้จะเสื่อมโทรมไปบ้างตามกาลเวลา แต่กลิ่นอายของความทรงจำ ยังคงล้ำค่าในแง่ของประวัติศาสตร์ไม่เคยเสื่อมคลายแม้แต่น้อย 7 สิ่งมหัศจรรย์ในยุคกลางจะมีอะไรบ้างนั่งไทม์แมชชีนตามมาดูกันเลย   1. กำแพงเมืองจีน (The Great Wall of China) ประเทศจีนนั้นมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ นี่คืออีกหนึ่งร่องรอยอารยธรรมที่สร้างเพื่อปกป้องแผ่นดินทำให้มนุษยชาติทั่วโลกได้ตระหนักว่า ประเทศจีนในสมัยประวัติศาสตร์นั้นแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่เพียงใด “กำแพงเมืองจีน” หรือ “กำแพงหมื่นลี้” ได้ทอดยาวเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินจีนทางตอนเหนือหลายหมื่นกิโลเมตรมาเป็นเวลายาวนานกว่าหลายร้อยปี ความยาวของกำแพงแห่งนี้เรียกได้ว่าเพียงสายตาของเหยี่ยวก็ยังคงมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของมันได้ ทำให้กำแพงเมืองจีนนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยปรากฏขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ ด้วยความยาวกว่า 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลทั่วประเทศ จนถูกนับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง โดยกำแพงเมืองจีนได้ถูกสร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อแรงงานนับล้าน โดยแรงงานที่ถูกเกณฑ์มาส่วนใหญ่เป็นนักโทษสงครามและทาส และมีแรงงานจำนวนไม่น้อยที่ต้องสังเวยชีวิตในระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้น สิ่งก่อสร้างแห่งนี้จึงคู่ควรต่อการเป็นมรดกของโลก และสิ่งมหัศจรรย์ที่น่ายกย่องเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจว่าเหล่าผู้เสียสละได้สร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของตนเองได้สำเร็จแล้ว 2. […]