วิธีการขอวีซ่าอเมริกา และการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 แบบละเอียด

วิธีการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าอเมริกาแบบละเอียด (DS-160)

นักเดินทางหลายๆท่านอาจจะมีคำถามในใจว่า เราจะทำวีซ่าอเมริกา(USA VISA) ผ่านมั้ย? ทำอย่างไรถึงจะผ่าน? ซึ่งพี่ช้างขอบอกเลยว่า ไม่สามารถการันตีได้ เพราะเหตุผลที่โดนปฏิเสธนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยครับ

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการกรอกและเตรียมเอกสารเองอย่างครบถ้วน อาจเพิ่มโอกาสที่จะผ่านได้ แถมบางคนโชคดีได้วีซ่ายาวๆไปเลยถึง 10 ปี ตามพี่ช้างมาดู เทคนิค และ 6ขั้นตอนง่ายๆ กันเลยครับ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง…

1. เราต้องขอวีซ่าประเภทไหน?

<ก่อนอื่นเลยต้องรู้ว่าเราจะต้องขอวีซ่าประเภทไหน…>

ประเภทของวีซ่า

1. วีซ่าชั่วคราว (Non-immigrant Visa) หรือ วีซ่าประเภท B 

(B-1) Business Visa: สำหรับท่านที่เดินทางในทางธุรกิจ ประชุม สัมมนาวิชาการ

(B-2) Tourist Visa: สำหรับท่านที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติหรือเพื่อน การรักษาทางการแพทย์

                                        เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือบริการ

2. วีซ่าถาวร (Immigrant Visa) สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปพำนัก หรือย้ายถื่นฐานถาวร

  ซึ่งจะมีหลายประเภท สามารถเช็คได้ที่นี่

พี่ช้างจะมารีวิวเฉพาะการขอวีซ่าชั่วคราว ประเภท B-1 และB-2 เท่านั้น

**หากใครไม่มั่นใจว่าต้องขอประเภทไหน คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ**
2. ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า DS-160

<กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม DS-160 และอัพโหลดรูปถ่าย>

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้เลยที่ Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำประมาน 1-2 ชั่วโมงเลยทีเดียว เนื่องด้วยรายละเอียดเยอะมาก ดังนั้นควรกรอกอย่างระมัดระวัง

หากกรอกไม่เสร็จในตอนนั้นสามารถบันทึก (Save) บนหน้าเว็บแล้วมากรอกต่อ(Retrieve)ในภายหลังได้

DS-160 home

(1) กดเปลี่ยนภาษา ตรงหัวมุมขวาบนให้เป็นภาษาไทย (Thai) ซึ่งเวลาเราแปลข้อความตรงไหนไม่ออก สามารถนำเม้าส์ไปชี้ที่ข้อความจะแปลให้อัตโนมัติเลย (Tooltip)

(2) เลือกสถานที่สัมภาษณ์ ที่เราสะดวกไปสัมภาษณ์วีซ่า

      มี 2 แห่งคือกรุงเทพฯ(Bangkok)และเชียงใหม่(Chiang Mai)

*สำหรับผู้ที่สามารถทำที่สาขาเชียงใหม่ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่อาศัย ทำงาน หรือเรียน ไม่ต่ำกว่า 3 เดือนใน 15 จังหวัดเหล่านี้เท่านั้น (ต้องมีเอกสารรับรอง) “เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก แม่ฮ่องสอน พิจิตร น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และแพร่”

(3) กด Start an application เพื่อเริ่มกรอกใบสมัคร

(4) กด Retrieve an application เพื่อเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อมากรอกต่อในภายหลังได้

 Application info

หลังจากกด Start an application แล้ว หน้าถัดมาจะมีเลข Application ID อยู่ทางมุมขวาบน (5)  และคำถามรักษาความปลอดภัยกับคำตอบด้านล่าง ให้จดทั้งข้อมูลทั้งสองอย่างนี้ไว้ให้ดี**  เพราะเราจะต้องใช้หากต้องการกลับมาทำแบบฟอร์มต่อในภายหลัง เสร็จแล้วกด Continue (6) ▶

