เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในต่างประเทศทั่วโลก เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา

เบอร์ติดต่อ สถานทูต สถานกงสุล

ปัจจุบัน เบอร์ติดต่อ สถานทูต สถานเอกอัคราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับ กรณีที่เกิดปัญหาขณะเดินทาง ข้อแตกต่างประหว่าง สถานเอกอัคราชทูต และ สถานกงสุล คือ

สถานเอกอัครราชทูต คือ สำนักงานหรือที่ทำการของเอกอัคราชทูตหรืออัคราชทูต หรือตัวแทนผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศนั้น ๆ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นสำนักงานผู้ดูแลผลประโยชน์ ผลประโยชน์ สวัสดิการ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารของประเทศนั้น ๆ ในต่างแดน และให้บริการพลเมืองในประเทศที่สถานเอกอัคราชทูตตั้งทำการอยู่นั้น ยื่นขอแสดงความจำนงขอเอกสารที่จะเดินทางเข้าประเทศต้นสังกัดอีกด้วย สถานเอกอัคราชทูตและเอกอัคราชทูตผู้มีอำนาจเต็มในประเทศใดประเทศหนึ่ง อาจจะมีอำนาจในการดูแลในหลายประเทศที่มี ที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศในแถบเดียวกัน มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศนั้น ๆ ในทุกด้าน รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับคณะผู้แทนระดับสูงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและสื่อต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งในหน่วยงานของเอกอัครราชทูต มีทั้งหน่วยงาน เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การประชาสัมพันธ์ เรื่องของข้อกฎหมาย และ วัฒนธรรม

สถานกงสุล คือ หน่วยงานของสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งมีทั้ง สถานกงสุลใหญ่ และ สถานกงสุลย่อย ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของสถานเอกอัคราชทูตในเมืองใหญ่ ๆ ที่มิใช่ เมืองหลวงของประเทศนั้น ๆ แต่มิใช่ที่ทำการของเอกอัคราชอ อัคราชทูต ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศนั้น ๆ หัวหน้าสถานกงสุล จะเรียกว่า กงสุล และ กงสุลใหญ่ ขึ้นอยู่กับขนาดและหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของสถานกงสุลและเมืองที่ประจำการ หากประเทศ นั้นไม่มีโดยตำแหน่งสถานเอกอัคราชทูตและเอกอัคราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำการอยู่ ตำแหน่งกงสุลนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคล ในชาติต้นสังกัด แต่ต้องเป็นบุคคลที่ชาติต้นสังกัดแต่งตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งอาจจะเรียกว่ากงสุลธรรมดา หรือกงสุลกิติมศักดิ์ ซึ่งกงสุลประเภทนี้ จะมีอยู่ในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัคราชทูตละเอกอัคราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำการอยู่ ส่วนหน้าที่ของสถานกงสุลจะครอบคุมคล้าย ๆกับสถานเอกอัครราชทูต ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่บริการพลเมืองของประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศนั้น ๆ ในด้านเอกสาร ตรวจลงตรารับรอง บริการทางด้านวีซ่า เผยแพร่ข่าวสารของประเทศ เป็นต้น

กรณีที่คนไทยเดินทางไปยังต่างประเทศแล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทาง สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือ สถานกงสุล ที่ใกล้ที่สุดได้ทันที รวม เบอร์ติดต่อ สถานทูต สถานเอกอัครราชทูต และ สถานกงสุล ไทย แบ่งแยกตามภูมิภาค ดังนี้

contact-phone-thai-embassy เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศจีน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง: +86-157-2731-2531
นครกว่างโจว สถานกงสุลใหญ่: +86-188-1938-6190 , +86-188-1938-6191
นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่: +86-155-8700-3732
นครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่: +86-185-1626-8776
เมืองเชียเหมิน สถานกงสุลใหญ่: +86-181-5090-7662
นครซีอาน สถานกงสุลใหญ่: +86 (29)-8931-2831 , +86-182-0292-1281
เมืองฮ่องกง สถานกงสุลใหญ่: +852-6821-1545 , +852-6821-1546
นครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ่: +86-157-0842-8656
นครหนานหนิง สถานกงสุลใหญ่: +86-153-0781-3559
เมืองชิงต่าว สถานกงสุลใหญ่: +86-176-6751-2714

ประเทศเกาหลีใต้

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล: +8210-7275-2955

ประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว: +81-90-4435-7812
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา: +81-90-1895-0987
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ: +81-902-585-3027 , +81-909-572-1515

ประเทศไต้หวัน

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)* : +886-952 238931

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศบรูไน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน: +673-876-2849 , +673-891-8434

ประเทศมาเลเซีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์: +60-17700-4822
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู: +60-19667-5266
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง: +60-12391-4866

ประเทศอินโดนีเซีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา: +62-811-186-253

ประเทศลาว (สปป.ลาว)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์: +856-20-5551-2228
สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต: +856-20-2271-7060 / +856-20-9739-8881

ประเทศกัมพูชา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ: +855-77-888-114

ประเทศฟิลิปปินส์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา: +63-917-806-3977 , +63-917-805-8863

ประเทศพม่า (เมียนมา)

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง: +95-979-700-2801

ประเทศสิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์: +65-84210105

ประเทศเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย: +84-904-544800
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์: +84-366-332-071

ประเทศดิมอร์-เลสเต

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิล: +670-7823-8819 , +670-7826-4289