——————————————————————————–

**ตัวอย่างหน้าจอ ในกรณีที่เราต้องการกลับมากรอกข้อมูลต่อจากที่บันทึกไว้ ให้กด Retrieve an application (4) จะมีให้กรอก Application ID, 5 อักษรต้นของนามสกุล, ค.ศ.ปีเกิด และคำตอบของคำถามที่เราตั้งรักษาความปลอดภัยไว้  

retrieve doc DS

Personal Information 1

personal info1

Surname นามสกุลภาษาอังกฤษ

Given name ชื่อจริงภาษาอังกฤษ

Full name in native alphabet ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

Q1 ท่านเคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนหรือไม่ เช่น ชื่อก่อนแต่งงาน หรือชื่อเดิมก่อนเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน

Q2 ท่านเคยใช้รหัสแทนชื่อหรือไม่ (ตอบNoได้เลยเพราะมันมีเฉพาะในแถบละติน)

personal info 1.2

Sex เพศ

Marital status สถานภาพ (โสด สมรส หย่า)

Date of birth วันเกิด (วัน/เดือน/ปีค.ศ.)

City อำเภอ          Province จังหวัด (ตามบัตรประชาชน)

Country ประเทศ (พลเมืองปัจจุบัน)

จากนั้นกด Save (แนะนำให้กดบันทึกทุกหน้าเวลากรอก เพราะบางทีอินเตอร์เนตหลุด หรือเปิดหน้าเว็บค้าง

ไว้เกิน 5 นาที ระบบจะตัดออกมาเลย ซึ่งต้องล็อกอินเข้ามาใหม่ และข้อมูลบางส่วนอาจหายไป ต้องมากรอกซ้ำ)

กด Next 

–Personal information 2–

personal info 2.1

Country/region of origin สัญชาติ

Q1 Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?

คุณมีสัญชาติอื่นๆนอกเหนือจากสัญชาติข้างต้น(ไทย)หรือไม่

Q2 Are you a permanent resident of a country/region other than your country/ region of origin

(nationality indicated above?)

คุณมีถิ่นที่อยู่ถาวรที่อื่นนอกราชอาณาจักรไทยหรือไม่

National Identification Number เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

U.S. Social Security Number และ U.S. Taxpayer ID number

หากไม่เคยเป็นพลเมืองอเมริกา ให้ทำเครื่องหมายDoes not apply

กด Next ▶

–Address and Phone information–

address and phone info 5

Street address line1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน             Street address line2 ที่อยู่อื่น (ถ้ามี)

City อำเภอ            State/province จังหวัด               Postal zone/ZIP code รหัสไปรษณีย์

Country/region ประเทศ

Address and phone5

Q1 Is your mailing address the same as your home address? ที่อยู่จัดส่งพาสปอร์ตคืนเหมือนกับที่อยู่บ้านหรือไม่

Primary phone number เบอร์โทรศัพท์หลัก (มือถือ)  *ใส่รหัสประเทศ+66 ตามด้วยเลขมือถือ9หลัก (ตัด 0 ตัวแรกออก)

Secondary phone number เบอร์อื่น (ถ้ามี)   หากไม่มี Does not apply

Work phone number เบอร์ที่ทำงาน (ถ้ามี)    หากไม่มี Does not apply

Email address อีเมล์

กด Next

–Passport Information–

6Passport info

Passport/Travel Document Type ชนิดพาสพอร์ต (ตอบ Regular หากเป็นบุคคลธรรมดา)

Passport Travel Document Number

เลขที่หนังสือเดินทางในพาสพอร์ต จะขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ+ตัวเลข เช่น AAxxxxxx

Passport Book Number ของไทยไม่มี Does not apply

Country/ Authority that Issued Passport/ Travel Document ประเทศที่ออกพาสพอร์ต

Where was the passport/ travel document issued?  ทำพาสพอร์ตที่ไหน

City และstate/province ใส่จังหวัดที่ทำไปเลย (เช่น Bangkok)     Country ประเทศ

passport info6.1

Issuance Date พาสพอร์ตออกวันที่เท่าไหร่                 Expiry date พาสพอร์ตหมดอายุวันที่เท่าไหร่

Q1 Have you ever lost a passport or had one stolen? คุณเคยทำพาสพอร์ตหาย/ถูกขโมย หรือไม่

(หากเคย  ☑Yes พร้อมระบุวันที่หาย และสาเหตุุ )