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในตะวันออกกลาง

ประเทศคูเวต

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ คูเวต: +965-6071-9888

ประเทศอิสราเอล

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ: +972-54-636-8150 , +972-54-550-1141

ประเทศตุรกี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา: +90-533-641-5698

ประเทศซาอุดีอาระเบีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด: +966-55-462-2005 , +966-55-798-2002
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์: +966-56-808-1224 , +966-55-821-2203

ประเทศกาตาร์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโดฮา: +974-5557-8760 , +974-3380-9062

ประเทศอิหร่าน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน: +98-912-148-8368 , +98-912-159-8699

ประเทศจอร์แดน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัมมาน: +962-79-848-5558 , +962-79-957-3335

ประเทศโอมาน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต: +968-992-734-40 , +968-980-788-01

ประเทศบาห์เรน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา: +973-336-22-445

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี: +971-56-112-1348
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ: +971-50-652-5945

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในยุโรป

ประเทศสเบลเยียม

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลล์: +32-470-859-667

ประเทศเดนมาร์ก

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน: +45-91-80-72-36

ประเทศฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส: +33-6-46-71-96-94 , +33-6-03-59-97-05

ประเทศโรมาเนีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูคาเรสต์: +40-725-197-860 , +40-726-124-099

ประเทศสหราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน: +44-79186-51720 , +44-74368-31519

ประเทศฮังการี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูดาเปสต์: +36-30-507-8517 , +36-30-394-1023

ประเทศสวีเดน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม: +46-70-234-4191 , +46-70-091-6192

ประเทศเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน: +49 152 035 1913 , +49-162-520-7553
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต: +49-174-352-3033
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก: +49-089-944-6770

ประเทศโปรตุเกส

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิสบอน: +351-968-771-843

ประเทศรัสเซีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก: +7-916-939-2155

ประเทศตุรกี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา: +90-533-641-5698

ประเทศสเปน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด: +34-660-24-25-07

ประเทศออสเตรีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา: +43-664-999-0424

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น: +41-79-864-2674

ประเทศนอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล: +47-9579-8063 , +47-9124-4348

ประเทศกรีซ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเอเธนส์: +30-6944-532916 , +30-6948-009969

ประเทศเนเธอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก: +31-6-23669832

ประเทศเช็ก

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก: +420-721-776-717

ประเทศอิตาลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม: +39-333-8518-071

ประเทศโปแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ: +48-696-642-348

ประเทศฟินแลนด์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ: +358-50-312-0574

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในเอเชียกลาง

ประเทศคาซัคสถาน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอัสตานา: +777-5-069-87-15

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในเอเชียใต้

ประเทศอินเดีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี: +91-95-9932-1484
เมืองเจนไน สถานกงสุลใหญ่: +91-97-9083-1391 , +91-99-4064-5450
เมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่: +91-98302-60382
เมืองมุมไบ สถานกงสุลใหญ่: +91-98202-93349

ประเทศเนปาล

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ: +977-980-106-9233

ประเทศศรีลังกา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ: +94-77-307-0747 , +94-77-307-0748

ประเทศบังกลาเทศ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา: +880-17-0964-0808 , +880-18-4453-7383 , +880 2-58813260

ประเทศปากีสถาน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด: +92-315-9009949
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี: +92-310-814-7755

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในแอฟริกา

ประเทศแอฟริกาใต้

สถานเอกอัครราชทูตไทย. ณ กรุงพริทอเรีย: +27-82-923-6179

ประเทศอียิปต์

สถานเอกอัครราชทูตไทย. ณ กรุงไคโร: +201-0194-01243

ประเทศเซเนกัล

สถานเอกอัครราชทูตไทย. ณ กรุงดาการ์: +221-777-588-252

ประเทศเคนยา

สถานเอกอัครราชทูตไทย. ณ กรุงไนโรบี: +254-733-145-145

ประเทศโมร็อกโก

สถานเอกอัครราชทูตไทย. ณ กรุงราบัต: +212-661-899-597 , +212-661-155-885

ประเทศไนจีเรีย

สถานเอกอัครราชทูตไทย. ณ กรุงอาบูจา: +234-813-898-0892

ประเทศโมซัมบิก

สถานเอกอัครราชทูตไทย. ณ กรุงมาปูโต: +258-877-889-902 , +258-877-889-903 , +258-877-889-904

ประเทศมาดากัสการ์

สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว: +261-330208566

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในอเมริกาเหนือ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงต้น: +1-202-999-7690
นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ่: +1-773-294-5933
นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่: +1-646-842-0864
นครลอสแอนเจลิส สถานกงสุลใหญ่: +1-323-580-4222

ประเทศแคนาดา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา: +1-613-853-2650
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์: +1-778-984-9055

เบอร์ติดต่อ สถานทูต ไทย ในลาตินอเมริกา

ประเทศชิลี

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก: +56-9-8735-4002

ประเทศบราซิล

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย: +55-619-919-8763 , +55-619-988-8477

ประเทศอาร์เจนตินา

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส: +54-911-4080-2185

ประเทศเม็กซิโก

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก: +52-1-55-2564-2662

ประเทศเปรู

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา: +51-940-383-185

เบอร์ติดต่อ กระทรวงต่างประเทศ : +662-572-8442

อัพเดทเมื่อ 1 เมษายน 2563 15:09น.

รวมเบอร์โทรฉุกเฉินในไทย