กด Next ▶

–Travel Information–

travel info8

Purpose of Trip to the U.S. จุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ (หากไปเที่ยว ตอบ Temp. Business Pleasure Visitor (B) )

Specify ประเภทวีซ่า (หากไปเที่ยว ตอบ Business and Tourism (Temporary Visitors B1/B2) )

Have you made specific travel plans? คุณได้เตรียมแผนเดินทางเที่ยวในครั้งนี้ไหม (ควรตอบ Yes)

Intended date of Arrival ไปถึงสนามบินที่อเมริกาวันที่เท่าไหร่ (วันแรก)

Length of stay in the U.S. จำนวนวันที่จะท่องเที่ยวในอเมริกา

Address where you will stay in the U.S. ที่อยู่ของที่พักระหว่างการท่องเที่ยว (ใส่ที่อยู่ของโรงแรมคืนแรกได้เลย)

travel info9

Zip code รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ที่พัก (ถ้ามี)

Q1 Person/ Entity Paying for your trip

ใคร/หน่วยงานใด ออกค่าใช้จ่ายการเดินทางครั้งนี้ให้ – Self (ตัวเอง)  หรือ Other Person (บุคคลอื่น)

 ใส่ Surname นามสกุล  Given name ชื่อจริง  Telephone number เบอร์ติดต่อ  Email อีเมล์

(ถ้าไม่มี Does not apply)   Relationship to you ความสัมพันธ์ (ของคุณกับคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้)

Q2 Is the address of the party paying for your trip the same as your home/mailing address?

ที่อยู่ของบุคคล/หน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายให้ มีที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ของท่านหรือไม่ (หากไม่ใช่ กรอกที่อยู่ลงไป)

กด Next

–Travel Companions Information–

travel companions info10

Q1 Are there other persons traveling with you? มีใครเดินทางไปกับคุณด้วยหรือไม่

(หากมี จะต้องกรอกนามสกุล ชื่อจริง และความสัมพันธ์ด้านล่าง หากเดินทางคนเดียวตอบ No ไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่ม)

Q2 Are you travelling as a part of a group or orgaisation?

คุณเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม/องค์กรใดๆในการเดินทางหรือไม่ (หากมีใส่ชื่อกลุ่ม/องค์กรนั้น หากไม่มีตอบ No )

กด Next

–Previous U.S. Travel Information–

11 US previous travel info

Q1 Have you been in the U.S.?

คุณเคยเดินทางเข้ามาในอเมริกามาก่อนหรือไม่ (ถ้าเคย ให้ใส่ Date arrived วันที่ และLength of stay จำนวนวันที่อยู่ในประเทศ)

Q2 Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s License? คุณเคยมีใบขับขี่ของอเมริกาหรือไม่

Q3 Have you ever been issued a U.S. Visa? คุณเคยได้วีซ่าอเมริกามาก่อนหรือไม่ (ถ้าเคยจะมีให้ตอบต่อ)

Date Last Visa was Issue อันล่าสุดออกให้วันที่เท่าไหร่                 Visa Number เลข 8 หลัก สีแดงบนวีซ่า

Are you applying for the same type of Visa? สมัครวีซ่าประเภทเดิมใช่หรือไม่

Are you applying in the same country or location where the visa above was issued and

    is this country or location your place of principal of residence? คุณได้ทำวีซ่าที่เดิมหรือไม่ (ประเทศ)

Have you been ten printed? เคยสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 หรือไม่ (ให้ตอบ No ไปยังไงก็ถูกสแกนใหม่อยู่ดี)

 Has your U.S. Visa ever been lost or stolen? คุณเคยทำวีซ่าอเมริกา/โดนขโมยหรือไม่

Has your U.S. Visa ever been cancelled or revoked? วีซ่าอเมริกาของคุณเคยถูกยกเลิกหรือไม่

Q4 Have you ever been refused a U.S Visa or been refused admission to the USA, or withdrawn

your application? 

คุณเคยถูกปฏิเสธในการทำวีซ่า ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่ (ถ้าเคย ให้ระบุสาเหตุ)

Q5 Has anyone ever filed an immigration petition on your behalf with USA citizenship and immigration services? 

มีใครเคยยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรให้หรือไม่ (ตอบ No)

กด Next

–U.S. Point of Contact Information–

travel companions info10

Contact person หากมีเพื่อนหรือญาติอาศัยอยู่ในอเมริกา ให้กรอกนามสกุล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ หากไม่มี  Do not know

Organization name หากรู้จักบริษัท/มาติดต่อบริษัทใดๆ ให้กรอกชื่อ ความสัมพันธ์ ที่อยู่ หากไม่มี  Do not know

กด Next

–Family Information: Relatives–

14.1 Family

Father’s Full Name and Date of Birth ข้อมูลของบิดา

Surname นามสกุล              Given names ชื่อจริง            Date of birth วันเกิด (หากจำไม่ได้  Do not know )

Is your father in the U.S. พ่อคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาหรือไม่

14.2 Family

Mother’s Full Name and Date of Birth ข้อมูลของมารดา

Surname นามสกุล              Given names ชื่อจริง            Date of birth วันเกิด (หากจำไม่ได้  Do not know )

Is your mother in the U.S. แม่คุณอาศัยอยู่ในอเมริกาหรือไม่

Q1 Do you have any immediate relatives not including parents in the USA?

คุณมีญาติใกล้ชิดหรือเพื่อน อาศัยอยู่ในอเมริกาหรือไม่

กด Next

–Present work/Education/Training Information–

15 present work

Primary Occupation อาชีพหลัก กดลูกศรสามเหลี่ยมเพื่อเลือกอาชีพของเรา

ยกตัวอย่าง เลือก Business 

business15       15.2 previous work

Present employer or school name ชื่อบริษัทปัจจุบัน

Street Address (Line1) ที่อยู่บริษัท                Street Address (Line2) ไม่ต้องใส่

City อำเภอ/เขต                                        State/province จังหวัด           Postal zone รหัสไปรษณีย์

Phone number เบอร์ติดต่อ                  Country ประเทศ                        Start date  วันที่เริ่มทำงาน

Monthly Income รายได้ต่อเดือน        Briefly describe your duties อธิบายลักษณะงานสั้นๆ (สำคัญมาก)

กด Next

–Additional Work/Education/Training Information–

15.8 work  15.9 work

Q1 Do you belong to a clan or tribe? 

คุณเป็นสมาชิกของกลุ่มชนหรือเผ่าพันธุ์ใดหรือไม่

Q2 List of Languages you speak

ภาษาที่คุณสามารถพูดได้ (หากมีมากกว่า 1 ให้กด +add another)

Q3 Have you traveled to any countries or regions within the last five years?

5 ปีที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศบ้างหรือไม่

Q4 Have you belonged to or worked for any professional, social or charitable organization?

คุณได้ทำงานในองค์กรเพื่อสังคมหรือการกุศลหรือไม่

Q5 Do you have any specialized skills or training such as firearms, explosives, nuclear,

biological or chemical experiences?

คุณมีทักษะหรือความสามารถเฉพาะเหล่านี้หรือไม่ การทำอาวุธปืน ระเบิดนิวเคลียร์ หรือ อาวุธชีวภาพ

Q6 Have you ever served in the military? คุณเคยผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่

Q7 Have you ever served in, been a member of or been involved with a paramilitary

unit, rebel group or insurgent organization?

คุณเคยทำงาน/เป็นส่วนหนึ่งของกำลึงกึ่งทหาร กลุ่มต่อต้าน หรือกบฏหรือไม่

กด Next

–Security and Background: Part1-5–

ในส่วนนี้ จะเป็นคำถามตอบ Yes และ No ซึ่งจะมีอยู่ 5 ตอน (5parts)

ส่วนมากจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการเคยกระทำความผิด เรื่องผิดกฏหมาย ติดยาเสพติด ก่อการร้ายฯ

ถ้าไม่เคยเข้าข่ายในการกระทำความผิดแบบนี้เลย ให้ตอบ No หมดเลยครับทั้ง 5 ตอน” 

16 security

Part1

Q1 คุณเคยเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่                 Q2 คุณมีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือจิตเภทที่อาจก่ออันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่

Q3 คุณเคยติดยาเสพติดหรือไม่

16.2 security

Part2

Q1 คุณเคยโดนจับกุมในข้อหาอาชญากรรมหรือข้อหาอื่นในลักษณะเดียวกันหรือไม่

Q2 คุณเคยละเมิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อกบฏ หรือไม่

Q3 คุณมีจุดประสงต์ที่จะมาขายบริการทางเพศหรือทำการใดที่ผิดกฏหมายหรือคุณเคยโดนจับในข้อหานี้หรือไม่ในรอบ 10 ปี

Q4 คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องคดีการฟอกเงินหรือไม่

Q5 คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่

Q6 คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทารุณกรรมหรือไม่

security3

Part 3

Q1 คุณมีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาก่อวินาศกรรมหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่

Q2 คุณต้องการมาหาพรรคพวกในการก่อการร้ายหรือไม่

Q3 คุณเคยให้เงินสนับสนุน/ความช่วยเหลือแก่กลุ่มก่อการร้ายหรือไม่

Q4 คุณเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่

Q5 คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อความไม่สงบหรือไม่

Q6 คุณเคยว่าจ้างเยาวชน/เด็กเป็นนักรบติดอาวุธหรือไม่

Q7 คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลในการฆ่าล้างทางศาสนาหรือไม่

Q8 คุณเคยละเมิดสิทธิสตรี/เกี่ยวข้องการทำแท้งหรือไม่

Q9 คุณเคยมีส่วนร่วมในการค้าขายอวัยวะมนุษย์หรือไม่

security4

Part4

Q1 คุณเคยได้รับการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือผู้อื่นในการทำวีซ่า หรืออพยพเข้าประเทศอเมริกา โดยผิดกฎหมายหรือไม่

security5

Part5

Q1 คุณเคยถือสิทธิเลี้ยงดูเด็กชาวอเมริกันนอกประเทศอเมริกาจากผู้ที่ได้รับสิทธิเลี้ยงดูอย่างถูกกฎหมายโดยศาลอเมริกาหรือไม่

Q2 คุณเคยลงคะแนนเสียงให้กับการละเมิดสิทธิในกฎหมายหรือข้อบังคับของอเมริกาหรือไม่

Q3 คุณเคยปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงภาษีในฐานะเป็นพลเมืองอเมริกันหรือไม่

กด Next

–Upload Photo–

17 upload photo.

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาอัพโหลดรูปภาพวีซ่า โดยกดที่ Upload your photo

upload photo1         17.2 upload pic

กด Photo Cropping Tool (8) เพื่อเช็ครูปภาพที่ท่านถ่ายมากับร้านถ่ายรูปด้วยเครื่องมือตรวจสอบรูปถ่าย

*กรณีใครอยากถ่ายเอง ให้ดูหลักเกณฑ์รูปถ่ายด้วยตนเอง

ภาพทางขวามือจะเป็นการปรับแต่งรูปของเราให้พอดีกับที่ทางสถานทูตกำหนด เสร็จแล้วกด Save photo

หากรูปผ่านเกณฑ์แล้ว อัพโหลดรูปภาพ(9)

จากนั้นกด Next continue using this photo (10)

 pic qualification**หลักเกณฑ์ที่สำคัญของรูปที่จะนำมาใช้ในวีซ่า**

หากรูปที่เราเลือกนั้นผ่าน จะแสดงแบบนี้บนหน้าจอ

17.3

Photo passed quality standards รูปของเราผ่านแล้ว!

กด Next: continue using this photo

17.4 confirm photo

จะขึ้นมาให้เราคอนเฟิร์มรูปอีกครั้ง หากใครยังไม่พอใจกลับไปทำใหม่ได้  Choose a different photo

หากต้องการใช้รูปนี้กด Next: Review

–Recheck all information–

18 recheck

ขั้นตอนนี้จะเป็นการให้ผู้สมัครขอวีซ่านั้นตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่หน้าแรกที่เรากรอกจนถึงหน้าสุดท้าย

ท่านจะต้องเช็คอย่างละเอียดเพราะหลังจากหน้านี้เราจะไม่สามารถทำการกลับมาแก้ไขได้อีก**

หากมีข้อมูลตรงไหนผิด ให้กด edit เพื่อแก้ไข

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกด submit 

–Sign and submit–

19 sign and submit19.1 sign and submit

หน้าถัดไป จะมีคำถามว่าเราได้กรอกข้อมูลเองหรือไม่ หากกรอกเองตอบ Yes จากนั้นกรอกเลขที่พาสพอร์ต 

และตัวเลข(Captcha)ที่ปรากฏด้านขวามือ จากนั้นกด sign and submit application  และ Next confirmation

Confirmation

ปิ๊ง! อันนี้จะเป็นหน้าที่เราต้องปริ้นท์เพื่อไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต ยังไม่ใช่วีซ่านะครับ

กด Print Confirmation และPrint Application เพื่อปริ้นท์ออกมา

และEmail confirmation ส่งสำเนานี้เข้าอีเมล์เราครับ

*หากติดปัญหาการกรอกข้อมูล สอบถามได้ที่เบอร์ 02-2054000 เจ้าหน้าที่จะช่วยตอบคำถามเรา


3. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

<ยื่นคำร้อง ชำระเงิน และจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า>

ยื่นคำร้อง

กดเข้าไปที่เว็บยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา แล้วจะมี pop-up เด้งขึ้นมาว่านี่เป็นครั้งแรกในการทำวีซ่าหรือไม่

ให้กด Yes จากนั้นให้กดเปลี่ยนภาษาด้านมุมขวาบนเป็นภาษาไทยก่อน ซึ่งหน้าจอจะมีข้อความขึ้นมาว่าท่าน

ต้องการสมัครวีซ่าแบบชั่วคราวหรือถาวร ให้ตอบ วีซ่าชั่วคราว(14)

—หน้าต่อมาจะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง อ่านเสร็จข้ามไปขั้นตอนที่ 4 ได้เลยหรือกดล็อกอินที่นี่

profile

ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ เราจะต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนโดยกดที่ผู้ใช้ใหม่ (15)

จะขึ้นมาให้เรากรอกอีเมล์ แนะนำว่าควรเป็นอีเมล์ที่ใช้ประจำเพราะทางสถานทูตจะส่งอีเมล์ตอบกลับมา

ส่วนชื่อและนามสกุล  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ กรอกรหัสผ่าน และตัวเลขที่ปรากฏในกรอบ (captcha)

จากนั้นกด Submit (16)เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างโปรไฟล์

ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองวันนัดสัมภาษณ์กันได้เลย!

interview

จากภาพ กดที่แถบด้านซ้าย การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า(17)

กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ชนิดวีซ่า สถานที่ที่จะไปสัมภาษณ์ ฯ ให้สมบูรณ์จนไปถึงรายการสุดท้ายคือ

การชำระค่าธรรมเนียม ให้กดคลิกเพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงินทั้งหมด (18) เพื่อปริ้นท์แบบฟอร์มการชำระเงิน

และใบนำฝากกรุงศรีอยุธยา

จากนั้นนำใบไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีฯ (เก็บหลักฐานของเลข Receipt no. (19) และVirtual Account ID ไว้ด้วย)

วันถัดไปท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันชำระเงิน (ชำระเงินก่อนเที่ยงจะได้รับตอนเที่ยงในวันถัดไป หากชำระหลังเที่ยงจะได้รับช่วง

บ่ายในวันถัดไป) หลังจากได้รับอีเมล์แล้ว เราสามารถทำการนัดวันสัมภาษณ์ได้เลย

fee

–นัดวันสัมภาษณ์–

visa appontment

ล็อกอินที่นี่ แล้วเราก็ทำการจองวันสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งจะสามารถเลือกได้ตามตารางที่ว่างอยู่ ในวันและเวลาที่ท่านสะดวก

เสร็จแล้วกดนัดสัมภาษณ์วีซ่า(20) เลือกเสร็จแล้วให้ปริ้นท์ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ไว้ด้วย

ส่วนด้านล่างจะมีคำแนะนำ และข้อห้ามต่างๆในการเข้าสถานทูต

—————————————————————————————————————————–

 

4. เตรียมเอกสารที่ต้องนำไปยื่นวันสัมภาษณ์

<เอกสารต่างๆที่ใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่า ต้องเป็นภาษาอังกฤษ*เท่านั้น>

documents

*ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่*

**แนะนำว่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรมควรจองเป็นแบบ pay later หรือ free cancelation**

—————————————————————————————————————————–

 

5. การไปสัมภาษณ์ที่สถานทูต

<การเตรียมความพร้อม และกระบวนการการสัมภาษณ์>

ในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึง นี่เป็นด่านสุดท้ายของการขอวีซ่าอเมริกาแล้ว!

5.1) เตรียมความพร้อมล่วงหน้า

  • ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ใส่แฟ้มให้เรียบร้อย
  • นำสิ่งของติดตัวไปให้ได้น้อยที่สุด ตรวจสอบที่นี่
  • บัตรประชาชน (ใช้ฝากมือถือและกุญแจรถ ได้เพียงคนละชิ้น)
  • ตรวจสอบที่ตั้งสถานทูต ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

กรุงเทพฯ

ลงBTSเพลินจิต ทางออก 5 หรือMRTลุมพินี แล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ไปที่หน้าสถานทูตได้เลย หรือ

ถ้าใครนำรถส่วนตัวไป สามารถจอดได้ที่ตึกสินธรตรงข้ามสถานทูต เสียค่าบริการประมาน 100บาท/1ชั่วโมง

**สามารถซื้อของในตึกนั้นในราคาที่ต้องจ่ายค่าจอด แล้วให้ทางร้านประทับตราได้

เชียงใหม่: นั่งรถแดงไปลงหน้ากงศุลฯ หรือถ้านำรถมา สามารถจอดได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ

ตลาดข้างๆ

  • หากมาสายกว่าเวลานัด 1 ชั่วโมงจะต้องทำการจองคิวใหม่ในระบบอีกครั้ง แต่ไม่ต้องสมัครใหม่ (เลื่อนได้ 3 รอบเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,440 บาท (เงินสด)

5.2) กระบวนการสัมภาษณ์

1. เข้าแถวต่อคิวช่องซ้ายสุด จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจกระเป๋า และเอกสารนัดหมาย

2. เสร็จแล้วเข้าไปในอาคารฝากสัมภาระและมือถือในล๊อกเกอร์ สแกนสัมภาระ และร่างกาย

3. นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตามเวลานัดของเรา เตรียมบัตรคิว เอกสารDS-160 และพาสพอร์ตให้พร้อม

4. เจ้าหน้าที่เรียกคิว ตรวจสอบเอกสารที่เตรียมไว้ แล้วจะแปะtracking no. ของไปรษณีย์ที่จะส่งพาสพอร์ต

    กลับมาให้เรา ไม่เสียค่าบริการ (ห้ามหายเด็ดขาด)

5. ขึ้นบันไดไปต่อแถว เพื่อตรวจเอกสารอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่คนไทย

– รูปถ่าย หากไม่ผ่านจะมีตู้ถ่ายอัตโนมัติบริการ 120 บาท

– สแกนลายนิ้วมือทุกนิ้ว 2 ข้าง

6. ต่อคิวรอสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (พูดไทยได้บ้าง)

5.3) บทสัมภาษณ์ (ประมาน15นาที)

1.ส่วนใหญ่จะโดนถามจุดประสงค์การขอวีซ่า เดินทางไปไหนบ้าง กี่วัน ทำงานอะไร รายได้เท่าไหร่ฯ

2.หากเดินทางพร้อมกันหลายคนสามารถสัมภาษณ์พร้อมกันได้เลย จะถามถึงความสัมพันธ์

3.สามารถดูรวมประโยคสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาจากพันทิพ

        —————————————————————————————————————————–

6. รอรับผลสัมภาษณ์

<ตรวจสอบผล รอรับพาสพอร์ตคืนทางไปรษณีย์>

เราจะรู้ตอนนั้นทันทีเลยว่าวีซ่าผ่านหรือไม่ผ่าน

ถ้าผ่านเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าอีก2-3วันจะได้รับทางไปรษณีย์ (อาจจะเกินแล้วแต่ช่วงว่าคนเดินทางเยอะหรือไม่

แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ)

ถ้าไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะคืนพาสพอร์ตให้เลย พร้อมชี้แจงเหตุผล

*ท่านสามารถตรวจสอบผลออนไลน์ได้ที่นี่

**หากไปรับเอง ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

ได้รับวีซ่าส่งถึงบ้านแล้ว ก็รีบจัดกระเป๋า เตรียมออกท่องดินแดนแห่งสหรัฐอเมริกากันเลย!

 

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์บริการวีซ่าสหรัฐอเมริกาผ่าน 2 ช่องทาง

เบอร์ติดต่อ 02-105-4110 หรือ

เขียนอีเมล์ไปที่ [email protected]

ในเวลาทำการ 8.00-20.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและอเมริกา)

**ดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